Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

USAs mann i NATO

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, February 11, 2015 21:48:08

Mens beskyldningen hagler som verst om opprustinger i øst og vest,
er USA storfornøyd med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg har nå gått inn i sin femte måned som generalsekretær for NATO. Det mens forholdet mellom forsvarsalliansen og Russland stadig blir kjøligere.

NATO under Jens Stoltenberg skylder på Russland for uroen i Ukraina og under denne unnskyldningen har NATO, under ledelse av USA og Jens Stoltenberg, begynt en massiv opprusting langs grensen mot Russland.

En opprusting og en utvidelse av NATO mot øst, som er stikk i strid med avtalen som ble gjort med Russland på 1990 tallet da Sovjetunionen falt.

En avtale som ser ut til å være glemt fra de allierte parters side, ledet av USA og NATO.
Som USAs NATO-ambassadør Duouglas Lute uttaler til verdenspressen, her representert ved Dagbladet, «I sine første måneder har Stoltenberg vist at han er alt det vi ba om».

Lute uttaler videre: «Romania er en av de 28 NATO landene. Hvis en av de 28 føler seg truet eller blir angrepet, så er de andre 27 bundet til å trå til».

http://www.dagbladet.no/2015/02/11/nyheter/utenriks/nato/jens_stoltenberg/usa/37648982/

Så der har vi det, Jens Stoltenberg, USAs mann i NATO, en leder som ruster opp fordi et medlemsland føler seg truet, ikke angrepet som er noe helt annet, men truet.
Her må vi ha en oppfriskning: Blir et av medlemslandene i NATO-alliansen angrepet skal det bli sett på som et angrep på alle NATO-land.
En trussel er ikke et angrep selv om USAs ambassadør Douglas Lute og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg synes det er morsomst å ruste opp med nye militære leketøy som de kan inspisere sammen ved en front de selv var med å skape.

I helgen møtte Jens Stoltenberg Russlands utenriksminister og sa at det fortsatt er et hav mellom NATOs og Russlands oppfattelse av virkeligheten.
Jens Stoltenberg har veldig rett i dette, når han inntar plassen sammen sine venner i USA, er det faktisk et hav mellom ham og Russland, kaldt Atlanterhavet.

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post323

Skrei savnet

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, February 10, 2015 18:37:29

Det var forventet rekord år innen skrei-fiske under årets skreisesong.
Så årets beskjedene fangst av skrei overrasker fiskere og fagfolk som har basert årets beregninger på skreifangst på de senere årenes fangst, som NRK.no melder.

Det ble fanget over 7000 tonn skrei i fjor og årets fangst ser ut til å havne langt under dette. Sesongen strekker seg fra januar til april. Og det har hittil vært svært dårlig fiske. Det er vanlig med svingninger, men årets totale mangel på torsk overrasker.

Havforsker Erik Berg ved Havforskningsinstituttet i Tromsø, tror skreien kommer, selv om den er sen.
Som Berg uttaler til NRK.no: «Hvis vi går ti år tilbake i tid, så gikk den ikke inn i Lofoten. Da trodde man at det var slutt, men etter noen år kom den tilbake i Vestfjorden som den brukte. Så det skyldes nok naturlig variasjon».

http://www.nrk.no/nordland/fortviler-over-manglende-skreifiske-1.12199204

Nei, for overfiske kan det jo ikke skyldes.
Vi bør kunne forvente en økt mengde i fangst i evig tid fremover uten begrensinger på antall tonn fisk vi kan fiske opp fra havet, basert på hvordan det går med en art når mennesket jakter for lenge og kraftig på de…

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post322

En tykk smog av tåkeprat

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, February 05, 2015 20:55:28

Regjeringens ambisjoner om klimatiltak er kastet ut til ulvene og for det er noen flotte løfter de har kommer med.
Et løfte om kutt på 40% innen 2030, i tråd med EUs plan eller mål før klimatopp møte i Paris 2016, som skal gi et grunnlag for en konkret plan for fremtidens kutt og klimaarbeid.

Regjeringens ambisjoner har fått veldig blandet mottakelse fra alle hold, fra totalslakt fra miljøvernorganisasjoner og politiske-partier til skryt fra andre miljøvernorganisasjon eller professor.

