Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Investering i fremtiden?

Februar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, February 27, 2017 17:47:55

150 milliarder kroner skal investeres på Norsk sokkel i løpet av 2017. Tallene ble klare sist torsdag 23/2 da oljeselskapene selv la frem tallene for forventede investeringer på Norsk sokkel.

Dette er noe oppjustering i forhold til tidligere antagelser, som skyldes økt aktivitet og planlagte utbyggingsplaner.

http://e24.no/energi/oljeinvesteringer/oljeselskapene-vil-bruke-mer/23932412

Jeg er helt sikker på at det var noe som het Paris-avtalen hvor verden ble enige om å redusere utslippene av miljøgasser som et siste forsøk på å holde den globale gjennomsnittstemperaturen under 2 grader global oppvarming. Og det som er helt sikkert er at oljeselskapene som skal investere 150 milliarder på Norsk sokkel, og som kommer med lovnader om at de skal fortsette med slike investeringene i årene som kommer, ikke har noen som helst plan om å slutte med olje og gass. For det vi vet med sikkerhet er at ingen investerer slike beløp uten en viss forventning om positiv avkastning.

Investormann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post540

Helge Lunds arv

Februar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, February 08, 2017 19:28:21

Det er NA24.no som melder om Statoils tap på 75 milliarder kroner i Nord-Amerika. Det dreier seg hovedsakelig om Helge Lunds dårlige investeringer.

Fra 2004 til 2014 gjorde Statoil under ledelse av Helge Lund større investeringer i oljesand i Canada, noe som ikke har hatt en positiv avkastning for Statoil.

Det er produksjonskostnadene som er for høye, Statoil har selv lagt frem en plan for hvordan de skal få ned kostnadene til 50 dollar fatet (break-even-pris) i 2018, break-even-prisen var 90 dollar fatet i 2014.

http://www.nettavisen.no/na24/helge-lunds-usa-satsing-har-kostet-statoil-75-milliarder-kroner/3423310554.html

Og med ett var hele miljøspørsmålet glemt, Statoil Norges representant, kan komme med så mange lovnader om miljøtiltak de bare vil, for sannheten er at Statoil har med et inngått en veldig langvarig investering i Canada’ oljesand.

Amerikas president Donald Trump har lovet oljeselskapene, inkludert Statoil, å få ned kostnadene på utvinningen av oljesand, gjennom byggingen av Keystone XL og Dakota Access, med ett vil kostnadene (break-even-prisen) stupe og utvinningen av verdens mest forurensende olje vil bli lønnsom.

Ikke lønnsom for verden’ fremtid, men for aksjonærene som sitter på aksjene i oljeselskapene som utvikler oljesanden i Canada.

Så tragedien Helge Lund strekker seg langt forbi den synlig avskrivningen som Statoil’ konsernsjef Eldar Sætre må gjøre, mens avskrivningen øker for Statoil og tapet blir større, blir lengden (operativ tiden) på prosjektet oljesand lenger og det globale utslippet av klimagasser astronomisk.

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post532

"Aktivt eierskap"

Februar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, February 05, 2017 12:53:56

En undersøkelse utført av Fremtiden i Våre Hender avslører at flere av de store norske bankene har investert tungt i selskaper som driver med oljesand i Canada.

Nordea har investert 14,4 milliarder, DNB følger som nummer 2 på listen med 2.8 milliarder.

Nordea har valgt å ikke svare direkte på Dagsavisen spørsmål om hvorfor banken investerer i oljesand. Men leder for ansvarlige investeringer Katarina Hammar i Nordea Asset Managment kan bekrefte at de ikke utelukker selskaper som er involvert i oljesand, men mener aktivt eierskap er viktig og ansvarlig verktøy som kan brukes til å styre oljesandvirksomhet i en mer bærekraftig retning.

http://e24.no/energi/bank/norske-banker-investerer-milliarder-i-oljesand/23916409

Med andre ord går Nordea inn for “Aktivt eierskap” for å sørge for en ikke bærekraftig fremtid.

Oljesandutvinningen i Canada er den oljeutvinningen som er mest forurensende, ikke bare med tanke på det direkte utslippet av klimagasser, ødeleggelser av naturen rundt og drikkevannet i Canada, men utvinningkostnadene på oljesanden er så stor så skal det bli lønnsomt må utvinningen av oljesand pågå i mange 10 år fremover, noe som er stikk i strid med bærekraftig utvikling og Paris-avtalen.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post531