Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Milepæl til bekymring

Oktober 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, November 01, 2016 18:44:11

Det er Norges Råfisklag som i disse dager legger frem årets omsetning og de kan igjen melde om en rekordomsetning. De slår fjorårets rekord med 1,7 milliarder.

Det er den positive prisøkningen som får æren for årets økte omsetning.

Det ligger an til en omsetning på 11,5 milliarder norske kroner. Og Norsk Råfisklag håper på positiv utvikling i 2017 og tror nøkkelen for enda større omsetning ligger i kvalitet.

https://www.nrk.no/nordland/na-har-kystfiskerne-passert-en-historisk-milepael_-_-det-er-artig-a-vaere-fisker-na-1.13204997

En kan bare håpe at de avsetter litt penger fra rekordårene til trangere tider og ikke bare roper på staten for økte kvoter og økonomisk hjelp. Norsk Råfisklag burde glede seg over økt omsetning, men burde heller mane til en måteholdenhet når vi vet hva overfiske av en art medfører.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post504

Med fokus på splinten

Oktober 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, October 30, 2016 11:09:12

NRK.no kan melde om Miljø partiet de grønne (MDG) og Fremtiden i våre hender som raser mot Vero Moda og Jenny Skavlan etter at de viste frem sin siste Skavlan-kolleksjon som skal være “bærekraftig”.

MDG og Fremtiden i våre hender mener denne kolleksjonen ikke kan kalles bærekraftig, siden konsernet bak merke Vero Moda, danske Bestseller, nekter å offentliggjøre hvor og hvordan de produserer klær.

Stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson mener Bestsellerkonsernet er akturutseilt. Og tilføyer: “Vi vet at mange klesarbeidere lever under elendige forhold. De har knapt lønn, husene de jobber i holder på å ramle sammen og det er mye farlige kjemikalier i forbindelse med farging”.

Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonssjef i Fremtiden i våre hender uttaler at: “Det er tre kleskjeder som dominerer i Norge, H&M, Varner-Gruppen og Bestseller, og då er det kun Bestseller som ikke viser åpenhet om produksjonen”.

https://www.nrk.no/kultur/nekter-a-fortelle-hvem-som-har-laget-_baerekraftig_-skavlan-kolleksjon-1.13200800

Du vet at du er i trygge hender når Stortingsrepresentanten for Norges største miljøparti ikke vet hva bærekraftig produksjon er. Det Rasmus Hansson fra MDG prater om overfor NRK er etisk forsvarlig behandling av arbeidere, det er ikke det samme som bærekraftig produksjon.

Og når det kommer til Sindre S. Tollefsen i Fremiden i våre hender vet jeg ikke hva de vil frem til, Bestseller peker på at de har en internkontroll på fabrikkene som følges. Sindre S. Tollefsen i Fremtiden i Noens hender burde som navnet tilsier være opptatt av å nå fremtiden, ikke henge seg opp i om internkontrollen hos Bestseller er god eller ikke.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post503

En ufullstendig kontrakt

Oktober 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, October 24, 2016 19:50:30

Mandag besøkte Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) Haraldrud gjenbruksstasjon, hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Besøket på Haraldrud gjenbruksstasjon kommer i sammenheng med Oslo’ pågående søppelproblemer.

Avfall-handteringen i Oslo har ikke fungert etter ønske etter at selskapet Veireno overtok kontrakten med Oslo kommune 3.oktober.

Siden 3. oktober har problemene hopet seg opp for Veireno. Det har vært manglende henting, forsinkelser, brudd på arbeidsmiljøloven, trusler for å få arbeiderne til å jobbe 18 timers skift og helg.

Selv meldes det om problemer med språk i selskapet som har hentet inn arbeidskraft fra øst Europa.

Veireno benekter selv for å komme med krav og trusler mot arbeiderne for å få de til og jobbe utover det arbeidsmiljøloven tillater. Og skylder samtidig på manglende bilpark og problemer med bilene de har i dirft.

Og under dagens besøk på Haraldrud gjenbruksstasjon meldes det om dagbøter hvis situasjonen fortsetter. Det er Renovasjonsetaten som skal skrive dagbøtene til Veireno.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo/varsler-dagboeter-etter-soeppelkaos/a/23828970/

Kanskje på tide og lære av egne krav når det kommer til anbud og lønnsomheten ved å ta det laveste anbudet.

En kontrakt som åpner for å hente inn yrkessjåfører fra Romania som verken kan lese eller prate Norsk som skal kjøre lastebil i Oslo sentrum høres ut som en lang rekke med utfordringer.

Ikke fordi en rumensk yrkessjåfør ikke er dyktig, men det kan hende det oppstår diverrse utfordringer når personen kastets inn i en ny by hvor man verken forstår språk eller skilt man skal navigere etter.

Sjåførmann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post502

"Regnefeil"

Oktober 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, October 18, 2016 17:01:28

Neste år får sildefiskerne lov til å fiske dobbelt så mye sild etter en “regnefeil” hos Havforskningsinstituttet.

Dette blir mottatt med jubel av fiskerne som ser en dobling av inntekten og en bekreftelse på det de har påstått de senere årene med at det er mer sild i havet enn det Havforskningsinstituttet har påstått.

Det dreier seg om silden, Norsk vårgytende sild, det ble meldt om nedgang i bestanden av silden i 2015 av Havforskningsinstituttet, men dette går de nå imot og skylder på en "regnefeil" internt som gir grunnlaget for en dobling av neste års kvote.

Vårgytende sild har stor utbredelse langs kysten av Lofoten.

https://www.nrk.no/nordland/fiskerne-hevder-de-har-tapt-store-verdier-pa-grunn-av-havforskernes-regnefeil-1.13178342

Norsk vårgytende sild er mat til en rekke andre dyr, ikke bare større fisk men også sjøfugl.

En av disse er Lundefuglen som er rødlistet i Norge, Lundefuglen holder til i Lofoten og har ikke fått en unger de senere åren på grunn av mangle på tilgang til sild, som er maten den spiser.

Ja, det er på tide å doble kvoten av sildefiske, bra anbefaling fra Havforskningsinstituttet.
“Regnefeil” eller “Regnskapsfeil”

Fuglemann & Økseskaft

#Sildefiske
#Lundefugl
#Lofoten
#Havforskningsinstituttet
#Vårgytenesild
#Sjøfugl


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post501
Next »