Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Elg i solnedgang

September 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, September 27, 2017 19:44:13

Landets jegere er nå ute med bekymring for årets elgjakt. Og det er ulven som får skylden, fordi ulv spiser elg.
Ja, norsk jeger vil gjerne få skyte ulven for å verne elgen, får så å skyte elgen.
Et hendelsesforløp jeg ikke skal legge meg for mye opp i.

Men vi kan heller se litt på hr & fru Elg. Hr elg kalt elgokse og fru elg kalt elgku, sammen får de elg-barn kalt elgkalv. Får at hr & fru elg skal få seg barn må de parre (ha sex), fru elg går gravid, kalt drektig, i 235 dager før hun føder elg-barnet. Elg-mor og elg-barn holde sammen i ca 1 år, før mor kan, hvis det passer seg sånn, bli drektig på nytt.
Med andre ord, en elgku kan få barn maksimalt annethvert år. I Norge har vi ca 100 000 elg, fordeler vi dette 50-50 på han- og hunkjønn, får vi 50 000 elgkuer som kan føde en ny elg annethvert år. Det gir oss i bestefall ca 25 000 nye elg hvert år.
Hvis det nå dør mer enn 25 000 elg hvert år i Norge har vi en negativ elg bestandsvekst.

Et raskt søk på nett kan opplyse følgende: i Norge blir det i gjennomsnitt påkjørt 7000 elg i året. I jaktsesongen 2016-2017 ble det felt 30 829 elg. Et ulvepar spiser 120 elg i året.
Vi har ca 11 registrerte familier eller par med ulver i Norge, samlet feller disse 1320 elg i året.
Hvis vi nå legger sammen disse tallene, 7000 + 30 829 + 1320 = 39 149.

I Norge dør det 39 149 elg hvert år, vi får maksimalt 25 000 nye elg i året hvis vi har 100 000 elger i Norge.
Hadde vi 100 000 elg ved inngangen av 2017, får vi 25 000 nye elg i 2017, men vi dreper 39 149 elg i 2017. Da vil vi ved utgangen av 2017 sitte igjen med 85 851 elg i 2018.
85 851 elg vil i 2018 maksimalt gi oss 21 463 nye elg.

Om det er toget, bilen, sykdom, ulv eller jegeren som er størst bidragsyter til en negativ bestandsvekst hos elgen skal ikke jeg spekulere i, men tallene er ganske klare.

https://www.nrk.no/norge/mener-ulven-truer-elgjakta-1.13690711

Matematikkmann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post622

Edderkoppen er din venn, ikke tråkk på den.

September 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, September 24, 2017 19:01:28

Under overskriften: “Slik holder du edderkoppen unna”, har NRK.no valgt å lage en artikkel om hvordan du kan bli kvitt vanlig norsk “hus-” edderkopp.

De har heldigvis ikke noen råd som går ut på bruk av gift i kampen om et edderkopp fritt hjem. Men de har vært i kontakt med eksperter på området som kan fortelle deg at edderkoppen er et rovdyr som spiser andre insekter og det beste du kan gjøre for å holde edderkoppen borte fra ditt hjem er en god vask og insektnetting på vinduer.

https://www.nrk.no/livsstil/slik-holder-du-edderkoppene-unna-1.13686031

Edderkoppen er din venn, og norsk edderkopp trenger du ikke å være redd for, de er ikke giftige eller aggressive. Tvert imot, de skyr oss som pesten, men de er utrolig nyttig for oss. De er skadedyrbekjempere av ypperste slag, der vi må kjøpe dyre tjenester og midler for å bli kvitt andre insekter som gjør skade, utfører edderkoppen denne “tjenesten” gratis. Noe NRK.no har utelatt og ta med i sin artikkel om norsk “hus-”edderkopp eller kjelleredderkopp.

Så ikke tråkk på edderkoppen, den er din venn, en nyttig venn.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post621

Dokumentert krise, men ikke nevnt

September 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, September 23, 2017 09:49:56

NRK.no melder om nedgangen i de norske isbreene, på 30 år har de i gjennomsnitt trukket seg tilbake med 11%. Og forsker og breanalytiker Solveig Havstad Winsvold som har analysert bildene av norske isbreer, og kan fortelle oss at nordligste breene har hatt størst tilbakegang, et godt eksempel er Nordmannsjøkelen i Finnmark. Nye satellittbilder viser at den deler seg mer og mer opp, nå består den av små isflekker, og man kan snart ikke kalle den en bre lenger, men en isfonn, uttaler Winsvold.

https://www.nrk.no/norge/satellittbilder-viser-at-isbreene-i-norge-har-krympet-med-326-kvadratkilometer-1.13701086

NRK.no avsluttet sin artikkel etter å ha nevnt at de norske isbreene er på retretten. Mange vil komme med påstander om naturlige svingninger og ikke noe menneskeskapt problem, men vi vet bedre. Og ja, det er et gigant problem, selv om NRK.no unlater å kommentere dette, er problemet like reelt. Det er ikke bare de norske breene som er på retretten, men all landbasert is og sne, et globalt problem.
Problemet er, gjennom vinteren skal breene vokse for å kunne forsyne elver med vann gjennom sommeren, men varmere globalt klima gir dårlige vekstforhold for isbreene.
Ganges, Indias største elv, får smeltevann fra Himalaya, India har 1 milliard mennesker mange av disse avhengige av Ganges som kilde til ferskvann.
Grønlandsisen er også en isbre, en isbre Norge er sterkt avhengig av, selv om det ikke nevnes, den sørger for et stabilt klima i Norge. Smeltevannet fra Grønlandsisen påvirker havstrømmene, så Norge får et temperert hav langs kysten. Forsvinner Grønlandsisen vil havstrømmene forandre retning og Nord-Europa vil få et helt annet klima enn det vi er vant til. Nå er det dokumentert at Grønlandsisen forsvinner raskere enn noen klimamodell har tilsagt så langt og frykten går mot at Grønlandsisen vil forsvinne og Nord-Europa vil bli kastet inn i en ny istid.

Dette er en liten del av menneskeskapt global oppvarming. Kanskje det er på tide å ta problemene knyttet opp mot global oppvarming på alvor?

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post620

Og du trodde du kunne vinne.

September 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, September 19, 2017 18:56:33

Medietilsynet kan fortelle oss at utenlandske spillselskaper (som Betsson, Maria Casino, Unibet, Comeon) har det siste året reklamert for 866 millioner kroner i norske medier.
Medietilsynet som har gjort regnestykke har sett på hva det koster for reklame på de aktuelle kanalene og kan fortelle oss at reklamen de utenlandske spillselskapene står for hadde vært ulovlige hvis de hadde blitt sendt på en hel norsk kanal.

866 millioner kroner i reklame for å få 5 millioner nordmenn til å spille, vedde bort eller på en eller annen måte tippe bort pengene dine til et selskap som har base i utlandet, og du trodde du kunne vinne stort på utenlands internett casino.

Det blir som de sier huset vinner alltid

http://e24.no/media/reklame/spillreklame-for-866-millioner-kroner/24143739

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post618
Next »