Goddagmann & Økseskaft

Et berettiget søskmålGal gal verden

Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, July 20, 2017 11:16:50

Det er staten California som nå går til søksmål mot 37 selskap som de mener har bevist sluppet ut klimagasser, til tross for kunnskapen de har innehatt med tanke på effekten klimagasser har på klodens klima.

“Havnivåøkning skader Imperial Beach og truer vår fremtid”, sier ordfører Serge Dedin i San Diego fylke. Han sier at innbyggerne ikke har kapasitet til å betale for beskyttelsen som trengs, og at selskapene derfor må holdes ansvarlig.

Statoil er med på listen over de 37 selskapene som California saksøker.
Informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, er ikke bekymret for søksmålet i USA: “Søksmålet i USA, der vi er nevnt sammen med mange selskaper, er ikke det første av denne typen mot industrien, Tidligere søksmål er blitt avvist på bakgrunn av at det er et politisk, ikke juridisk, spørsmål hvordan vi skal klare å møte klimautfordringen og samtidig forsyne verden med nødvendig energi”.

Administrerende direktør ved Sabin Center for Climate Change Law, Michael Burger, sier søksmålet har nye sider ved seg, blant annet anklages selskapene for “En manglende advarsel”.

https://www.dn.no/nyheter/2017/07/19/1855/Olje/statoil-blant-37-selskaper-som-blir-saksokt-for-klimaendringer

Et berettiget søksmål, er det California kommer med her. At verdenshavene ville stige har oljebransjen selv visst om siden 80-tallet, da gass- og oljefelte Troll i Nordsjøen ble bygd ut ble Shell’ gass rigg hevet med 2 meter for å møte en havnivå stigning bransjen selv beregnet.
Exxon lagde en klimamodell på slutten av 70-tallet som beregnet at klimagassutslipp fra fossile brensler ville gi 2-3 ganger så mye global oppvarming og hvilke følger dette ville ha for klodens klima.
I 1958 kom de første rapportene om hva vårt klimagassutslipp ville ha av negativ påvirkning på klodens klima.

Spørsmålet vil aldri være om oljeindustrien har holdt tilbake informasjon om effekten klimagasser har på klodens klima, heller hvor lenge de har visst om effekten og hvor stor den er.

Økseskaft

Shell' gass rigg, Troll A.
Blog imageHva som forsvant først er ikke godt å si, kunnskap eller fornuftJuli 2017

Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, July 18, 2017 08:52:54

Frp har denne sommeren oppdaget at det bare er bensin båter som må betale “veiavgift” på sjøen. Diesel båter er fritatt denne avgiften, noe Frp vil gjøre noe med og har sendt forslag til Stortinget om å fjerne “veiavgiften” på bensin båter. Regjeringspartiet Høyre avviser ikke dette forslaget men vil se nærmere på det.
TV2 har regnet ut at Staten får inn 30-40 millioner i avgift fra bensindrevne båter i år.

Avgiften er i utgangspunktet en avgift for å dekke vedlikeholdskostnadene til sjøs, skilting, fyr, merking av ankerplasser, kystvakt osv.
Frp’ forslag bør heller være innføring av avgiften for alle båter, diesel og bensin fremfor fjerning av avgiften, staten fjerner aldri en avgift, den flyttes. Og denne “veiavgiften” som bensin båter betaler kommer alle som ferdes på sjøen til god nytte, den bedrer sikkerheten.

Men man kan vel ikke vente mer av Frp, de har fjernet HK avgiften på påhengsmotorer, fått gjennom frislipp på vannscootere og nå vil de ha bort avgiften på ting de selv har fått igjennom får egen gledes skyld, om det er partileder Siv Jensens bruk av påhengsmotor i Oslofjorden eller Bård Hoksrud' smilende fjes på vannscooter kan være det samme.

