Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En løgner og en bedrager

Mars 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, March 20, 2017 16:54:06

Mandag morgen troppet statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opp på en nyvasket Lakkegata skole i Oslo for å legge frem regjeringens nye skolepolitikk.

Foran skolens elever, lærere, administrasjon og pressekorps ble den nye skolesatsingen lagt frem.

Ambisjonene er flottet og tiltakene renner over av lovnader som det er lang vei igjen for å nå.

Kort fortalt er lovnaden: Mer til alle og ingen skal falle fra. Og nå skal det satses på 1-4 klassinger, som viser seg å være den viktigste tiden man har på skolen, skal man tro regjeringens nye skolepolitikk.

Feiler du eller faller litt etter de første 4 årene av skolegangen er dessverre løpet kjørt, da kommer du aldri til å lykkes, hvis vi skal tro regjeringens nye skolepolitikk.


http://www.dagbladet.no/nyheter/erna-beskyldes-for-a-ha-knabbet-den-rodgronne-skolen---dette-er-jo-ren-ap-politikk/67413889

Når man ikke har gjennomført noe på sine allerede bruket 3 og halvt av 4 års regjeringsperiode, er det greit og komme med flotte lovnader som man ikke kommer til å kunne måle effekten av før om 10-20 år.

Mandag morgen stilte statsminister Erna Solberg (Høyre) opp i en nyvasket skolegård med det som allerede er brutte løfter, pengene for gjennomføringen er ikke engang avsatt eller kalkulert med i regjeringens budsjett så gjennomføringen vil aldri finne plass. Erna Solbergs fremlagte skolepolitikk er et forsøk på å redde høstens stortingsvalg, for den nye opplæringsplanen fremlagt av Erna og Røe Isaksen vil bli et krav til skolens ansatte og intet mer.

Lærermann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post546

En siste sjanse

Mars 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, March 16, 2017 16:36:42

Da er den siste søknaden om vern av Lofoten sendt inn, dette er også den siste planlagte søknad om vern av Norsk natur.
Norge har sluttet seg til konvensjonen om biologisk mangfold som sier at 17% av arealet på land og i ferskvann og 10% av verdens kyst- og havområder skal vernes.
Norge har i dag 17,1% av landarealet allerede vernet.

Og håpe om opprettelsen av nasjonalparken Lofotodden er sendt inn til behandling av Miljødirektoratet og deretter Klima- og miljødepartementet.

Utfallet av søknaden skal etter planene komme senere i år, en drakamp som startet i 2007 og argumentasjonen for og imot opprettelsen av en nasjonalpark skal omsider avsluttes.

https://www.nrk.no/nordland/_-lofotodden-nasjonalpark-blir-den-siste-i-overskuelig-framtid-1.13427453

17,1% vern kan felle opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark, for hva er vel bedre enn å kunne si at man har nådd et mål med god margin ,0,1% over krav, og med et er det biologiske mangfoldet glemt.
Utfallet blir at Lofoten ikke blir nasjonalpark, for hvis de velger å verne disse områdene vil det bli vanskeligere å åpne for oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja senere.

Alt kommer ned til et papir som sier at Norge har vernet 17,1% av landområdene sine, 17,1% vi skal verne for det biologiske mangfoldet.
Hater du ikke når det skjer, du forveksler trafikkregler med andre krev. Kravet 17% er ikke maks verning av natur, men minimum vern, ikke som en 70 sone i trafikken som er maks anbefalt hastighet.

Lofotmann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post545

Biodrivstoffets bakside

Mars 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, March 14, 2017 14:48:17

Da raser diskusjonen igjen om biodrivstoffets miljøeffekt, krev til produksjon og avgifter den skal være pålagt eller underlagt.

Når man leser artikkelen på NRK.no kan det virke som dette er et nytt tema med ny informasjon når det kommer til produktet biodrivstoff, det er det da ikke, men en gjentagelse av tidligere diskusjoner.
Denne gangen er det “avsløringen” om at ikke bærekraftig palmeolje kan havne på tanken til norske diesel og bensinbiler som et miljøtiltak.

