Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

"Quick-Fix"

Juli, 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, July 06, 2016 20:02:46

Da er vi igjen i gang med store lovord om den såkalte karbonfangsten til regjeringen.

Denne gangen er det Oslo kommune som roter det til for seg selv med drømmen om fullskala karbonfangst på Oslos forbrenningsanlegg som gir fjernvarme til storbyen gjennom forbrenning av byens avfall.


Det er anlegget på Klemetsrud, som skulle få Oslo by inn i det “grønneskifte” gjennom fullskala karbonfangst. Men uten et fullskala anlegg på Klemetsrud når ikke Oslo by egne løfter om kutt i klimagass-utslippene.


http://www.aftenposten.no/osloby/Forsinket-karbonfangst-pa-Klemetsrud-torpederer-byradets-klimamal-585392b.html


Klemetsrud, Osloby, Norge, Europa eller verden for den sak skyld har verdens flotteste teknologi allerede utviklet og tilgjengelig for alle å ta i bruk når det kommer til karbonfangst. Slutt å kutt ned trær for å produsere søppel som skal forbrennes. Slutt å pump opp olje for å produsere søppel som skal brennes. Plant heller trær, det er 100% miljøvennlige karbonfangere som er tilnærmet lik gratis å sette i drift.


Trær er for så vidt den eneste teknologien vi har som fungerer.

For karbonfangst teknologien vi prøver å utvikle vil aldri fungere i skalaen vi trenger, ja vi kan alltids finne opp en teknologi som kan “fange” karbongassen, men her starter et enda større problem, vi har ikke nok reservoarer til å lagre den etter at karbonen er “fanget”.

Karbonfangst er den største løgnen som er fremprodusert for å gi folk håp om at det finnes en “quick-fix” på problemstillingen rundt menneskeskapte Co2 utslippene.


Co2mann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post472

Nei, INGEN vet hvorfor.

Juli, 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, July 04, 2016 16:47:06

La meg starte ut med å gratulere NRK på det sterkeste for mildt sagt en elendig artikkel de har klart å fremprodusere i dagens nett-utgave av “nyheter”.

Ja, det dreier seg om sjøfuglen vår som er på vei mot utryddelse.

NRK’ journalist Martin Skjæraasen, har i artikkelen fokusert på måken og legger frem nedgangen i bestandene som et mysterie.

Norsk sjøfugl som også omhandler måken har siden 70-80-tallet hatt en dramatisk nedgang i antall.

I NRKs artikkel har Martin pratet med Johan Atle Kålås i Artsbanken som prøver å belyse “måkemysteriet”: ‘Småfisken måken lever av, blir borte. Hvorfor vet man ikke, men noen mener det kan ha med klimaendringene i havet å gjøre’.

Artikkelen har et lyspunkt hvor Martin har valgt å referere visesanger Odd Børretzen: “Jeg tenker meg at hvis jeg en vårdag seilte ut fjorden og oppdaget at det var noe som manglet. En lyd? En del av fjordens og verdensbilde? Og etter en tid hadde oppdaget at det var ingen måker, verken svevende over meg eller flytende på vannet. Da hadde jeg blitt forskrekket og tenkt: Hva har skjedd? Hva betyr dette? Hvor mye mer er blitt borte, som jeg ikke har oppdaget ennå?”.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/makemysteriet-1.12648881

Nei, det er ikke et mysterie, det er som Odd Børretzen skrev: “Hvor mye mer er blitt borte”.

Det er riktig som Johan Atle Kålås grubler over, småfisken langs hele Norges kyst har forsvunnet, men det er ikke noe mysterie her, det er klimaforandringer og overfiske.

Når jeg tenker meg om er det ikke bare Norges kyst dette dreier seg om, men heller en global begivenhet med overforbruk av oss mennesker. Det er menneskets uttak av fisk som er skyld i nedgangen av sjøfugl.

Måke-mysteriet til NRK journalist Martin Skjæraasen og Johan Atle Kålås i Artsbanken er løst.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post471
« Previous