Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Fuck it

April 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, April 30, 2017 09:12:07

På Donald Trump’ 100 dags markering som president i USA, valgt 250 000 mennesker å markere dette med en #ClimateMarch for å si at: Ja, menneskeskapte klimaendringer er ekte, det er en ting og ikke Fake News.
I klimamarsjen fant man alt fra skuespiller Leonardo Dicaprio, tidligere presidentkandidat Al Gore til USA’ urbefolkning.
Donald Trump har avlyst mange klimatiltak samtidig som han har økt landets investeringer og utbyggingsplaner innenfor fossile brensler, olje, kull og gass.

Gjennom forbruket vårt av fossile brensler har vi økt mengden Co2 i luften til et alarmerende nivå i forhold til ønsket mengde målt i PPM verdi. Ønsket nivå er under 350 ppm, forrgie uke slo vi alle tidligere rekorder, det ble målt 410 ppm. Når Co2 mengden øker i atmosfæren, øker temperaturen, høyere temperatur medfører økt fordampning av vann. Med økt vannmengde i luften får vi mer ekstremvær, ikke nødvendigvis varmere tørrere klima men man kan få kaldere våtere klima. Dette er ironien i global oppvarming, et kaldere våtere klima, det gir utslag på matproduksjonen vår og ikke i en positiv retning.

Det er da fantastisk og kunne lese at Norge har investert 11,6 milliarder kroner i de mest omstritte oljeprosjektene i USA. Dakota Access og Keystone XL, dette er utbyggingen av oljerørledninger gjennom USA for å gjøre tilgangen og kostnadene rundt Canadas oljesand enklere og billigere.

Canadas #oljesand er den mest forurensende miljøfiendtlige oljen som finnes, ødeleggelsene som kommer av å “hente” olje ut av sanden er ekstreme, der hvor oljesanden blir hentet ut dør alt, alt av jordsmonn, skog, dyreliv og drikkevann blir totalt ødelagt.
Men dette driter miljø landet Norge i, for vi skal ikke bare ødelegge vår egen kyst gjennom olje aktivitet på norsk sokkel, men vi skal hente ut en hver dråpe olje vi kan om det så være seg i Mexicogulfen eller urskogen i Canada, for vi må nemlig tenke på Norsk velferd som det så fint blir uttalt.
Så det gjør oss ingenting at USA’ urbefolkning får landet sitt ødelagt så lenge det Norsk oljefondet (populært kaldt pensjonsfondet) øker i verdi for dette er nemlig “velferd” gjennom økonomisk forvaltningsplan.

Alle forskere (99,7%), vel FN’ klimapanel, Parisavtalen hvor 156 land ble enige om: Ja, menneskeskapte klimaendringer er en ting. NASA, Stephen Hawking, Bellona, GreenPeace, WWF, Norsk regnskogfond, Natur og ungdom, Dommedagsklokken i Chicago, for å nevne noen, er alle enige om en ting, vi mennesket har gjennom vår brenning av fossile brensler økt temperaturen på kloden og dette er dumt med tanke på vår egen fremtid (30 år frem i tid, er “fremtiden” som refereres til i denne sammenhengen, 30 år).

Du trenger ikke tro på meg, du kan sette hele din tillit til verdens smarteste mann Stephen Hawking når det kommer til spørsmålet om global oppvarming.

Fremtidsmann & Økseskaft

https://www.nrk.no/sapmi/fn-rapportor-vil-ha-oljefondet-ut-av-omstridt-oljerorprosjekt-i-usa-1.13494437

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post563

Til vurdering

April 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, April 29, 2017 12:15:25

Vegvesenet har anmeldt siste periodens ødeleggelser av 40 busskur.
Vegvesenet har rustet opp busskurene i Grenland og ødeleggelsene av de nye busskurene anslås til å koste 200.000 til 250.000 kroner.
Det dreier seg om knuste glass som er veggene på busskurene.

