Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

På vegne av Ulven

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, October 01, 2016 21:32:01

På vegne av Ulven


Den Norske regjering har vedtatt å avlive 47 av 68 Norske ulv. Dette er etter egen plan om forvaltning av Norsk natur, såkalt vern av naturen, bevaring av mangfoldet, basert på annbefalning og vedtak fra Rovviltnemda.

Saken har ikke bare vakt oppsikt her til lands, men også utenlandske medier har omtalt saken.

At dette vedtaket er en stor tragedie med tanke på verdens naturmangfold råder det ingen tvil om. Men det kan se ut som Stortinget har bestemt seg, for å verne Norsk sau må vi avlive 47 Norske ulv gjennom såkalt lisensjakt.

Det råder heller ingen tvil om at Norskt sauekjøtt er verdens beste på markedet, det er heller ingen tvil om at det per dags dato er overproduksjon av Norskt sau- og lammekjøtt.

Men ingen fakta ser ut til å rokke ved Stortingets vedtak om å avlive 47 Norske ulv.


Så i solidaritet med ulven vil jeg komme med en oppfordring til alle, boikott Norsk produsert lam- og sauekjøtt.

Forbruker, du og jeg har mer makt en vi selv er klar over, vel vi er undervurdert av Stortinget og Rovviltnemnda.

Ikke la det råde tvil om at jeg elsker får i kål, lammestek og alle andre måter jeg kan få årets ferske lammekjøtt i.

Men den tid er forbi, så lenge vedtaket står avstår jeg fra Norsk lammekjøtt. Det er like dødt for meg som ulven kommer til å bli.


La oss se hvor mange vi kan bil, hvor sterkt vedtaket står når tapet lenger ikke er noen få prosent sau tatt av ulven, men den Norske forbruker, konsumeren av lammekjøtt slutter å handle dette kjøtte som er hovedgrunnen til vedtaket. Er det da fortsatt et vedtak om forvaltning av mangfoldet i Norsk natur eller var det bare et penge grådig vedtak om å skyte ulv?


La ulven leve


#Hvertåbevare

#Laulvenleve

#rovviltnemda

#47Ulv

#Klodenvår

#WWF

#biokott

#Ulv

#NOHA
#GoddagmannOkseskaft


Ulvemann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post495

Mann mot natur!

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, September 17, 2016 15:53:43

Det er nå vedtatt å skyte 47 av 64-68 norsk ulv. Vettaket eller lisens-kvoten er vedtatt etter at norsk naturforvalter har gjennomgått hvor ulven i Norge befinner seg og den beveger seg utenfor de opprette områdene den skal befine seg i. Blandtanet har en sauebonde Berit Grindflek i Rendalen, som er utenfor ulvesonen, meldt at han har mistet 500 sauer i sommer på grunn av ulv.


https://www.nrk.no/ho/_-lisensjakt-pa-24-ulver-er-hinsides-all-fornuft-1.13137477


Jeg tror sauebonde Berit Grindflek burde passe bedre på sauene sine, hvis hun kan miste 500 sauer på en sommer uten at hun har hatt tilsyn til sauene på beite er det vel ikke ulvens skyld.

Og når det er sagt, har Norge per dags dato overproduksjon av saue-kjøtt, den 24.6.16 var leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag ute og advarte mot en økende ubalanse mellom produksjon av saues-kjøtt og etterspørsel i Norge, som vil medføre økonomisk tap for norske sauebønder.


https://www.nrk.no/trondelag/frykter-overproduksjon-av-sau-1.13012836


Det er ikke bare norsk sau det er overproduksjon på, det gjelder også rein. Her er det ikke bare lagrene som er fulle, men også antall som befinner seg i Finnmark.


https://www.nrk.no/finnmark/_-det-er-fortsatt-for-mye-rein-pa-vidda-1.12506190


Men vi må tenke på egen sikkerhet oppi alt sammen, for det er med god grunn vi frykte ulven det store farlige beiste som løper fritt rundt i Norge, bare se på tallen for ulve angrep:

-Ingen er drept av ulv i Skandinavia siden 1881

-Bare 8 er drept av ulv uten rabies i Europa, inkludert Russland, de 50 siste årene

-Ulv med rabies har drept ni mennesker i Europa, inkludert Russland, i samme periode


http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?tid=1088112


Så det er vel ikke ulven som er problemet, men ønske om økt inntekt hos den enkelte aktøren, sammen med ønske hos norsk jaktlag om å rase ut i norsk natur og skyte litt.