Tiltaket med biodrivstoff, er basert på troen at hvis en plante vokser opp binder den Co2 i denne prosessen og når man da brenner planten frigjør man bare den samme Co2 som planten brukte da den vokste seg stor.
Det å gå inn på ethvert aspekt med tanke på prosessen, fotosyntesen, veksten, den såkalte bindingen av Co2 til trær er bortkastet tid, dette vil bli “perler for svin”.

Men det som derimot kan være greit å ta med i denne diskusjonen eller informere om er at det ikke finnes et positivt miljøtiltak med tanke på bruken av biodrivstoff.
Tiltaket er ikke for å få ned utslippet men derimot å fortsette forbruket som det ikke var noen problemer knyttet til utslippet av Co2.

En grønn plante som “bruker” Co2 og “binder” den UTEN å bli brent er et miljøtiltak.
Når vi bruker en lang prosess på å dyrke frem en plante bare for å ha en stor industri som har en ny forurensende prosess, bare for at dette produktet skal drive privatbilen din fremover. Nei, da finnes ikke ordet miljø i denne prosessen, snarere tvert imot, det er en ekstremt forurensende måte og forurense mer på.

For ikke å miste gangsyn av hva som faktisk er saken, biodrivstoff basert på skoghogst eller ødeleggelsen av matjord er og blir like dumt som å diskutere om selvmord er bra eller dårlig for deg.

Greit forklart: trær gjør den ene tingen som nordmenn under Jens Stoltenberg’ regjeringen prøvde på med Mongstad, Co2-lagring, forskjellen er at trærne får det til og gjør det gratis. Og for det andre, bruke matjord eller planter til å dyrke bensin må være den største mest idiotiske oppfinnelsen det moderne mennesket har kommet opp med, på den ene siden bruker vi gigantiske landområder på å dyrke bensin som ødelegger verden mens vi på den motsatte siden er bekymret for matmangel og har nyheter om hungersnød.
For samtalen gikk aldri ut på å forbruke mindre, noe som er det eneste miljøtiltaket som gir effekt.

https://www.nrk.no/norge/palmeolje-gjor-at-malet-om-biodrivstoff-snart-er-nadd-1.13424248

Biomann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post544

Et signal ble gitt

Mars 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, March 10, 2017 15:46:52

9. mars kan vi lese at ingen fra regjeringen gikk årets tog for kvinner den 8. mars.

Statsminister Erna Solberg (H) var opptatt med årets landsmøte i Høyre.

Finansminister Siv Jensen (Frp) var opptatt med å lansere regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Sylvi Listhaug (Frp) var opptatt med hjemmesysler, som hun så pent på sosiale medier kaller Husmorstilværelse.

Monica Mæland (H) var opptatt i Trondheim med å feire at hun hadde fått prisen for årets kvinnelige grunder.

Å det sto heller ikke bedre til med regjeringens menn, som også var opptatt denne dagen.

Som Dagbladet kan opplyse var nok olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) nærmest da bilen hans sto i kø på grunn av kvinnetoget.

http://www.dagbladet.no/nyheter/ingen-fra-regjeringen-gikk-i-tog-pa-kvinnedagen---hvor-er-det-blitt-av-alle-blastrompene/67382038

Årets kvinnedag var om ikke annet en svært viktig markering, for er det en ting som er sikkert så er det at verdens likestilling står under press om du snur deg mot Vest, Sør eller Øst, kan det se ut som det er en fellesnevner for de tre og det er at likestillingen til kvinner, trannsseksuelle, homofile og lesbiske er på retretten.

Så da er det bra at her hjemme i trygge Norge, gir vår egen regjering regelrett fingeren til hele kvinnedagen 8. mars. Gjennom regjeringens bagatellisering av denne dagen setter de hele likestillingen på vent, en hver kvotering av kvinner inn i styrer, lik lønn for likt arbeid blir satt 2 skritt tilbake og ikke 1 frem.

Et signal fra den norske regjering ble gitt og det lød som følgende: Klar deg selv, og ta til takke med det du får kjerring.

Et signal ble gitt og det var ikke et positivt for likestillingen.

Likemann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post543
« PreviousNext »