Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Nordpol? Europeiske kraftmarked? Ikke hørt om, kanskje?

Beste av Mars 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, March 30, 2016 18:00:59

Det er NRK.no som slår saken om at nordmenn ikke vet at Norge selger strøm til EU for så å måtte kjøpe tilbake strøm fra Europa, stort opp på nett, under den misvisende overskriften «Norsk vannkraft er utsolgt».

Videre roter NRK.no artikkelen 100 prosent til, det Europeiske kraftmarkedet blir totalt misforstått og for å gjøre vondt verre blir det komplette kaoset når våre venner i Fremtiden i Våre Hender får ordet og skal uttale seg i sakens anledning.

Artikkelen som i utgangspunktet er positiv og gir et løfte om fremtiden, mister fort poenget og innholdet. Artikkelen tar utgangspunktet i at europeere gjerne vil betale ekstra for å få grønt-sertifikat på strømmen de får levert, noe som har medført at kraftleverandørene har innført Opprinnelsesgaranti som garanterer at kraften de kjøper kommer fra fornybare kilder. Pengene fra ordningen skal hjelpe utviklingen og utbygningen av fornybarenergi. Nordmenn på sin side «gidder» ikke å betale ekstra for sertifikatet om opprinnelse, siden vi tar det forgitt at vi får elkraften vår fra vannkraft.
Og det er rundt dette poenget NRK.no mister helt begrepet om kraftproduksjon, for nå «selges» norsk vannkraft til Europa under opprinnelsesgaranti, noe som medfører at vi må «kjøpe» tilbake kraft fra Europa som ikke har opprinnelsesgaranti.

http://www.nrk.no/viten/norsk-vannkraft-er-utsolgt-1.12848574

Det er flott hvis vi kan selge et sertifikat til Europeere som genererer mer satsning på fornybar energi, men du vil aldri og la meg spesifisere ALDRI klare å produsere elkraft i mitt Norge som en i München har kjøpt og bruker så lenge det finnes kraftproduksjon nærmere brukeren i München.

Strøm er logisk, den velger korteste veien «hjem» fra/til produksjonssted. Så det en husstand/bruker av strøm i mitt Norge vil få levert og bruke strøm produsert på nærmeste vannkraft-anlegg, ikke fra kullkraft i Polen, selv om du betaler et kullkraft-verk i Polen for å produsere strømmen du bruker.

Dette er det europeiske kraft samarbeidet som Norge er del av, men vi Norge fungerer som et «batteri» for Europa siden vi lett kan stenge eller åpne kraftproduksjonen vår ved behov. Det er ikke like lett og raskt å starte eller stoppe et kullkraftverk som det er med ett vannkraftverk som kan stenge kranene.

Dette er en fornuftig løsning, siden Norge da kan stenge sin kraftproduksjon om natten når det er lite behov for strøm i Norge, da kan vi få elkraft fra Europa som ikke kan stenge kullkraftverkene sine om natten. Europas kullkraftverk går døgnet rundt, noe som medfører at produksjonen holder seg jevnt gjennom døgnet og da er det fornuftig av Norge og ikke bruke opp fornybar vannkraft når det er kraftoverskudd i Europa. Det motsatte skjer da på dagtid, det er behov for mer kraft på markedet og Norge kan nå «selge» strøm til Europa fremfor at Europa må starte opp enda mer kullkraftverk.

Men dette er det som NRK.no og Fremtiden i Noens Hender klarer så fint å unngå å nevne når de legger ut om et emne de ikke kan eller forstår eller innehar kunnskap om.

Logikkmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post447

En misforstått satsing

Beste av Mars 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, March 25, 2016 11:45:56

Da er Bellona leder Frederic Hauge ut og advarer mot det han tror kan bli døden for elbilen, den elektriske bilen har de siste årene vært enerådende på det Norske bilmarkedet når det kommer til å bli satset på. Elbilen har sluppet unna avgifter, bom- & parkerings-avgifter og hatt fri tilgang til kollektivfelte.