Men statsminister Erna Solberg lar seg ikke skremme av litt motgang og er i denne sammenheng ute og kaster lys over løftene om klimakutt og forklarer oss hva vi må kutte i og hvordan vi skal forholde oss til EUs krav.

For Erna, som hun uttaler til VG.no, vil bruke klimaplanen som en plattform for hvordan vi planlegger fremtidens byer.
«Vi må reise mer kollektivt, vi må bygge byene tettere for å få mindre utslipp, og så må vi etterstrebe å produsere varer som vil bidra til bedre klima totalt sett. Det viktigste vi kan gjøre, er å utbygge tilbudet i transportsektoren, som jo er vår største utslippskilde i sektorene som er utenfor kvotesystemet» sier Erna.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/statsministeren-vi-maa-reise-mer-med-tog-og-buss-og-sitte-mindre-i-bil/a/23388601/

Så der har du det, vår veiviser i denne tette skogen av klimaprat, Ernas svar på hva vi som Nordmenn må gjøre.
Ikke ta bilen til butikken, hvis tog, bane, trikk og buss går den dagen og enda ikke er lagt ned. Neste er at vi må bo i kollektiv i storbyen, for flere under samme tak krever mindre energi til oppvarming. Handle lokalproduserte varer av høy kvalitet, bare synd all industrien og produksjonen vår er flyttet ut av landet til Kina, hvor det produseres i ymse kvalitet.

Utover dette kan du gjøre hva du vil, for resten av ditt liv havner under klimakvoter og derfor sees ikke dette som et problem, men husk neste gang du skal en weekendtur til New York, handle klimakvote for reisen.

Det er helt tydelig at statsminister Erna Solberg fra Høyre lever under det gamle kirkesamfunnet med å kjøpe seg avlat…

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post320

Bly til folket

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, February 03, 2015 20:16:20

Omsider er forbudet mot bruk av blyhagl på jakt lettet på.
Det ble bestemt i Stortinget i dag etter et forslag fra Ap som fikk flertall med støtte fra Ap, H, SP og Frp.
Forbudet mot bruk av blyhagl vil fortsatt gjelde for våtmarker og skytebaner. Forbudet mot blyhagl ble innført i 2005 og opphører til høstens jakt 2015.

Noe Norges Jeger- og Fiskerforbund, som har jobbet mest med å få opphevet vedtaket om totalforbud mot bruken av bly ved jakt, er svært fornøyde med dagens resultat.

Det hele gjøres på tross av Miljødirektoratet som er helt klare i saken og mener at forbudet ikke burde bli hevet.
De blir støttet av Helle Knutsen, seniorforsker og toksikolog ved Folkehelseinstituttet: «Jeg er oppgitt og forundret over at politikerne ikke hører på faglige råd. Vårt råd er å redusere blyeksponeringen i befolkningen, og ammunisjon er en av kildene til bly eksponering i mat».

Helle Knutsen får støtte fra Jon Martin Arnemo, professor ved biomedisin ved Høgskolen i Hedmark: «Det finnes ikke ett faglig argument for å oppheve forbudet».

Men heldigvis har VG vært i kontakt med Høyres representant i energi- og miljøkomiteen, Odd Henriksen som kan avklare situasjonen for oss.
Odd Henriksen er enig at bly er en miljøgift, men at det er viktig at alt blir veid for og imot. Så når fagmiljøene kommer med råd så vurderer politikerne dem og tar en beslutning ut fra egent ståsted.
Eller som Terje Aasland (AP) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget uttaler så flott til VG: «Kunnskapen om følgene ved bruk av blyhagl er omdiskutert, også faglig sett. Vi ber da også regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl og innhente mer informasjon om de helsemessige konsekvensene».

http://www.vg.no/forbruker/jakt-og-fiske/forbudet-mot-blyhagl-oppheves/a/23387750/

Hele saken kan enklest forklares med et utkast fra The Simpsons, Krusty the Clown blir konfrontert med kvaliteten på kjøttet som brukes i maten på restaurant kjeden hans. Krusty: «I used non-diseased meat from diseased animals!».

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post319
« Previous