Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Byleggerplan isch...

Beste av November 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, November 09, 2015 19:54:33

Da har det blitt klart, Oslos nye aveny er ikke tilrettelagt for fremtidig bruk.
Der er gatestubben, dronning Eufemias gate, i Oslos mest omtalte prosjekt, barcode i Bjørvika, som mangler en fremtidsrettet planlegging.
Det viser seg at byggeprosjektet ikke har tatt hensyn til Oslos fortest økende trafikant gruppe, syklistene.

Dette har blitt klart etter flere nesten ulykker. Plassen syklistene har fått i dronning Eufemias gate krysser om hverandre med øvrige trafikanter, som medfører mange farlige situasjoner.

Statensvegvesen foreslår blant annet å la syklistene ta deler av fortauet til bruk, og på denne måten unngå biltrafikken i gaten.

http://www.osloby.no/nyheter/sykkelpatruljen/Dronning-Eufemias-gate-Vil-legge-sykkelveien-opp-pa-fortauet-8224561.html

Når humor ikke kan måle seg med virkeligheten.
Et av Oslos største mest omtalte prestisje prosjekter i milliardklassen klarer ikke å tilrettelegge for noen, privatbilismen er et mareritt her, bussene kommer ikke frem, syklistene er redde og fotgjengerne er glemt og snart presset ut av andre brukere av gaten som er «viktigere».
Det kan ikke være første gangen man må planlegge og tilrettelegge for flere type brukere i en og samme gate. Dronning Eufemias gate er heller ikke en smal aveny, tvert imot er den bred, med et trikkespor i midten som ikke kan brukes fordi dagens Oslotrikker er for tunge for skinnetraseen.

Nei, skål for Oslos byplanleggere, tar hovedstaden inn i fremtiden med latter.

Turmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post409

Var det 2, 2,7 eller 3-4

Beste av November 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, November 05, 2015 20:08:22

Da nærmer det seg klima-toppmøte i Paris.
I denne anledningen er Norges klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft ute og kommer med sitt syn på saken og hvordan vi ligger an før møte.

Hun kommer med flotte lovord om hva avtalen innebærer for de 155 landene som skal skrive under. Avtalen for de 155 landene går på et felles mål om å kutte i klimagass-utslipp, men avtalen sier ikke noe om hvordan de forskjellige landene skal nå målet.
Så det blir opp til hvert enkelt land, om de baserer kuttene på å legge ned industri, slutte med privatbil, slutte med kullkraft eller bare baserer hele sitt klimatiltak på klimakvoter.

Overfor VG gjør Tine Sundtoft det helt klart at hun ikke har noe tro på at klimamøte vil klare å bli enige om en avtale som kan begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
Sundtoft mener at det er mer realistisk med 2,7 grader,- som hun peker på som en viktig grense. Og at 2,7 er langt unna de virkelig store klimakrisene som kan komme på 3 og 4 grader.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/155-land-kan-stoppe-global-oppvarming-paa-2-7-grader/a/23554773/#xtor=CS4-1

Nå kan det se ut som Tine Sundtoft ikke har et snev av anelse om hva hun prater om når hun nå har bestemt seg for å flytte en grense.
Klimakrisene er ikke noe som kommer ved 3 eller 4 grader, det har alt begynt, med større stormer og mer tørke.
Generelt mer ekstremvær verden over, og det er dette Tine Sundtoft helt klart ikke forstår, vi er på 0,8 grader og her starter det.
På 1,5 grader står det verre til for oss. Periodene med tørke vil øke drastisk, stormene blir kraftigere og oftere.
Ved 2 grader blir det interessant, for på 2 grader har vi fått et nytt klima på kloden, derfor var og er 2 grader global oppvarming en «magisk» grense.
På 2,7 og nærmere 3 eller 4 grader må vi legge om måten vi lever på, da prater vi ikke lenger om flyturer, sydenturer og ta et cruise til polene for å se isbreer, da er det slutt med hvordan fete vesten velter seg i velstand.
På 2,7, 3-4 grader er det snakk om hvordan vi skal overleve, dyrker mat, finne vann og bygge hus, hvordan vi skal håndtere folkemassene som må bli nomadefolk for å overleve.

Men igjen det kan hende miljø- og klimaminister Tine Sundtoft er på lønningslistene til verdens største oljefond, som er livredde for å måtte slutte med den tingen som er årsaken til den globale krisen vi står ovenfor.
For hvor hadde Norges såkalte miljøeksperter som Tine Sundtoft vært uten velferdssamfunnet bygd på olje, uten utallige flyreiser til fjerne strøk for å se på palmeoljeplantasjer og avskoging, etterfulgt av lovnader om at oljenasjonen Norge skal gjøre sitt for en videre drift av oljeutvinning som klimatiltak.
For hvordan kan oljenasjonen Norge investere så mange millioner i palmeoljeplantasjer, og klimakvoter på andre siden av kloden, hvis vi ikke pumper opp litt olje i Nordsjøen.
En oljeutvinning som ikke bare ødelegger det globale klimaet men også Nordsjøens fiskebanker og fugleliv.

2-gradermann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post408

Brudd mellom gamle venner

Beste av November 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, November 01, 2015 11:54:50

Da har det blitt klart at EU forbereder seg på krig på to fronter. En gammel front mot Russland som i denne sakens anledning er og kan være vår vei ut av en ny front mot USA.

Det er varsleren Edward Snowden som er igjen sakens kjerne. Snowden som avslørte USAs overvåking av innbyggere og EUs ledere i 2013, har fått asyl i Russland, siden det venter en spiontiltale i hjemlandet USA.

EU-parlamentet oppfordrer medlemsstatene i EU om å åpne for at Edward Snowden kan få politisk asyl, og således hindre ham i å bli utlevert til USA. Dette ble avklart 29 oktober med 285 mot 281 stemmer i EU-parlamentet.

http://www.nrk.no/verden/fleirtal-i-eu-parlamentet-for-a-gi-snowden-asyl-1.12628748

EU-parlamentet har gjennom denne avstemningen, gjort det klart at gamle avtaler med USA kan og vil forkastes.
Et gammelt samarbeid mellom de Allierte, kan se ut til å gå mot en slutt, EU-statene ser seg selv sterke nok til å stå alene mellom disse to stormaktene. Uten å tenke over konsekvensene og signalene de sender til verden når det kommer til nye avtaler og samarbeid i fremtiden.

Når man tror man er David mot Goliat, men glemmer at David var militært overlegen Goliat.
Spionmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post407
« Previous