Jostein Eriksrød sier vegvesenet også vil vurdere om de skal bruke noe annet enn glass i busskurene.

https://www.nrk.no/telemark/har-knust-minst-40-busskur-1.13489526

Det er enda bra vegvesenet vurderer å bruke noe annet enn glass…

Var ikke sånne problemer med de gamle busskurene som var av glassfiber, noe som forøvrig er et veldig holdbart materiell, tåler vind og vær, regn og frost, stein og stokk. For ikke å glemme kostnaden, billig er det også.

Materiellmann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post562

Historisk "løft"

April 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, April 25, 2017 18:38:10

Det er Knut Arild Hareide (KrF) som står i front for det han selv uttaler som et historisk løft for hjelp til de ung.

KrF har sammen med regjeringen og Venstre kommet med en plan for å hjelpe unge som har psykiske lidelser. Planen skal tre i kraft i 2018 og legger opp til at det skal bli flere fagpersoner innenfor psykisk helsevern og vanskeligere å skrive ut antidepressiver.

Selv legger de frem tall overfor Dagbladet, 70.000 barn og ungdom sliter med psykiske problemer. 8 % har en diagnose.

http://www.dagbladet.no/nyheter/historisk-loft-for-ung-psykisk-helse/67505132

Et historisk nederlag er det de fire regjeringspartiene legger frem. Eller kanskje bedre sagt, det de fire partiene med Knut Arild Hareide legger frem er egen fremtidig selvskryt av “se hvor mye vi gjorde for folkehelsen”.
De gjør ingenting med dette tiltaket, vel det blir ansatt flere mennesker som skal skrive flere diagnoser og henvise til flere eksperter som igjen skal skrive ut mer medisiner og større diagnoser som igjen skaper større psykiske lidelser.

Det er et historisk nederlag som blir lagt frem, hadde de enda avsatt disse pengene til å finne ut hvorfor det er så stor økning av unge med psykiske lidelser ville man kanskje over tid kommet noe vei, fremfor hva de gjør her og øke problemet.

Det kan hende, og dette er bare en tanke, at det ikke hjelper unge mennesker at det henger veltrente, vel retusjerte modeller i undertøy på enhver bussholdeplass, enhver trikk og t-bane.
Det hjelper heller kanskje ikke at avisene har det samme, artikler om mennesker som uttales som “vellykkede” fordi de har ofret alt i livet sitt for å bli avbildet halvnaken i avisen, solbrune, sminkede og retusjerte under overskriften “Slik fikk jeg drømmekroppen”. Bare en tanke.

Drømmemann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post561

Nordland 6 er definisjonen på "Stupid shit"

April 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, April 23, 2017 07:40:37

Under åpningstalen til Arbeiderpartiet torsdag 20/4, valgt partileder Jonas Gahr Støre og låne løfte fra USA tidligere president Barack Obama: Å ikke gjøre “Stupid Shit”.

2 dager sender under samme årsmøte med samme forsamling har AP’ leder Jonas G. Støre allerede begynt å bryte sitt eget løfte gjennom løfter om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet.

Dette ville jeg si er en fornærmelse mot Barack Obamas ordtak "Dont do stupid shit", Obamas holdning til hele miljøproblematikken og verdens utvikling. Der Obama hadde en miljøpolitikk som gikk ut på å prøve i det minste å begrense ny oljeaktivitet, velger Jonas G. Støre og komme med løfter om å ødelegge for alle fremtidige generasjoner med å åpne nye oljefelt.

http://www.dagbladet.no/nyheter/jonas--min-viktigste-tale/67501940

https://www.nrk.no/norge/11-vedtak-du-ma-ha-med-deg-fra-arbeiderpartiets-landsmote-1.13483948

Dette kan være greit å få med seg nå som høstens valg står for dør, en stemme til AP og Jonas G. Støre er en stemme til en regjering som gjør "stupid shit", en regjering du ikke kan stole på, for løftene blir brutt 2 dager etter at det er gitt.

Stupidmann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post560
Next »