Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Tour de tull

Mai 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, May 29, 2017 19:40:32

Den 21.mai måtte bilister, kollektivtransporten og gående i Oslo sørøst vike for syklisten.

Tour of Norway startet den 17.mai i Hønefoss og avsluttet i Oslo by den 21.mai. Det fem dager lange ritte skapte store problemer for bilister og brukerne av kollektivtransporten.

Da er det gledelig å kunne i etterkant av sykkelrittet lese at: “Selv om løpet og traseene var godt varslet, forventet politiet og Vegmeldingssentralen at et så stort arrangement ville by på trafikale utfordringer”. Som det så fint står skrevet i avisen.

Avsluttningen var lagt til Gamlebyen i Oslo, til jubel for noen og irritasjon for andre.

Som beboer i Gamlebyen, kan jeg trygt si at det ikke var godt varslet, ikke godt merket eller informert om, siden jeg ikke hadde hørt om rittet før jeg skulle ta meg fra Gamlebyen til Nordstrand denne dagen og ble høyst overrasket da jeg havnet midt oppi sperringer og parkerte trikker uten et skilt som forklarte hvorfor.

http://www.aftenposten.no/osloby/Syklistene-har-forsteretten---pavirker-spesielt-Oslo-sorost-621583b.html

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post573

En lurendreier

Mai 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, May 26, 2017 20:13:24

Etter denne ukens avsløringer angående ulovlig arbeidskraft på Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre’ boligprosjekt i Oslo, har Jonas Gahr Støre valgt å trekke seg ut av prosjektet.

Det var Dagbladet som avslørte de ulovlige arbeidsforholdene på boligprosjektet som Jonas Gahr Støre har investert tungt i.

Det er flere av norges mektigste som er involvert i det som kan ansees som skandale for Arbeiderpartiets leder. Etter det Dagbladet kan melde dreier det seg om omfattende sosial dumping.

https://www.nrk.no/norge/store-selger-seg-ut-av-boligprosjekt-etter-dagbladet-avsloring-1.13532421

Det er en ikke en overraskende avsløring Dagbladet kommer med men dessverre en pekepinne for hvordan Norges rikeste blir rikere. Det at Arbeiderpartiets leder velger ved første avsløring å selge seg ut av prosjektet er derimot en ren tragedie. Det at lederen for landets største parti velger en så feig utvei er trist og tragisk. Det at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ikke da velger å bli i prosjektet og krever at arbeiderne får riktig vilkår etter arbeidsmiljøloven er tragedien. Jonas Gahr Støre viser ikke bare en manglende lederevne men også en svak gjennomføringsevne og oppfølging av egne interesser når det kommer til hans personlige evner som leder for landets største arbeiderparti.

Arbeidermann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post572

Molbodirektoratet

Mai 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, May 22, 2017 16:34:32

Har du hørt om molboen som krevde at kopien av Osebergskipet skulle bli oppgradert til å nå de 2100-århundrets standarder til sikkerhet om bord på skip som skal frakte mennesker?

Det er sjøfartsdirektoratet som er ute ny kravspekk til driften av kopien av vikingskipet Oseberg. Sjøfartsdirektoratet krever at skip som skal drive med passasjertransport skal ha en moderne motor som fremdrifts alternativ nr.1. Og siden Osebergskipet er basert på en kopi av vikingskipet, har Osebergskipet basert sin fremdrift på årer og seil.
Noe som har medført at Osebergskipet ligger til kai fortiden og at alle planlagte aktiviteter er satt på hold. Organisasjonen bak driften av Osebergskipet fortviler da vikingskipet kun brukes i rolige farvann med følgebåt og drift stansen har så langt kostet 250 000 kroner.

Sjøfartsdirektoratet har uttalt at de trenger mer informasjon om Osebergskipet før de kan ta stilling til om de får legge fra kai uten å nå dagens krav til passasjerskip.
Med andre ord må Osebergskipet installere en del fasiliteter før det kan legge fra kai, moderne motor for fremdrift, redningsflåter og merking av nødutganger.

https://www.nrk.no/vestfold/krever-at-vikingskipkopi-setter-inn-motor-1.13525635

Den beste blir nok plansjene med oversikt over skipet med nærmeste nødutgang og du står her...

Molbomann & Økseskaft

Osebergskipet i drift.

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post571

En hykler.

Mai 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, May 15, 2017 19:24:44

Jeg vet enda ikke om jeg skal le eller gråte over statsminister Erna Solberg’ uttalelser søndag kveld. Etter at russens pressesjef fortalte at flere russ har komme fulle på skolen for og få karakter, valgte statsminister Erna Solberg å gå ut med sitt engasjement i sakens anledning på Facebook. I fjor ble fraværsreglene på skolen forandret, har man mer enn 10% udokumentert fravær kan man miste karakteren i dette faget, noe som medfører at man må ta det opp igjen ved senere anledning.


Erna Solberg bestemte seg da for å bli engasjert i saken ut på søndagen med glødende innlegg om å vise måtehold.

“Det dreier seg om å organisere og faktisk å ta vare på fremtiden sin. Samfunnet investerer voldsomt i utdanningen deres og de selv bør tenke på at de enten ikke har nok tilstedeværelse og ikke får karakter, eller at de ikke klarer å ta eksamen når den kommer. Her får de klare å gjøre to ting, og vise litt selvdisiplin”, uttaler Erna Solberg.


https://www.nrk.no/norge/statsministeren-reagerer-pa-russefyll-pa-skolen-1.13516811


Ta vare på fremtiden som man investerer i, nøyaktig som den Norske regjering med Erna Solberg ved roret gjør når de viser null hensyn til fremtiden. Dette er den regjeringen som var med på å undertegne Parisavtalen. En avtale som skal sørge for fremtiden til ungdommen Erna Solberg velger å komme med dobbeltmoralen sin ovenfor.

Dette er faktisk den samme regjeringen som har rekord utlysninger av nye oljefelt samtidig som de stolt viser frem Parisavtalen som legger opp til å avvikle fossile brensler for å reddet klodens klima. Dette er den samme regjeringen som sløser med oljefondet, rekord investeringer i olje og gass på norsk sokkel som vel i USA’ mest omstridte oljerørledninger Dakota pipeline og Keystone XL.

Men Erna Solberg og resten av den Norske regjering trenger ikke å vise måtehold eller edruelighet, fremtiden er noe de er hevet over og skolegangen er noe som hører til fortiden.


Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post570
Next »