Men det siste året har hybridbilen kommet for fullt, noe som har gitt konkurranse i det norske markedet, staten vil gi hybridbilen avgiftskutt og goder som elbilen har hatt enerett på så langt.
Noe som Frederic Hauge ser som negativt for Norges kamp i Co2 utslippskutt.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elbil/bellona-advarer-mot-billigere-hybridbiler/a/23646165/#xtor=CS4-1

Elbilen, den mest forurensende av alle biler, den er tung med begrenset bruksområde, krever utrolig resurser å produsere og etter 5 år er den ubrukelig, da må den ha ny batteripakke. Elbilen er en engangs bil.
Elbilen er og blir uten tvil den av alle personbiler som er på veiene, den mest forurensende bilen man kan kjøpe for penger.
Med dette i tankene er det et annet aspekt med Norges satsing på elbilen, elbilen har blitt bil nr. 2 for folk, noe som betyr at den store tunge diesel eller bensinbilen er fortsatt i bruk og ikke erstattet av en elbil. Så istedenfor 1 bil, har vi nå fordoblet forurensingen rundt bilhold i Norge, vi har 2 biler, dette er en dobling av all forurensning knyttet til personbiler.

Kanskje det er fornuftig å se litt lenger enn Norges kortsiktige løfte om utslippskutt når det kommer til Co2 kutt og heller satse på et større globalt utslippskutt og avskaffe konseptet med at Ola Nordmann skal ha to biler.
Hybridbilen er kanskje ikke like gjerrig på det lokale Co2 utslippet som en Elbil, men den gir et større utslippskutt i et helhetsperspektiv.
Norskemann i hus og hytte kan slipe unna med 1 bil, som kan brukes både hjemme til jobb og til hytten på fjellet. Dette gir jo en mye større gevinst med tanke på Co2 utslippskutt en vis samme mannen må ha 2 biler.

Perspektivmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post446

En grådig rekord

Beste av Mars 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, March 22, 2016 18:10:16

Da meldes det om rekord år i skreifiske. Og sesongen for skreifiske er enda ikke over, og mange av fiskebåtene og fiskemottakene melder om videre fangst og at skreien kom sent i år.

– Så langt er det dratt i torsk for 1.9 milliarder kroner, mot 1,3 milliarder i fjor. Totalt er det fisket 136.000 tonn, mot 116.000 tonn i 2015. Av dette er 72.000 tonn dratt inn i Lofoten og Vesterålen, sier Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag.

Skreien er en torsk, men i motsetning til vanlig kysttorsk, legger skreitorsken på vandring fra beiteområdene sine i Barentshavet inn mot kysten for å gyte. Når skreien kommer til kysten er det sesong for skreifiske, dette er normalt fra Januar til ut i April. Da blir gjerne den yte klare skreitorsken fisket.

http://www.nrk.no/nordland/godt-skreifiske-i-ar-1.12866329

I vår tid skal alle rekorder slås, dette er på tross av at vi vet følgene av å drive med overfiske, eller overforbruk av hva som helst. Og skreifiske er intet unntak. Men vi kan bare håpe at de som i dag tjener rått på et økt uttak av skrei, husker det dagen det ikke står like bra til med skreibestanden i Atlanterhavet, som en følge av at vi har fisket rekord mengde gyteklar fisk i starten av det 21-århundret.

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post445

Forstå det den som kan

Beste av Mars 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, March 16, 2016 20:01:49

Norske bønder og folk skriker stadig vekk opp om «problemene» knyttet til ulven her til lands. Bøndene på sin side, syter og klager og krever at den Norske ulven blir utryddet med grunnlag av all sauen som går tapt, sau de eller skulle ha «tjent» gode penger på, gjennom salg på det Norske markedet.

Da er det betenkelig at NRK.no i dag kan melde om et litt annet problem knyttet til norsk sau. I påsketider pleier det å bli solgt veldig mye mer sau, enn resten av året. Men i år er lagrene fulle, ja de er så fulle av sau at slakteriene og butikkene må sette ned prisen i håp om å bli kvitt litt av sauen de har på lager, for å få ryddet plass til årets sau som skal inn på lagerhyllene.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/i-ar-er-det-for-mykje-lammekjot-til-paske-1.12854724

Forstå det den som kan; Norske sauebønner krever tiltak mot ulven med grunnlag i at de «taper» penger i form av sauer som ulven dreper. Butikkene på sin side klarer ikke å selge unna all sauen de får inn, så de må dumpe prisene på sau for å få solgt unna, slik at lagrene ikke hoper seg opp med Norsk sau.

Ja, jeg er helt enig, det er den Norske ulven som er kjernen av problemet rundt sauen og hans bonde. Og hvis du er uenig med meg, skal du jaggu meg se du har rett…

La ulven leve.

Ulvemann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post444
Next »