Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Å ta æren for tilfeldighet

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Tue, January 02, 2018 12:47:07

Under årets nyttårstale fra statsminister Erna Solberg (H), møter vi en regjering som tar æren for tilfeldigheter og flaks.
Det å skryte på seg æren for synkende arbeidsledighet i Norge, er det perfekte bilde på hvor isolert vår regjering er fra verden. Ja, det er færre arbeidsledige i Norge nå enn for et år siden, men det er ikke noe den norske regjering ved Erna Solberg skal ta æren for. Sysselsettingen i Norge har gått ned, sammen med verdien av den norske kronen, noe som har resultert i at det er færre arbeidere fra Sverige, Danmark, Polen og de fleste andre land nå enn for et år siden. I byggebransjen har vi sett en trend de siste to årene med at gjestearbeiderne i Norge dra hjem som følger av et dårligere arbeidsmarked kombinert med en svekket norsk valuta.

Erna mener nemlig at nordmenn er “vant til å dra lasset sammen” når hun viser til hvordan Norge har omstilt seg for å skape nye arbeidsmuligheter som følger av lav oljeaktivitet. Hvordan regjeringen har lagt til rette for å holde hjulene i gang med sysselsetting og viser til vedlikehold av sykehus, veier og flomsikring. Vel, igjen ta æren for å drifte et land viser vel bare hvor lite den Blåblå regjeringen har tilrettelagt for å holde hjulene i gang. Ja, sykehus og veier trenger vedlikehold, på lik linje med barnehager, pleiehjem, brannvesenet og de fleste andre ting. Og når det komme til flomsikring, tja, når det går med fuktighet opp i luften må den også komme ned et sted, dette har sammenheng med global oppvarming, som er et resultat av at Norge pumper opp olje som vi igjen brenner. Vi har “flaks” at vi ligger på en slik lengde- breddegrad som gjør at vi får nedbør og ikke ekstrem tørke, eller er dette noe som var nøye planlagt av den norske regjering?

Statsminister Erna Solberg glemmer å fremheve hvor utrolig flinke de har vært når det kommer til å fremme nasjonalisme, fremmedfrykt og benektelse av global oppvarming.

Så der var startskuddet 2018, velkommen.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/erna-solberg/solbergs-nyttaarstale-nordmenn-maa-forberede-seg-paa-en-ny-fremtid/a/24221181/

Æresmann og Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post660

I dobbeltmoralens høy(re)borge

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Mon, November 27, 2017 08:39:59

Det er ikke mange dager siden statsminister Erna Solberg var ute i avisene og “forsvarte" stillingen til Terje Søviknes. Terje Søviknes ble anklaget for sex-misbruk under Fpu-landsmøte i 2000. Politiet etterforskning saken men den ble henlagt for manglende bevis for at handlingen var straffbar. Og som Erna Solberg så flott ordla seg: “For meg er det sånn: Jeg kommer aldri til å unnskylde noe av det han har gjort. Samtidig er det spørsmål om hvor lenge man ikke skal kunne delta. Jeg mener folk skal få en ny mulighet. Det er et viktig prinsipp”.

Da er det med forundring vi i dagens NRK kan lese om Erna Solbergs krasse kritikk mot Hollywood for deres holdninger mot og seksuelle trakassering som nå har dukket opp i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Erna Solberg mener det er alt for få som får konsekvenser når det er meldt fra om seksuell trakassering og at ledere må ta mer ansvar for at det blir gjort noe med forholdene som blir meldt om. Hun håper #metoo-kampanjen kan hjelpe til med det hun kaller “dårleg leiarskap".

https://www.nrk.no/norge/solberg-er-overraska-over-darleg-leiarskap-1.13795365

Man kan undres om hun selv ser selvmotsigelsene hun kommer med, eller om det hele er en dårlig spøk fra hennes side. For det Erna Solberg viser her er det hun selv kritiserer, ekstremt dårlig ledelse og forbilde, det burde være likhet i loven, ikke bekjentskap som skal avgjøre om seksuell trakassering er tilgivelig eller ei. Men det er kanskje dette hun mener verdens ledere må bli bedre på, vern av sine egne mot loven de selv kommer med.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post646

En felles front for sosial dumping

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Tue, October 24, 2017 18:33:44

Statsminister Erna Solberg er ute og ber EU hjelpe Norge i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Hun mener hele Europa må stå samlet for å få bukt på sosial dumping og sørge for at man kan følge pengene på tvers av landegrenser i kampen mot svarte penger og useriøse aktører i bransjene.
Solberg er i denne anledningen invitert til Sverige for å delta på EUs sosiale toppmøte, hvor det skal diskuteres hvordan man kan få fart på arbeidsmarkedet i Europa, men også diskutere hvordan kriminalitet i arbeidslivet skal bekjempes.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/ber-eu-om-hjelp-mot-kriminalitet-i-arbeidslivet/a/24169826/

