Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Hva i H... VG?

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, June 11, 2016 10:04:28

Hva i S…. er det VG.no vil frem til med deres utrolig upassende VG+ overskrift: Veien til et bedre selvbilde”.

VG+.no med VG.no burde virkelig gå en ny runde i redaksjonen og la hodene rulle etter hva som best kan beskrives som VG+.no’ forsøk på å gi folk/ leserne dårligere selvbilde.

Det kan umulig være en utdannet journalist bak artikkelen, eller riktigere sagt bilde til artikkelen. For etter å ha sett bilde VG.no valgte på forsiden sin, nekter jeg å kjøpe artikkelen.


Det VG.no velger å gjøre her er å direkte ødelegge selvbilde til alle som er inn om VG.no sin forside. For hva bilde har med overskriften å gjøre, utenom å ødelegge selvbilde til folk, er meg umulig å forstå.

De, VG.no har valgt å vise bilde av en flott kvinne bak, til som sagt artikkelen med overskrift: Veien til et bedre selvbilde.

Hva i huleste VG+.no ser som relevant med dette bilde er som sagt feil uansett hva redaksjonen har hatt i tankene sine når de har valgt bilde de har publisert.

En kan bare undres om det er kvinne-kampen de er ute etter å ødelegge eller bare selvbilde til landets kvinner. Unasett hva de måtte være ute etter er det direkte usmakelig valg av både bilde og plassering for ikke å snakke om journalistene og VG.no’ egen integritet og relevanse som en nyhetsformidler.


Nei, en hver kvinne og mann burde boikotte slikt ødeleggende “nyhets” vås som VG.no kommer med her. For det er nøyaktig det de kommer med med et slikt bilde, ødeleggende vås, ikke noe med Verdens Gang å gjøre.


Selvtilittmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post465

To kill a Mockingbird

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, June 05, 2016 19:25:56

NRK.no kan I dag heldigvis melde om god respons mot Miljødirektoratets ønske om å åpne for jakt på sangfuglene svarttrost og måltrost.

Miljødirektoratet har foreslått å åpne opp fir jakt på disse artene gjennom ny forskrift om jakt- og fangsttider for 2017-2022.

Saken er om talt av NRK.no som kan melde om at det er kommet 500 signaturer med et opprop i regi av NOF (Norsk ornitologisk forening), hvor folk oppfordres til å «si nei til jakt på sangfugler i Norge». Oppropet har vakt interesse også utenfor landets grenser, forteller rådgiver Martin Eggen i NOF.

Oppropet/ kampanjen fra NOF: https://www.causes.com/campaigns/101215-say-no-to-hunting-of-songbirds-in-norway

https://www.nrk.no/nordland/opplever-stor-motstand-mot-jakt-pa-maltrost-og-svarttrost-1.12981289

Et opprop ikke bare alle som liker sangfugler, fugleliv og natur må skrive under. Men et opprop som er vel så viktig for alle bønder som er for jakt på ulv, jerv, kongeørn, gaupe og bjørn, her har vi saue- rein- ja alle bønder som driver med beitedyr i Norsk natur.

For her kommer trikset, hvis vi skyter all sangfuglen i Norsk natur, eller ja tar liv av alle byttedyrene i Norsk natur «tvinger» vi Norskerovdyr til å ta flere sauer og rein.

Jaktmann og Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post463

Sandbergs agenda

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, June 02, 2016 18:14:26

Det er NRK.no som deler broderlig om fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) oppførsel under debattprogrammet Debatten på NRK 26.mai.

Under debatten fant ikke Per Sandberg seg i kritiske spørsmål til oppdrettsnæringen fra forsker og professor Per Olaf Olaussen. Per Olaf Olaussen mente Per Sandberg påla havforskningsinstituttet og komme med modifiserte opplysninger for å nå Per Sandbergs mål, på bekostning av hva forskere egentlig skal komme med.

Per Sandberg avfeide det hele med å komme med en påstand om at Per Olaf Olaussen hadde en politisk agenda.

Etter programmet ville ikke Per Sandberg utveksle høflig samtale med Per Olaf Olaussen.
«Jeg vil ikke ha noe med sånne som deg å gjøre, sa Sandberg, og vendte ryggen demonstrativt til», forteller Olaussen.

https://www.nrk.no/norge/fiskeriminister-per-sandberg-kjeftet-pa-forsker-etter-sending-1.12975996

Man kunne i og for seg spurt det samme tilbake til Per Sandberg: Hva er din private interesse i at oppdrettsnæringen får fri tilgang til alt uten et eneste spørsmål stilt eller evaluering av hvilken innvirkning oppdrettsnæringen har på økosystemet i havet

Når man lite vet, sikker man er. Når man mye kan, usikker man er…

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post462
« Previous