Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Vår femtid, vårt hav

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, May 01, 2018 16:12:32

Dagbladet.no har en lengre artikkel i dagens nettutgave om Great Barrier Reef, verdens engang største korallrev utenfor kysten av Australia. Det blir i disse dager avsatt 3 milliarder for å redde restene av revet.
Artikkelen tar for seg utfordringen korallrevet står overfor, Bleaching (som en direkte følge av varmere hav, mister korallene fargen sin og dør, kort fortalt), forsøpling og forurensing.

Ikke for at det er noe direkte galt med artikkelen, men la meg bare rette litt på faktaen i artikkelen, så vi ikke lurer oss selv.
Den største trusselen er global oppvarming, gjennom vårt evige økende klimagassutslipp, den største være seg karbondioksid Co2 har gjennomsnittstemperaturen økt med +1 grad.
Den nordlige delen av Great Barrier Reef har en blekning’ grad på 95% og økende. Denne delen er ferdig. De som jobber med korallrevet jobber intenst med å krysse og finne koraller som tåler en høyere temperatur i et desperat forsøk på å utsette det som nå ser uunngåelig ut, en total død av revet.
Det er 10 år igjen med Great Barrier Reef, ikke 50 år som Dagbladet referer til. Vi har 10 år på oss å fikse problemet eller så er det “game over”.
Vi er på +1 grad global oppvarming og “bleachingen” har ikke bare skadet revet, +1 grad har tatt liv av verdens viktigste korallrev.
Filmen Finding Nemo, fra Pixar og Disney, fra 2003, er en miljøbasert film for å vise hva vi gjør. Den svært populære animasjonsfilmen fra 2003 belyste problemet, det er 15 år siden.

The Great Barrier Reef, er en av verdenshavenes viktigste kilder til alt liv i havet, uten denne gro plassen for fisk, hval, havskilpadder og alt annet som lever i havet er det “utømmelig” havet ikke bærekraftig. Det er ikke snakk om 70 000 arbeidsplasser i Australia som artikkelen fremhever, det berører oss alle.

Planeten Tellus, Gia, vårt hjem, jorden, den engang blå planet, er dekket av 70% hav. Vi er på vei til å ødelegge 70% av kloden vi bor på, tror du at det er fornuftig på noen som helst måte? Svare er: Nei, hvis du lurte. Denne totale ødeleggelsen av vårt hjem er en direkte årsak av vårt overforbruk og forbruk av fossile brensler. Vi lever på 1.klasse ombord på båten Titanic, og vi vet alle hvordan det gikk.

https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-redde-verdens-storste-korallrev-med-tre-milliarder---ikke-i-naerheten-av-nok/69755908

Goddagmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post717

Vår luft, vårt liv.

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, April 29, 2018 19:24:59

Men bare fakta. Vår luft, kaldt atmosfæren, som består av en lang rekke med forskjellige gasser, livsviktige gasser sådan, finner vi en liten konsentrasjon av gassen kalt karbondioksid betegnelse Co2. Denne har en konsentrasjon på 0.04% per dags dato. Dette er ca 0.002% mer enn det som er ønsket nivå. Vi måler Co2 gassen i en ppm verdi (parts per million). Per 28. april 2018 ligger denne verdien over 410 ppm, ønsket ppm verdi for Co2 er 330-350. Sist gang vi var på dette nivå var en gang på midten av 80-tallet.
Co2 er en vekst gass for grønne planter, men må ikke overskride en ppm verdi på 350. En ppm verdi over 350 og Co2 gasse går fra å være en god hjelper til å bli en dødelig gass. Igjen riktig verdi er på rundt 340 ppm og ikke den vi har i dag.
Med en ppm verdi på 410 kommer økosystemet vi er tilpasset til ut av balanse og vi får et ikke ønsket klima på kloden.
En økning av Co2 konsentrasjonen i luften medfører havforsurning og oppblomstring av alger i havet. Med et surere verdenshav som har mer algevekst går nivåene av luft ned og havet dør, kort forklart.
Verdenshavene dekker 70% av klodens overflate og er svært viktig for oss, pattedyr som lever på land. Uten et velfungerende hav som renser luften vi puster, får vi en atmosfære vi ikke er tilpasset. Igjen konsentrasjonen av Co2 gass skal ligge på under 0.04%, i atmosfæren, kalt vår luft. Vi er over på den delen av skalaen som ikke er bærekraftig for oss. En økt konsentrasjon av Co2 vil gå utover matproduksjonen vår, den vil også medføre en lang rekke med sykdommer i form av luftveisproblemer.
Co2 har den egenskap at den blir i klodens kretsløp i 1000 år, så den Co2 gassen jeg slipper ut i dag bli værende i 1000 år fremover. Noe man kan tenke på nå som sommerens ferietur skal bestilles og planlegges, en flytur som kommer til å bli i klodens kretsløp de neste 1000 årene.