Men ta det helt med ro, et sted i Afrika rulles det ut store reklameplakater fra WWF med bilde av skutt norsk ulv på, med den passende teksten: Hjelp oss i kampen om å redde den siste norske ulven, en av de fem store norske rovdyr som enda eksisterer.


#LaUlvenLeve


Ulvemann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post488

Bevepnet-løsning

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, June 25, 2016 10:12:12

Da er det på tide for Norges tøffe menn som forsvarer miljøet atter en gang og samles.

Ja, det er NRK.no som meldte først om saken og kan nå melde om at eneste løsningen er å drepe selen som ble observert under NRKs egne program “direkte fra Fuglefjellet”.


Det er nå snakk om en større jakt på selen som dukket opp på direkte sendt TV med plast-avfall rundt halsen for å få avlivet den.

Sammen med Statens Naturoppsyn jakter nå kystvakten den unge selen for å få avlivet dyre før det får for store lidelser som følger av plasten rundt halsen.


https://www.nrk.no/natur/nrk-selen-er-bare-en-av-mange-som-lider-1.13014186


Norge, fremst på avlivning av dyr som et miljøtiltak. Om det er ulv, bjørn, jerv, ørn, sangfuler eller sel er det beste man kan gjøre og ta liv av dyret fortest mulig, for å skåne det fra et langt liv.

Det er som sagt et sted i Afrika, hvor en dyrlege klør seg i hode over Norges stadig innblanding av dyrevelferden i Afrika, mens han desperat prøver å reddet et neshorn fra å dø med badasje laget av elefanthud, etter at krypskytere kuttet av hornet.


http://www.vg.no/nyheter/utenriks/dyrene/neshorn-lemlestet-av-krypskyttere-veterinaer-laget-elefanthud-bandasje/a/23505984/


Naturmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post469

Utrydd alt

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Tue, June 07, 2016 17:54:09

Mandag ble det klart, Stortinget stiller seg bak et prøveprosjekt som åpner for felling av Norsk Kongeørn. Det dreier seg i første omgang å gi fellingstillatelse på Kongeørn som kan skade beitedyr på Fosenhalvøya og deler av Troms.

Kongeørnen er som på lik linje med resten av Norges rov-dyr, total fredet.

Torhild Aarbergsbotten (H) sier til NRK at «Dette ikke er et prosjekt for felling av kongeørn i Norge».
Aarbergsbotten opplyser videre til NRK at «Resultatet i Rissa viser at vi trenger mer kunnskap da det er en stor prosentandel av tap som gjerne kan skyldes ørn. Men vi trenger bedre dokumentasjon. Det har vært vanskelig å ta ut ørn som er tydelig skadegjørere, og forsøksprosjektet handler om lettere å kunne ta ut direkte skadegjørere etter søknad. Ikke felling for å holde et bestandsmål».

https://www.nrk.no/trondelag/stortinget-gir-gront-lys-til-proveprosjekt-for-a-felle-kongeorn-1.12984588

Ja, skal vi følle Torhild Aarbergsbottens uttalelser, er det vel ingen tvil om hvilket dyr (mennesket) som er mest «skadegjørende» for resten av naturen og som man burde åpne felling av for å holde bestanden ned for å redde Norsk beitedyr.

Noe teitere en Torhild Aarbergsbottens uttalelser overfor NRK skal du lete lenge etter for å finne. Det gir oss bare en bekreftelse på hvor uvitende våre folkevalgte er.

Et sted på Afrikas mektig savanner, sitter det en gruppe krypskyttere og gapskratter av Norges krav til Afrika om mer vern av Afrikasdyreliv.

Jaktmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post464
Next »