Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Aktiv dødshjelp blir det nå kalt.

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Mon, February 12, 2018 18:10:57

Ja, det er statsminister Erna Solberg som er ute og advarer Norge mot å avvikle oljesektoren for fort, hun mener at dette ikke vil være et bra klimatiltak. Tvert imot vil en avvikling av norsk petroleumsindustri kun ha negative effekter skal vi høre på Erna Solberg.
Solberg mener det er viktig at Norge bidrar med klimaløsninger men ikke på bekostning av “oljeeventyret” til Norge. Et eventyr hun tror vil sakte men sikkert spille en mindre rolle i norsk økonomi men som hun er sterkt imot å gi “aktiv dødshjelp” for å avvikle.
I artikkelen i NRK raller Erna Solberg videre om lavutslippsbiler, jobben Norge må gjøre i fremtiden, regjeringens flotte bidrag til å stimulere til det grøne skifte, ja det mangler ikke på lovord fra statsminister Erna Solberg.

Hun prater om troen på fremtiden, troen på velferd i fremtiden, troen vi, de og oss skal ha på Statoil AS. Et oljekonsern som ikke holder på med det grøne skifte, et selskap som satser på kjernevirksomhet bestående av olje. Men så lenge vi holder troen på dette oljeselskapet, troen på at det kommer til å vokse til himmels så finnes det ikke mørke skyer på Erna Solbergs horisont.

Viss du nå befinner deg i den posisjon at du er som Erna Solberg, bekymret over renommeet til Statoil fordi vi frykter for norsk velferd, så går det veldig bra med Statoil. Statoil har nok oljereserver til å pumpe opp olje lenge etter Erna Solberg, meg, eller deg og våre barn for lengst er historie. Ja, Statoil sitter på nok oljereserver til å pumpe opp olje lenge etter at Operaen i Bjørvika står under vann (skal vi tro alle verdens forskere, klima analytikere, NASA, paven, FN’-klimapanel og en rekke andre økonomer som Cicero).
Men det Statoil AS ikke har, noe som Erna Solberg og de fleste andre av oss ønsker oss er en aksjekurs som evig og alltid går i retning oppover, for da hadde Statoils aksjonærer evig fått millioner utbetalt, noe som er mye viktigere enn en fremtid vi ikke kan stole på.

https://www.nrk.no/norge/solberg-advarer-mot-aktiv-dodshjelp-til-oljebransjen-1.13910117

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post678

En borgerlig statsminister.

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Thu, February 08, 2018 18:49:55

LO og NHO ser rom for et bedre lønnsoppgjør i år enn det som har vært trenden de siste årene, men statsminister Erna Solberg er ute og maner LO og NHO til å tenke seg om. Erna Solberg er bekymret for at årets kommende lønnsvekst, hvis LO og NHO får det som de vill, kommer til å gå utover Norges konkurransekraft.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L0531p/lo-og-nho-ser-rom-for-loennsvekst-men-statsministeren-er-betenkt

Da er det bare for statsminister Erna Solberg å gå foran som et godt eksempel, og her er det godt med plass for innskrekninger. Erna Solberg har dekket alt av utgifter knyttet til bolig, tøy, transport, full pensjon etter 2 perioder på stortinget og en lønn på 1.593.242 kroner.

Ja, så når Erna Solberg maner LO og NHO til å begrense årets lønnsoppgjør er det helt tydelig en statsminister som ikke lenger vet hva noe koster eller hva en vanlig arbeider tjener, det er ikke en folkets statsminister som er imot klasseskille i samfunnet vi har med å gjøre. Nei, det er en tvers igjennom blå borgerlig statsminister som sitter på tinget.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post676

Høy på seg selv? Nei...

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Mon, January 22, 2018 17:45:35

Det er nå blitt sendt inn forslag om å legge om trikketraseen bak slottet, mer spesifikt strekningen som går fra Meltzers gate- bort Inkognitogaten til Riddervoldsgate. Ja, dette er strekningen forbi statsministerboligen i Inkognitogaten og ja forslaget er sendt inn av ingen andre en statsministeren vår, Erna Solberg (H).
Forslaget er bygd på sikkerheten til statsministeren vår og hennes gjester og at når det har vært nødvendig med stenging av denne strekningen som følger av besøk i statsministerboligen har dette medført frustrasjon hos bruker av trikken.

https://m.nettavisen.no/nyheter/innenriks/statsministeren-i-trikkekamp-mot-frogner-beboerne/3423407742.html

Med bil og privat sjåfør sponset over skattepengene er det helt naturlig at statsminister Erna Solberg ikke er videre begeistret over å ha trikken gående i gaten utenfor statsministerboligen som også er betalt over statskassen.
Og jeg er sikker på at hvis vi sluttet å hisse på oss alle andre land gjennom våpen salg og fredsbombing, hadde vår statsminister sikkert levd super trygt selv med trikken på utsiden av statsministerboligen.
For når vi ser hvordan verdens mektigste kvinne, Tysklands kansler, Angela Merkel lever, forstår vi at vår statsminister Erna Solberg trenger økt sikkerhet (For deg som ikke vet det, bor Angela Merkel, i sin privat leilighet i hjerte av Berlin, uten at de har bygd om topografien rundt henne).

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post669

Å ta æren for tilfeldighet

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Tue, January 02, 2018 12:47:07

Under årets nyttårstale fra statsminister Erna Solberg (H), møter vi en regjering som tar æren for tilfeldigheter og flaks.
Det å skryte på seg æren for synkende arbeidsledighet i Norge, er det perfekte bilde på hvor isolert vår regjering er fra verden. Ja, det er færre arbeidsledige i Norge nå enn for et år siden, men det er ikke noe den norske regjering ved Erna Solberg skal ta æren for. Sysselsettingen i Norge har gått ned, sammen med verdien av den norske kronen, noe som har resultert i at det er færre arbeidere fra Sverige, Danmark, Polen og de fleste andre land nå enn for et år siden. I byggebransjen har vi sett en trend de siste to årene med at gjestearbeiderne i Norge dra hjem som følger av et dårligere arbeidsmarked kombinert med en svekket norsk valuta.

Erna mener nemlig at nordmenn er “vant til å dra lasset sammen” når hun viser til hvordan Norge har omstilt seg for å skape nye arbeidsmuligheter som følger av lav oljeaktivitet. Hvordan regjeringen har lagt til rette for å holde hjulene i gang med sysselsetting og viser til vedlikehold av sykehus, veier og flomsikring. Vel, igjen ta æren for å drifte et land viser vel bare hvor lite den Blåblå regjeringen har tilrettelagt for å holde hjulene i gang. Ja, sykehus og veier trenger vedlikehold, på lik linje med barnehager, pleiehjem, brannvesenet og de fleste andre ting. Og når det komme til flomsikring, tja, når det går med fuktighet opp i luften må den også komme ned et sted, dette har sammenheng med global oppvarming, som er et resultat av at Norge pumper opp olje som vi igjen brenner. Vi har “flaks” at vi ligger på en slik lengde- breddegrad som gjør at vi får nedbør og ikke ekstrem tørke, eller er dette noe som var nøye planlagt av den norske regjering?

Statsminister Erna Solberg glemmer å fremheve hvor utrolig flinke de har vært når det kommer til å fremme nasjonalisme, fremmedfrykt og benektelse av global oppvarming.

Så der var startskuddet 2018, velkommen.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/erna-solberg/solbergs-nyttaarstale-nordmenn-maa-forberede-seg-paa-en-ny-fremtid/a/24221181/

Æresmann og Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post660
Next »