Det er ikke mange år siden røykeloven ble innført i Norge, denne ble innført med løfter om en felles front i Norge mot sosial dumping, for lik lønn for likt arbeid, for like sosiale goder og alt dette skulle bli gjeldende gjennom innføringen av ny arbeidsmiljølov i Norge. Det var et arbeid LO var dypt involvert i, arbeidslivets arbeidere gikk i streik, heismontørene var de som dengang streiket sterkest for innføringen av ny arbeidsmiljølov som skulle sikre trygge arbeidsplasser i Norge.
Lik lønn for likt arbeid gikk bokstavelig talt opp i røyk, for heismontørene ble sendt tilbake på jobb og en ny arbeidsmiljølov ble en kamp om røykfrie arbeidsplasser og intet mer.
Den norske håndverker mistet tittelen, man var ikke lenger rørleggere, heismontører, sykepleiere, snekker, tømrere, sveisere, blikkenslagere og elektrikere, nei med ett var det fagarbeidere innenfor. Og kravet til utdannelse og hvilket land man kunne jobbe i for å drive som fagarbeider i Norge ble forandret.

Og nå skal Erna Solberg be EU rydde opp i noe som var et løfte for noen år i Norge, uten å rydde opp her hjemme først. Jonas Gahr Støre fra Ap har benyttet seg av nøyaktig det Erna Solberg nå vil at Europa skal rydde opp i. Erna Solberg var under sommerens avsløringer om Jonas Gahr Støre ute med støtte til mannen som hadde benyttet seg av sosial dumping.

Stortinget i Norge er pusset opp de siste årene med utenlandsk arbeidskraft som ikke får som arbeidsmiljøloven i Norge lover “Lik lønn for likt arbeid”. For når det kommer til å benytte seg av fagarbeidere, forsvinner kravet til utdannelse, han er en fagarbeider innenfor elektrofaget men ikke en elektriker, da trenger han ikke elektro lønn for det er ikke yrket hans.

Fagmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post633

Erna Solberg en løgner og bedrager.

Erna's lille hjørnePosted by Goddagmannokseskaft.org Wed, August 02, 2017 09:13:26

Statsminister Erna Solberg (Høyre) er denne sommeren på promoteringsturne for å sanke stemmer før høstens stortingsvalg. Og på tirsdag 1.8.17 var hun innom Rogaland på vestlandet, her kom hun med løfter om mer oljeaktivitet. Denne gangen kom hun ikke med løfter om nye lisenser og felt, men at oljeselskapene skal gjennom lov bli tvunget til å utvinne mer olje av eksisterende felt for å sikre Norske arbeidsplasser og velferd.


24. konsesjonsrunde skal bli rekordstor med rekordmange utlysninger, har Høyre annonsert.

Statoil, Norges oljeselskap, har startet boringen av 5 nye oljebrønner i verdens matfat (Barentshavet) denne sommeren, uten å ta hensyn til at de er saksøkt for nøyaktig dette. Statoil forholder seg til lete lisensen gitt av Høyre og overser søksmålet som kommer opp i November.

Så det er bare i god Høyre-ånd statsminister Erna Solberg lover mer olje aktivitet på Norsk-sokkel under hennes besøk på Vestlandet denne sommeren. Det står tross alt om Norsk velferd.

Dette er samme kvinnen (Erna Solberg) som vinteren 2016 skrev under på Parisavtalen.
Erna Solberg var med på et brev til USA’ president Donald Trump 1. juni 2017 hvor hun oppfordret USA til ikke å trekke seg ut av Paris-avtalen.
Det kan se ut som at Erna Solberg enten ikke har forstått hva hun skrev under på i Parisavtalen eller at hun faktisk er en løgner og bedrager da hun skrev under på avtalen som skal begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader.

https://sysla.no/offshore/hoyre-vil-innfore-krav-om-mer-utvinning-nye-konsesjoner/

Om 30 år har vi ikke mer Norsk velferd på grunn av olje og gass aktivitet på Norsk sokkel. Innen 2030, det er 13 år til, skal utslippet vårt av Co2 gått ned, ethvert nytt oljefelt som har planlagt oppstart opp mot 2030 har et beregnet livsløp på 40 år.
Tar vi ikke omstillingen til fornybar energi nå, står Operaen i Bjørvika under vann om 50 år, det høres vel ikke ut som velferd?
Er ikke Norge med på omstillingen og utviklingen av fornybar energi nå, kommer vi til å seile så langt akterut at om 30 år vil Norge se ut som en middelalderlandsby sammenlignet med moderne byer, da får vi ikke solgt oljen vår, dette er vel heller ikke å satse på velferden.

Det å kalle olje- og gassutvinning for å satse på velferd og fremtiden, er så gammeldags at det ikke har noe å gjøre i moderne politikk.
Jeg tror Høyre har glemt ordtaket: “Hvis det høres ut som en ku og ser ut som en ku er det mest sannsynlig en ku”.

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post596
« PreviousNext »