https://www.dagbladet.no/tema/disse-turistperlene-er-i-ferd-med-a-bli-rasert/69716649

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post716

Det er for tragisk til ikke å le av.

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, April 28, 2018 15:42:36

Nå meldes det om hjorteinvasjon i Sogn og Fjordane. Ja, mangel på jegere gir utfordring med å kontrollere bestanden av hjort. Noe som går utover bøndene i Sogn og Fjordane.
En lang har vinter og ingen store rovdyr har medført at hjorten nå går løs på bøndenes høyballer og påfører bøndene store kostnader.

Hvis det ikke er noen i Jeger- og fiskerforbundet, rovviltnemnda eller Miljødirektoratet som ser ironien her, tror jeg faktisk det bare er å gi opp.
Nei, hadde vi bare hatt ett eller annet dyr i norsk natur som kontrollerte bestanden av hjortedyr, hadde naturen på en eller annen mystisk måte ordnet dette problemet for oss.
Kanskje vi skal begynne oppdrett av sterilisert afrikansk løve, som gjennom sommerhalvåret kan kontrollere bestanden av hjortedyr i norsk natur og som vil fryse ihjel når vinteren kommer. Kan vi samtidig starte med løve safari i Sogn og Fjordane.

https://www.nrk.no/sognogfjordane/jegermangel-kan-gi-hjorteinvasjon-1.14016174

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post715

Hva feiler det menneskerasen?

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, April 26, 2018 19:27:31

Heldigvis døde isbjørnen Inuka onsdag 25. april 2018. Han ble 27 år gammel og var verdens første fødte isbjørn i tropene. Inuka var et under på denne jord. Men dessverre fikk han oppleve et 27 år langt liv med sykdommer og plager før han ble avlivet.

Foreldrene hans, far Nanook døde 1995, mor Sheba døde 2012. Begge fanget og satt i en tropisk dyrepark for menneskets underholdning og Inuka som var et under levde 6 år helt alene i denne dyreparken i Singapore.
Pelsen til Sheba og Inuka ble etter hvert grønn som følger av algevekst i pelsen.

Hva f… er galt med mennesket? Jeg blir kvalm. Jeg blir sur. Men til ingen nytte.
Vi menneske tror vi er hevet over naturen, skapt i guds bilde og resten av klodens innbyggere er her for vår underholdning.
Det er miljøkriminalitet på sitt groveste. Men å påpeke dette er til døve ører, folk vil fortsatt valfarte til dyreparker over hele verden for å se på løver, sel, elefant, tiger, bjørner og alle andre skapninger som egentlig skal leve fritt i naturen, vel det lille som er igjen av fri natur uten menneskets forsøpling og forurensning.

Alt jeg er glad for er at Inuka nå er avlivet, etter et veldig langt trist liv i helvete. Han var ikke i passet på, han befant seg ikke i en dyrepark, han var i et fengsel, et dyrefengsel uten at han var dømt for noe. Uten at det var en rettferdig domstol som hadde funnet ham skyldig i noe som helst.

https://www.dagbladet.no/nyheter/matte-avlive-den-forste-isbjornen-fodt-i-tropene/69743356

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post714
Next »