Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En "ny" krig truer

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, June 29, 2016 20:14:55

Ja, da er det blitt klart at Norge atter en gang skal ut i krig, vel, vi har vært delaktige lenge i konflikten, men nå er det blitt bestemt at vi skal delta aktivt i Syria konflikten.

Det ble klart etter møte forrgie uke. Det er i første omgang snakk om en utvidelse av spesialenheten Norge skal sende til Jordan for å drive med militær-opplæring av militsgrupper i midtøsten.


Under dagens møte med Dagsavisen, avfeier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at det mangler informasjon eller åpenhet rundt dialogen om Norge skal delta og under hvilke omstendigheter.

Søreide vil ikke komme med noen uttalelser om hvilke grupperinger Norge skal lære opp, men at utvidelsen av Norges militær operasjon vil omfatte opplæring av Syrisk-terrorgrupper.


http://www.dagsavisen.no/innenriks/utelukker-ikke-skarpe-oppdrag-1.746181


Det er bare en sikker ting, ikke har vi lært og ikke vil vi lære. Nei, det er beste å finne opp hjulet på nytt hver gang. Vi har, gjennom den samlete koalisjonen, feilet gang på gang, seneste Irak og Libya, og Syria er og blir intet unntak.

Vi hjalp IS frem, gjennom akkurat det vi nå bestemmer oss for som tiltak mot IS. Vi kunne valgt åpen kommunikasjonen med Russland og sittende regime i Syria og handtert IS samlet, men da “støtter” vi regime i Syria og Russland, noe vi visst nok ikke kan.

Så da ser koalisjonen Vesten det som fornuftig å lære opp IS, som vi går i krig mot og ikke støtter, som vi prøver å stoppe gjennom og våpen-forsyninger og opplæring av militære grupper som er på IS sin side.


Goddagmann Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post470

Lakkmustest

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, June 21, 2016 18:07:55

Det er NRK som melder om den økende trenden av å bruken av lyst-gass i syden som et partimiddel til å feste.


Lystgassen selges i ballonger på utestedene for mellom tre til fem euro og skal gi en 30 sekunders opplevelse med eufori. De fleste som inhalerer lystgassen vil bare le og miste følelsen av smerte.


Trenden som har tatt av de siste 3 årene på steder som Ayia Napa og Kypros har fått Europeiske Reiseforsikringer til å advare mot bruken av lystgass. Europeiske for støtte fra blant annet anestesisykepleier og universitetslektor Lars Aune Svarthaug ved NTNU, som forteller at den umiddelbare risikoen ved bruk av lystgassen er at den kan fortrenge oksygenet fra sin plass i lungene som medfører at man får for lavt oksygennivå i blodet. Med for lavt oksygennivå i blodet kan man i verste fall få hjerneskader eller hjerteinfarkt.


https://www.nrk.no/norge/ungdommer-tilbys-ballonger-med-lystgass-i-syden-1.13006360


Ingen grunn til å advare eller komme med forbud mot noe så dumt, dette er naturens egen segregasjon eller begrensning av verdensbefolkningen.

Er du dum nokk til å bruke lystgass på en bar i syden, kan det hende at du ikke er den sterkeste i flokken og vil av naturlige årsaker falle fra.


Det vi har her er et perfekt eksempel på Darwins utviklingslære


Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post468

En plan, utgått

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, June 20, 2016 17:45:33

Det er Akerposten som melder om Orklas planer om å bygge et 16 etasjers høyt kontorbygg på Skøyen.

Orkla hadde i utgangspunktet ønske om 21 etasjer, men bystyret ved tokk at Orkla kun får bygge 16 etasjer. Dette ble godkjent til tross for område-reguleringene som ligger for Skøyen og hast godkjent før høstens nye reguleringsplan for Skøyen.


I forslaget til den nye områdereguleringen hvor Orkla har fått tillatelse til å bygge 16 etasjer ligger det et ønske om maksimalt 12 etasjer.


En kan jo bare undres hvordan Orkla fikke godkjent et 16 etasjers hus i bystyret som bryter med områdeplaner og som bryter direkte med eksisterende kommuneplan fra 1994.


http://www.aftenposten.no/osloby/Omradeplan-for-Skoyen-kommer-til-vinteren---men-ja-til-16-etasjers-bygg-kom-i-bystyret-na-522195b.html


Det er jo meningsløst med en byplan hvis byplanen ikke skal følles.


Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post467

Manglende kunnskap

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, June 15, 2016 19:53:54

Seks av ti Oslo-ungdom tar feil, nei Vesten er ikke i krig med Islam.


Det er forskere fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) som har studert svarene til 8500 ungdom Fra Oslo i alderen 16-19 år, som legger frem svaret på undersøkelsen.


http://www.aftenposten.no/osloby/6-av-10-Oslo-ungdommer-mener-det-er-krig-mellom-islam-og-Vesten-274123b.html


Det er ikke resultatet som er viktig, seks av ti som tror at Vesten er i krig med Islam, men hva resultatet belyser av manglende kunnskap.

Nei, Vesten er ikke i krig med Islam.

Noen militære organisasjoner i midtøsten er i krig med andre religiøse grupperinger i midtøsten, om disse er av Islamsk religion eller en annen religion har lite å si i konflikten i Midtøsten.

To av de større grupperingen som sloss mot hverandre er Shia og Sunni Muslimer, begge disse tilhører islamsk-tro.

Men vi, Vesten, har involvert oss på alle plan i konflikten i Midtøsten, vi har hjulpet diverse organisasjoner med våpen og trening, vi har avsatt ledere som har holdt deler av Midtøsten i ro, og kan nå hente gevinsten av hva vi selv har plantet.


Seks av ti Oslo-ungdom har lært feil, seks av ti Oslo-ungdom er utsatt for en form for propaganda. En propaganda som sier nøyaktig hva undersøkelsen kommer frem til, Vesten er i krig med Islam, for det er jo det vi leser i avisene daglig. Gjenta en ting mange nok ganger og resultatet blir en vranglære som er “sannheten”.


Kun fire av ti Oslo-ungdom leser ikke nyheter hver dag...


Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post466
Next »