Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Avinor V.S Klima

Beste av Februar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, February 29, 2016 18:29:45

Da er den nye Nasjonal transportplan (NTP) klar og Avinor som er en av etatene som sitter i NTP fremmer forslag om en tredje rullebane på Gardermoen, Norges hovedflyplass. Avinor tror en tredje rullebane vil gi store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk lønnsom. Sel om etatene bak NTP går inn for en halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030.

– Klimagassutslippene som følge av en tredje rullebane må sees i forhold til alternativene til utbygging, og opp mot forventninger om teknologisk utvikling og innfasing av biodrivstoff, heter det i forslaget.

http://e24.no/privat/reise/avinor/avinor-vil-ha-ny-rullebane-paa-oslo-lufthavn/23627944

Og sånn kan det gå når man lite vet og mindre kan. La oss for gudsskyld øke antall flyreiser fra Oslo lufthavn, global-klima-problematikk har vi ikke hørt om, og hvis det er slik at ham dere klimaglobalen kommer kan Avinor fronte med løfte om biodrivstoff. For da er man så flinke at man ødelegger matproduksjon og skog som renser luften for klimagasser, slik at vi kan produsere mer drivstoff og mindre mat i et desperat forsøk på å øke utslippene av farlige klimagasser.

Biomann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post439

Diktatokrati og slikt

Beste av Februar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, February 23, 2016 20:11:36

Da har Syrias sittende president, Bashar al-Assad, meldt at det blir nytt president valg i Syria.
Under forrige valg i 2014 vant Bashar al-Assad med 88,7% støtte i det syriske folk.

Neste presidentvalg vil bli avholdt 12.april i år.
Valget er allerede blitt dømt som en maktdemonstrasjon av egen styrke i landet.
Professor Knut S. Vikør er ikke overbevist om at valget vil ha noe å si for Syria. Og legger til at valget vil kun bli holdt der hvor det er mulig å holde valg, områdene som Syria fortsatt kontrollerer. Og der vil han naturligvis få stor oppslutning av sine egne. Vi må heller ikke glemme at det i Syria er mange som støtter Bashar al-Assad fordi de ser på ham som trygghet mot islamister.

http://www.nrk.no/urix/assad-vil-halde-val-i-syria-1.12816444

Så der har vi det, ikke engang når sittende president i Syria får flertall av befolkningen vil vi godta at han er folkevalgt. Professor Knut S. Vikør bekrefter kun en ting i sitt innlegg i NRK, at det kun er i regjerings-styrte områder hvor det er en form for orden og levelig, Etter som det blir færre områder kontrollert av regjeringen får president Bashar al-Assad større oppslutning for han sees på av det syriske folket som eneste løsning på konflikten. Det syriske folk som vi vil «frigjøre» gjennom våre handlinger mot sittende regjering med president Bashar al-Assad, som har størst oppslutning i det syriske folk.

Jeg tror ikke vi helt har fått forståelse for hvordan et demokrati virker her i det frie demokratiske vesten.

Diktatormann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post438

Alle skal med

Beste av Februar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, February 21, 2016 12:08:49

Det er blitt enighet om forandring i NRK lisensen.

Den nye modellen for NRK lisensen skal bli skattebasert fremfor dagens ordning hvor det er opp til en hver husstand om de vil ha TV med statskanalen NRK på. Her har man en mulighet med å «låse» TV-apparatet, så man ikke får tilgang til statskanalen og på denne måten ha TV uten å betale lisensavgiften til NRK.

Forandringen i NRK lisensen kommer som følge av stadig sviktende inntekter til statskanalen NRK. Det er blitt fler og fler som velger bort tradisjonelle TV med tilgang til NRK sine programmer og heller satser på internett-TV.

Statskanalen NRK, Norsk Rikskrinkastning, nå enda dyrere, den nye skattemodellen skal bli lønnsbasert, istedenfor en fast sats som har vært lisensen, skal den nye skattemodellen basere seg på hva den enkelte i Norges land tjener og ut ifra dette får man en individuell «NRK-skatt» som man må betale.

Genialiteten her overgår det meste, ikke bare blir man kvitt den gamle støvete lisensen som så mange klager over, men man får en mulighet hvor alle landets innbyggere blir tvunget til å være med på spleiselaget NRK, det er ikke lenger en lisens per husstand, men en lisens per innbygger.

NRK ikke bare nyheter og underholdning men nå også landsomfattende informasjons basert personlig skatteoppkrever.

http://www.nettavisen.no/nyheter/--enighet-om-a-endre-nrk-lisensen/3423193695.html

Lisensmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post437

Dyreliv på retrett

Beste av Februar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, February 11, 2016 16:25:11

Da er det klart, sprengningen av grunner i indre Oslofjord får fortsette. Det er snakk om å fjerne uønskete grunner og skjær i indre Oslofjord for å gjøre skipsleden tryggere for Cruisebåter, tank- og lasteskip.

Arbeidet med å fjerne grunner i indre Oslofjord ble stoppet da det ble kjent at det var en større miljørisiko ved sprengningsarbeidet enn først antatt.

Men fylkesmannen i Oslo har sett på rapporten og mener at det ikke er behov for større tiltak for å sikre dyrelivet i indre Oslofjord.

http://www.osloby.no/Sprengningsarbeidet-i-fjorden-far-fortsette-8349692.html

For alle oss som husker det, utbyggingen av Operaen i Bjørvika.

For alle andre, da arbeidet med den nye Operaen i Bjørvika ble påbegynt måtte utbygger fjerne store mengder giftig bunnslam fra byggeplassen som lå trygt begravet innerst i Bjørvika. Dette skulle da bli «dumpet» på egnet plass i Oslofjorden og til slutt bli dekket med jord-sand slik at det giftige avfallet ikke sprette seg. Noe som ikke ble gjort og indre Oslofjord ble utsatt for store mengder miljøgifter som fortsatt setter sine spor i dyrelivet, for problemet med det giftige avfallet ble aldri handtert.

Kunnskap er en ting, kunsten å bruke informasjonen, erfaringer og kunnskapen er noe helt annet.

Gullfiskmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post434
Next »