Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Mann mot natur

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Fri, May 27, 2016 19:55:00

Ja, det er saken om jegerne i Nord-Trøndelag, henholdsvis Grong og Namsskogen det er snakk om. Det er Miljøverndirektoratet som melder om saken ovenfor NRK.

Det dreier seg om at jegerne i Grong og Namsskogen har lagt ut åte for å tiltrekke seg flest mulig rovdyr i området for så og dokumenter disse på oppsatte viltkamerar i området, for som alle her forstår få innvilget jakt på Norges siste gjenlevende rovdyr.

http://www.nrk.no/trondelag/miljoverndirektoren_-_-en-fullstendig-uakseptabel-handling-1.12968759

Det er lite mer å si om saken. Det finnes ikke en eneste vinkling eller humoristisk måte som kan forsvare det som er gjort i Grong og Namsskogen. Det er et overtramp av naturen uten sidestykke. Jeg håper at kommende generasjon har tilgivelse i sitt hjerte for hvordan vi behandler naturen i våre dager.

Et sted i Afrika, sitter det et likesinnet menneske og er fortvilet og gråter over verdens utvikling, han ikke vil i ta del i.

Sintmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post461

Bjørnen ut av Norge

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, May 07, 2016 18:32:28

Høyre-topp fikk felle bjørn, 13 dager senere kom det avslag på felling i samme område. Senterpartiet og SV lurer på om partimedlemskap i Høyre avgjør om man får fellingstillatelse på rovdyr, kan NRK opplyse om.

Det dreier seg om Høyrepolitikeren og fylkesleder Anders Kiærs fellingstillatelse på en bjørn i sitt beiteområde. Fellingstillatelsen ble gitt 15.april etter en prat på Høyres-landsmøte og meilutveksling i etterkant. 28. april ga Miljødirektoratet avslag på en tilsvarende søknad i samme området.

Den aktuelle bjørnen hadde akkurat kommet ut av vinter dvale og hadde ikke drept noen sau eller andre beitedyr i området. Fellingstillatelsen ble gitt med grunnlag i vern av beitedyr i området til Høyre-politiker Anders Kiær.

Noe som får både Senterpartiet og SV til å stille spørsmål om søknaden til Miljødirektoratet var påvirket av medlemskapet i Høyre.

http://www.nrk.no/norge/hoyre-topp-fikk-felle-bjorn-_-13-dager-senere-kom-det-avslag-pa-felling-i-samme-omrade-1.12932256

Nå skulle en tro at SV og Senterpartiet reiste spørsmål rundt fellingstillatelsen av bjørnen, med tanke på vern og bevaring av Norsk rovdyr. Men tvert imot, Senterpartiet og SV vil gjerne at det skal bli flere som får fellingstillatelse enklere i Norge.

Vel, et sted i Afrika ruller det det busser rundt med reklame fra WWF med bønn om hjelp til å verne de siste bjørnene i Norge.

Miljømann og Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post456

Negativ oppmerksomhet, sa dem

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, April 16, 2016 13:14:40

Ja, det er den Norske regjering som i denne gangen skal se på bruk av løs hunder for å jakte på ulv. Per dags dato er det ikke lov å bruke løse hunder under ulvejakt.
Jaktformen innebærer at man slipper hunder løs som jager byttedyret foran seg, noe som er en mye omdiskutert jaktform. Den er forbudt i mange land på grunn av den ekstra lidelsen den påfører byttedyret.

I Norge er denne jaktformen tillatt i jakt på hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare ifølge Miljødirektoratet.

NOAH-lederen Siri Martinsen mener det er sjokkerende at norske politikere i det hele tatt vurderer å tillate dett. «Dersom Norge nå skulle tillate en slik jaktform, og det på et kritisk truet dyr, vil det vekke negativ oppmerksomhet verden over. Det kan rett og slett ikke skje» uttaler Martinsen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jakt-og-fiske/regjeringen-vil-vurdere-hundejakt-paa-ulv/a/23641723/

Så lenge de ikke skyter løve i Afrika, har vi nordmenn gjort en god jobb når det kommer til å bevare naturen, dyrs rettigheter og drive verden fremover på en bærekraftig humanitær måte. Vel vel, så har vi løs hund jakt på hjort, hare, rådyr, rødrev og gaupe, men som sagt så lenge de ikke skyter elefanter i Afrika eller var det neshorn…

Et sted i Afrika henger det store kampanje plakater fra WWF med bønn om penger for å stoppe Norges løshund jakt på den utrydningstruete Norske Gaupe.

Ironimann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post451

Manglende vilje

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Tue, April 12, 2016 18:57:01

Årets gaupe jakt er godt i gang og på to måneder er det felt 67 gaper av den totale 82 som er kvoten denne gangen.
Dette gjøres selv om det nasjonale måle på antall individer er for lavt. Jaktkvoten er basert på tall fra Rovdata.

"Norge er delt inn i regionale forvaltningsområder der det er lokale mål for gaupebestand. Bildet blir derfor mer nyansert enn bare å si at vi kan stramme inn på jakten for å nå totalmålet", uttaler seniorrådgiver Jan Paul Bolstad fra Miljødirektoratet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/skyter-gaupe-selv-om-bestanden-er-for-lav/a/23657304/#xtor=CS4-1

Mens resten av Europa «som det kommer frem i artikkelen på VG.no» øker gaupebestanden sin, velger Norge, verdens miljøpoliti, fremste på vern av dyr i Afrika å jakte på dette flotte kattedyret.
For i Norge har vi kvoter, og kvoter er noe som er fastsatt av noen andre som har lest tall fra en annen gruppe som har basert tallene sine på beregninger.

Det er manglende vilje vi står ovenfor, det er fult mulig å flytte dette flotte dyret til områder hvor det er plass til flere gauper, om denne flyttingen blir nasjonalt eller internasjonalt burde det være mulig å bevare dette flotte siste store europeiske kattedyret. Men det er kanskje ikke viljen det skorter på, viljen til å dra ut i norsk natur for å skyte litt.

Et sted i Afrika sitter det en gruppe mennesker og leser om utryddelsen av Norsk ulv, jerv, konge ørn og gaupe mens de ser undrene på det Norske kravet om at Afrika må vern den afrikanske løven, neshornet, elefanten, apen og regnskogen i Kongo.
Et sted i Afrika fremstår vi, nordmenn, som de største hyklerne som noen gang har gått på denne kloden.

Kattemann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post450
« PreviousNext »