Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Tale i to tunger

November 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, November 17, 2016 20:05:21

FNs første store klimatoppmøte etter Paris i fjor holdes i Marrakech i Marokko fra 7. til 18. november. Møte er formelt sett det 22. partsmøte for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon. Omtales som COP22.

Parisavtalen som det jobbes med i Marrakech bygger på å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad.

Den største bidragsyteren til den globale oppvarmingen er Klimagassen er Co2.

Klimagassen Co2 kommer hovedsakelig fra olje, kull og gass.

Norges klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen uttalte i denne sammenheng seg overfor Klassekampen: “Æraen da Norge kunne kjøpe seg vekk fra klimaforpliktelsene sine, er forbi”.

Og fortsatte med: “Vi kan ikke fortsette Stoltenberg-doktrinen”, her hendviser Helgesen til kvotehandlene og satsning på større klimakutt i utlandet for å slippe å kutte i Norges Co2-utslipp.

Dette er samtidig som det under COP22 stilles spørsmål om Norges innsats for å redusere klimagassutslippene. Kina mente Norge ikke er i stand til å nå 2020-målene.

http://www.klassekampen.no/article/20161116/ARTICLE/161119975

Kunsten å være en dyktig politiker må måles i egen evne man har til å tale med to tunger.

Under den 23. konsesjonsrunde (23.konsesjonsrunden er utlysningen av nye olje- og gassfelt i Nordsjøen) uttalte Vidar Helgesen: “Det er ikke noe motsetning mellom 23.konsesjonsrunde og 2030-målene. Oljesektoren ligger innenfor EUs kvotesystem, som er sentralt for å nå klimamålene. Det vil det også gjøre når Parisavtalen trer i kraft. EUs klimamål for 2030 blir også Norges klimamål for 2030. I Parisavtalen heter det at vi skal oppjustere våre mål hvert femte år, det vil også Norge og EU gjøre”.

Norges klima- og miljøvernminister Vidar “Totunge” Helgesen, kan se ut til å ha en egen agenda han ikke deler med offentligheten når han nå uttaler seg om Norges forpliktelser opp mot Parisavtalen.

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post511

Klimamålene er avlyst

November 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, November 14, 2016 18:59:18

Klimamålene er avlyst, starter Klassekampen.no friskt opp med å si når de nå dekker regjeringens avlysning av klimamålene som ble satt i 2008 og forsterket i 2012. Klimamålet med å kutte landets Co2 utslipp med syv millioner tonn i året innen 2020 er avlyst.

Onsdag ble klimaminister Vidar Helgesen grillet om klimaforliket, han har ikke noen plan for å nå 2020-målene.

Som Vidar Helgesen uttalte; “Jeg jobber mer med planene for 2030 enn beregninger knyttet til hvor mye vi vil ha klart å kutte utslippene et enkelt år”.

http://www.klassekampen.no/article/20161110/ARTICLE/161119997

Det er ingen plan i Norge om å nå egne satte klimamål opp mot 2020. Eller noen andre klimamål, for vi er ikke opptatt av om tiltakene gir besparelse av Co2 utslipp.

Greit å få med seg at den norske regjering dropper klimamålene, siden Norge har fått oppheng på at USA’ nyvalgte president har truet med å droppe Paris-avtalen.

Kanskje det er på tide og rydde opp i egne rekker i verdens rikeste land før man kommer med pekefingeren ovenfor andre land som har langt større problemer enn Norge.

Det skumle er ikke at noen høylytt prater om sin misnøye og manglende kunnskap når det kommer til klimaspørsmålet. Det skumle er at egen klimaminister bevist “driter” i egne satte mål, i verdens rikeste land, Norge er et av de få landene som har råd til å gjøre noe med det grønne skifte. Men som det kommer klart frem når man leser om klimaminister Vidar Helgesens så “driter” Norge i hele problemstillingen rundt klimaspørsmålet.

Norsk olje og gass skal opp etter en økonomisk-forvaltningsplan satt av samme regjering som dropper klimamålene opp mot 2020.

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post510

Kaste Co2 i glasshus

November 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, November 10, 2016 18:06:09

Mens Norge skriker opp om Amerikas neste president Donald Trumps syn på klima, miljø og hans løfter om å reforhandle/kansellere Paris-avtalen, kan et av Danmarks største energiselskap melde at de vil fase ut all olje og gass i egenproduksjon som et tiltak for det grønne skiftet hvor verden faser ut fossile brensler.

Utfasingen i Danmark blir møtt med jubel i Norge, det danske energiselskapet Dong Energy bekrefter at de vil selge olje- og gassvirksomheten sin.

Dong Energy er en betydelig aktør på norsk sokkel, med 90 prosent av sin olje- og gassaktivitet her. Det gjør at salget vil være interessant for flere norske selskaper. Dong Energy’ portefølje på norsk sokkel er av interesse for Aker BP, Shell og Statoil som alle er interessert i å øke sin andel.

http://e24.no/makro-og-politikk/olje/dansk-energigigant-vil-selge-seg-ut-av-olje-og-gass/23841798

I det minste er USA’ neste president Donald Trump ærlig når det kommer til sitt syn på spørsmålet rundt klima.

Det samme kan sies om det danske energiselskapet Dong Energy, selv om de er i den andre enden av skalaen i forhold til Trump når det kommer til klimaproblematikken.
Mens Norge, landet som utad er ekstremt miljøvennlige og opptatt av en bærekraftig utvikling, ser frem til at danskene selger seg ut av norsk sokkel, ikke med grunnlag i en nedtrapping av produksjonen men heller gleden av å kunne øke egen produksjon og gevinst.

Norge, verdensmestere i å kaste sten i glasshus.

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post509

Congratulations mr Donald Trump

November 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, November 09, 2016 19:41:25

We'll congratulate mr Trump with the victory to become the United States' next president.

There is much talk about your "president-plans" but it is one we like additional well,

The Mexican-Wall.


You're plan to build a wall against Mexico to close the borders and stop immigration.

So Trump oppose immigration.

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37241284


GooddayPresident & Tomahawk

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post508
« PreviousNext »