Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

I et "moderne" perspektiv

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, October 17, 2017 15:08:22

Artikkelen om den norske stavkirken som befinner seg i Polen har florert de siste dager på nett.
Stavkirken er som NRK opplyser fra 1100-tallet oppført i Vang i Valdres, solgt for 80 spesidaler og demontert for reisen som endte i Polen i 1841.
På den tiden var det ikke uvanlig og selge stavkirker som tømmer. Man så den gangen på stavkirkene som gammeldags og avleggs, en ting som ikke var egnet til gudstjenester.
Vang stavkirke er den eneste kirken som ble solgt som hel og gjenreist.
I retroperspektiv har synet på stavkirker forandre seg, det som en gang ble ansett som gammeldags og avleggs har fått en egen verdi, en historie som må bevares, deles og huskes.
Denne helomvendingen på synet på stavkirkene tok oss under 200 år.
Men lærdom av dette mangler, i vår “moderne” tid blir igjen det offentlige rom fornyet, skoler, biblioteker og museer revet og gjenrist. For å nevne noen bygg som står ut i Oslo, Deichmanske hovedbibliotek, nasjonalgalleriet og Ruseløkka skole hver fra sin epoke og byggestil men modne i noens øyne for riving.
Du skjønner, de gamle byggene må moderniseres og vedlikeholde er dyrt og da er det mye bedre med et nytt bygg som koster mer og hvor vedlikeholdskostnaden kommer til å komme på langt mer enn det gamle bygget som følger av for avansert tekniske innredninger som man i utgangspunktet ikke trengt.

https://www.nrk.no/hordaland/den-norske-stavkirken-endte-opp-i-polen-1.13734237

Kirkemann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post630

Et felles ansvar

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, October 15, 2017 09:54:32

Neste års statsbudsjett er klart og som NRK kan opplyse er det planlagt og kutte i pengebruken på ras- og flomsikring. Det dreier seg om nesten en halvering i summen som går til og sikre Norge mot ras og flom.
Noe som har fått folket på Sørlandet til å reagere etter denne års flomkatastrofe. NVE som sitter med ansvaret for å sikre mot skred og flom kaller det “Direkte frekt”, og uttaler overfor NRK at det kommer til å ha betydning for neste års jobbe med skred- og flomsikring.

https://www.nrk.no/sorlandet/ofre-om-regjeringas-flom-kutt_-_-fullstendig-galskap-1.13731996

Og unnskyldningene for årets flom på Sørlandets har kommet som perler på en snor, først var det NVE og meteorologene som ikke hadde advart bra nok, så var det gammelt flomsikrings anlegg som var feil, så var det Sørlandets bruk av grus, så kom påminnelsen om at det var folk som hadde bygd hus på feil plass. Ja, det virker som det ikke er ende på ting som har skyld i flommen som rammet Sørlandet i år. Ja, alt annet enn årsak har skyld for årets flomkatastrofen på Sørlandet, så da er det passende at vi nå skylder på at regjeringens kutt i oljepengestøtten til flomsikringen.
For vi har alle ansvar for det vi i dag ser av ekstremvær over hele kloden, om det så være seg skogbrannen i Portugal eller California, flomkatastrofen på Sørlandet eller Vietnam, er vi skylden for det som nå skjer. Under unnskyldningen om at norsk olje er miljøvennlig reiste vi alle på tur til utlandet mens luksushyttene vår sto og forfalt. Weekendtur til New York mens luksusbåten vår lå på land. To biler i garasjen for, en til hverdags og en til helg, vi kalte bil nr.2 for konebil.
“Under du meg det ikke” snøfter vi når noen kommer med begrunnelsen for at vårt ekstreme egoistiske forbruk ødelegger verden vi lever i. Billig plastleger produsert av barn i Kina, billigtøy fra H&M farget med ekstremt miljøgiftig fargestoffer i India og et evig forbruk av elektronikk for man “må” ha det nyeste av mobiltelefon ellers er man bare ikke hipp og kul.
Svaret er at: “Ja, jeg unner oss ikke 8 weekendturer hver til London i året”. Du har ikke fortjent og bytte ut alt du eier og bruker 4 ganger i året fordi en eller annen 18 år gammel blogger mener at tøyet ditt ikke er inn. Det er et felles ansvar, denne utviklingen av ekstremvær, flom på Sørlandet er et resultat av at du rett og slett er dum. Og om din manglende kunnskap skyldes reklame, skole, interesse eller ønske om å være best kan være det samme, men det er og blir vår skyld uansett hva du selv unnskylder deg med.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post629

Med smil om munnen

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, October 12, 2017 20:03:24

Da er neste års statsbudsjett lagt frem og det skal satses på vei, ja hele 35,9 milliarder kroner i 2018. Pengene skal gå til sikring av veier, utbygging og vedlikehold.
Det er bestemt at det skal avsettes 35,9 milliarder oljekroner til veiprosjekter landet over for å bedre framkomsten for landets bilister.

Det er paradoksalt, 35.9 milliarder kroner inn tjent gjennom oljevirksomhet som medfører mer nedbør og regn som er en av årsakene til at vi trenger mer penger til sikring av landets veier mot flom og ras som er forårsaket av mer nedbør som er direkte knyttet til at vi pumper opp og bruker mer olje, som igjen vil medføre at vi trenger bedre sikring av landets veier gjennom økt oljepengebruk som vil medføre at vi må pumpe opp mer olje som medfører at det blir mer regn som igjen vil resultere i at vi må bruke enda mer penger på å sikre veien enda bedre mot flom og ras som...

Det er med smil rundt veien vi i dag kan lese om at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet avsetter 35,9 milliarder oljekroner til neste år til veiprosjekter landet over.

https://www.nrk.no/norge/slik-vil-regjeringen-bruke-veimilliardene-1.13730261

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post628

Uunngåelig klasseskille

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, October 09, 2017 18:53:31

I dag var Freddy Øvstegård’ første dag som politiker på stortinget. Han er den yngste politikeren som er valgt inn på stortinget. Øvstegård er 22 år fra Sarpsborg, ble nominert øverst på SV’ stortingsliste i Østfold før valget. Øvstegård har verken sittet i kommunestyret eller i fylkestinget, men har vært aktiv i Sosialistisk ungdom, kan NRK.no informere oss om.

Øvstegård går fra studentlivet og studentkollektiv til 928.602 kroner og egen leilighet. Noe som er hyggelig for Øvstegård men også bilde på hvorfor det er et økende klasseskille i Norge, der de fleste arbeidere i Norge ligger under 500.000 i året før skatt tjener stortingspolitikerne det dobbelte. En håndverker med ansiennitet i fulltids jobb tjener opp mot 470.000 i året.
Det er hyggelig at en sosialistisk stortingspolitiker har startlønn på 928.602 kroner men også et klart bilde på avstanden det er mellom landets ledere og landets arbeidere.

https://www.nrk.no/ostfold/_-ma-vaere-revolusjonaer-sosialist_-feminist-og-glad-i-ol-for-a-bo-her-1.13725103

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post627
« PreviousNext »