Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Viktig frykt med feil fokus

Beste av Januar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, January 28, 2016 17:31:53

Det er E24.no som skriver om frykten knyttet til den lave oljeprisen. Det er frykten knyttet til lengre lave oljepriser som kan utvikle seg til større tap og finansielle problemer på det globale markedet. Her ser E24.no på at det er ikke bare oljebransjen som blir påvirket av lave oljepriser, men innvirkningen det vil ha på selskaper knyttet opp mot oljeindustrien.

http://e24.no/kommentarer/spaltister/olje/kommentar-derfor-boer-vi-vaere-livredd-oljepriser-under-30-dollar/23603990

Det er ingen ting å frykte for finansverden eller selskaper som jobber innenfor oljesektoren. Det vi derimot kan frykte er ringvirkningen den lave oljeprisen har på utviklingen av verden. Ny teknologi innenfor fornybar energi som stopper opp på grunn av investeringskostnadene opp mot oljeteknologi.
Et etterlengtet Co2 kutt står for fall når oljeprisen synker, det som forurenser mest blir billig og på denne måten bidrar en lav oljepris ikke bare til en brems av utviklingen av ny teknologi men også et nytt løft når det kommer til velkjent gammel forurensende teknologi som verden har et behov for å kutte i.

Så e24.no har helt rett når de peker på at «vi» burde være livredde for en lav oljepris, men de peker på feil ting vi skal frykte.

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post430

Lik i skapet

Beste av Januar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, January 20, 2016 19:50:14

Det er Libya som igjen er temaet i avisene, denne gangen er det USAs Hillary Clintons private Eposter om krigens opptrappinger som skaper problemer, ikke bare for Hillary Clinton som var utenriksminister i USA den gangen men også Frankrikes daværende president Nicolas Sarkozy.

I epost mellom Nicolas Sarkozy, Hillary Clintons rådgiver Sidney Blumenthal og Hillary Clinton kommer det fram at det var stor interesse for Libyas gullbeholdning som regjeringen i Libya under ledelse av Muammar Gaddafi forvaltet.

Det viser seg at i tiden før invasjonen av Libya ble lagt planer om hvordan landet skulle styres etter at regjeringen med Muammar Gaddafi var avsatt. Det ble blant annet lagt planer om en ny valuta i landet basert på gullbeholdningen i Libya som skulle falle under Frankrike og president Nicolas Sarkozy ledelse.

http://www.klassekampen.no/article/20160120/ARTICLE/160129997

Så det er igjen vært å stille spørsmål ved Vestens invasjon av Libya som var under banneret «Frihet til Folket».

For folket er ikke fritt i Libya, tvert imot, står det dårligere til med Libya nå enn under Gaddafi. Hvor landets gullbeholdning forsvant er ikke godt å si. Landets oljefelt har utenlandske aktører som Norges Statoil tatt over. De deler av Libyas oljeproduksjon som ikke er overtatt av Vesten styres delvis av mindre og større «terror» grupper, blant annet har IS, den Islamske Stat, tatt over store deler i Libya.
Så «For Folket» sa dem, den gangen Vestens ledere skulle inn i Libya.

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post427

Vår dødsskvadron skal igjen på vingen

Beste av Januar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, January 15, 2016 19:30:28

Denne gangen er det Frankrike som har bedt om bistand fra den Norske F16 skvadronen i kampen mot IS i Syria, Irak og Nord Afrika.

Dette kommer i kjølvannet av terroren i Frankrike, asylstrømmen til Europa og den pågående borgerkrigen i Syria med hungersnød og en sivilbefolkning under sterkt press.

Den kommende krigen som vi allerede er delaktige i, kommer ikke overraskende på, men som et resultat av Vestens innblanding i de nevnte områdene hvor kalifatet til IS, den Islamske Stat, har vokst frem og vunnet landområder og tilhengere i en rekordfart. Igjen ikke overraskende men et resultat av hva Vesten har gjort og bidratt med.

Så vi er igjen samlet om et mål, på den ene siden har vi terror organisasjonen IS som har mange tilhengere. På den motsatte side av IS, har vi vår evig utnevnte nemesis Russland som støtter den sittende regjering i Syria med presidenten Bashar alAssad, som mangler støtte fra en del mindre opprørsgrupper og sivilbefolkningen i de berørte landene som verken støtter regjeringer eller IS. Og siste gruppe, oss, frie Vesten, de allierte samlet under NATO.

Spørsmålet er ikke om vi skal delta eller bidra i konflikten, for det har vi alt gjort og kommer til å fortsette med, om det er med krigsmateriell, opplæring, nødhjelp eller militærbistand i form av styrker kan egentlig være det samme. Spørsmålet er heller hvilken side vi skal hjelpe, hvem vi skal være allierte med i den pågående krigen.

Konflikten er fortsatt i startfasen, hvis vi velger feil og ikke lærer av historien og egne feil.

Min fiendes fiende er min venn, ble det en gang sagt. Kanskje noe vi skal ta med oss i den kommende krigen om Syria, Irak, Nord Afrika og Europas fremtid.

Vi ble advart vinteren 2011 om det vi i dag anser som en uløselig konflikt, den gangen var det Libyas store leder Muammar Gaddafi som advarte Vesten om utfallet av å styrte hans regjering, men Vesten så det som riktig å gå inn i Libya for å fri folket fra undertrykkelse. Nå skal ikke vi bruke tid på å diskutere hvorfor vi gikk inn og avsatte Muammar Gaddafi, men for folket kan det ikke ha vært, nå når vi nå ser resultatet av hva vi gjorde den gang i Libya.

En kan bare håpe at vi har lært noe, eller at våre kloke leder har lært og husker hva vi gjorde den gangen vi satt et folk fri fra undertrykkelse i Irak og Libya. Selv om jeg frykter det motsatte,- kan jeg håpe.

http://www.nrk.no/urix/frankrike-ber-om-norske-kampfly-mot-is-1.12751988

http://e24.no/energi/blair-ba-gaddafi-gaa-i-sikkerhet/23592465

Fredsmann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post426

«Kosebamser» fra LHL

Beste av Januar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, January 13, 2016 18:34:24

Det er Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) som har laget en lanseringskampanje for deres nye forening kalt LHL Astma og allergi.

Kampanjen går ut på å informere om deres nye forening samt plager ved astma og allergi.

Men, som drahjelp i kampanjen har de valgt å bruke «kosebamser» og hvor mye støv de samler. Noe som ikke er rart i det hele tatt, men det er utsende på «kosebamsene» som er i ytterkant av det normale. LHL introduserer i kampanjen sin kaninen Kim Jong-il, brunbjørn Muammar al-Kadhafi og bamsen Adolf Hitler.

http://www.dagbladet.no/2016/01/12/nyheter/bamser/hitler/gaddafi/lhl/42726603/

Første som slår en, hvordan kan LHL uskadeliggjøre disse gutta gjennom å omgjøre de til «kosebamser»? Men helt ærlig, det er ikke dette som kommer til å fjerne minnet og historiene om hva de tre representantene har gjort mot mennesker, det er uvitenhet og menneskets iboende egenskap til å la tiden lege alle sår og tåkelegge viktigheten av historien.

Så hvor kan jeg få kjøpt en Hitler-bamse?

Bamsemann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post425
Next »