Så om det egentlig bare skyldes selvopptatthet eller manglende kunnskap Frp utøver gjennom dette forslaget er enda ikke sikkert, det at Parisavtalen er som et fjernt minne fra en annen tid er det lenger ikke noe tvil om.

http://e24.no/makro-og-politikk/frp/frp-vil-fjerne-veiavgift-for-baatbensin/24097543

Økseskaft

Blog image

Provosert, å med god grunnJuli 2017

Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, July 15, 2017 21:09:52

NRK har i dag valgt å skrive om Lundefuglens ellevte året med matmangel som medfører at også dette året ikke gir et nytt kull med Lundefugler.
Lundefuglen spiser som kjent fisk, helst sild.
NRK har fokusert hele artikkelen sin på at Lundefuglen forlater ungene i reiret når de ikke klarer å skaffe nok mat og derfor vokser det ikke frem nye Lundefugler.
Tycho Anker-Nilssen seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning opplyser om at på midten av 70-tallet var halvannen million Lundefugl-par på Røst og innen 2030 vil kanskje være 100-tusen igjen.
Og i god ånd avslutter artikkelen på NRK med frykten for eldrebølgen som kanskje ikke vil klare å frembringe nye kull av lundefugler. Det ser mørkt ut for lundefuglens fremtid, kommer NRK frem til.

Og med det takker vi NRK for en artikkel så intetsigende at halvparten kunne vært nok. Journalist og artikkelforfatter fra NRK Kristoffer Møllevik har en gjennomgående tone i artikkelen om at det er Lundefuglens feil at den ikke klarer å skaffe nok mat.
Dette er et kjent problem som har utviklet seg over 11 år, men det er ikke noe nyhet, at landets fuglebestander er på retretten er vel sterkt underdrevet, krise for all kystfuglen er vel mer dekkende å si.
Så når det kommer til Lundefuglen kunne Kristoffer Møllevik godt skrevet hva artikkelen egentlig handler om, (her beklager jeg språket) “Hvor i helvete forsvant silden?” For det er hva artikkelen til Møllevik egentlig handler om, det tragiske utfalle av at silden forsvant er jo at kystfuglen som sildemåken, hettemåken, lundefuglen osv osv… forsvinner i en hastighet som kan minne om en masseutryddelse.

Men fortvil ikke, vi kan nok rette opp litt av artikkelen til hr. Møllevik. “Hvor i helvete forsvant silden?”.
Sild en stimfisk som hovedsakelig lever av små krepsdyr. Små krepsdyr langs Norges kyst går ofte under navnet raudåte eller hoppekreps, den kalles gjerne for krill (her burde det nå gå opp et lys for deg), men for sikkerhets skyld, du har sikker hørt om krillpiller eller krillolje.
Krepsdyr har som kjent et vidt spekter av typer, blant disse finner du lakselus, gjennom bruk av lakselusmidler i lakseoppdretten dreper vi ikke bare lakselus men også alt annet av krepsdyr som raudåte og reker langs Norges kyst.
Sild er en viktig matfisk med en mengde bruksområder.
Gjennom svært dårlig forvaltning av fiskeressursene våre og overfiske av krill har vi klart å utrydde kyst silden, noe som (ja, du gjettet riktig) gir utslag på antall kystfugler langs Norges kyst.
Da er det med glede at jeg kan fortelle deg at det stopper ikke her.
Olje har en mengde ødeleggende egenskaper, blant alle disse utryddene egenskapene olje har, har den en spesifikk vi nå tenker på, oljens evne til å skade et foster. Her trenger vi ikke å gå tungt inn på den kjemiske sammensetningen av olje, bare at råolje ødelegge fiskeegg. Her må det da bemerkes at man ikke trenger mer enn et par desiliter råolje for å ødelegge noen millioner fiskeegg, utslippet av råoljen må bare være på feil plass til feil tid.
Oljenasjonen Norge har en mengde oljeplattformer som pumper opp råolje langs Norges langstrakte kyst hvor du finner silden.

Så kort oppsummert, gjennom dårlig forvaltning av fiskeressursene i havet kombinert med kjemikalier fra industrien og oljesøl fra oljevirksomheten i Nordsjøen utrydder vi sjøfuglen.
Sjøfuglen er som kjent en fugl som lever langs kysten der den spiser fisk. Med at sjøfuglen spiser fisk og bæsjer får vi næring (fuglegjødsel), som er næring for en rekke planter.

Der tror jeg vi fikk dekket det hr. Møllevik prøvde å si. Men bare for å være på den sikre siden en gang til, der står tross alt om Norges velferd, laks til Kina og olje må opp åkkesom.

https://www.nrk.no/nordland/matmangel-rammer-lundebarna-ogsa-i-ar-1.13602482

Sildemann & Økseskaft

Blog imageKostnad? Juli 2017

Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, July 14, 2017 18:37:33

Det kan virke som 2017 er året miljøvern er under konstant angrep.
Denne gangen er det Standing Rock som får gjennomgå av Norges statskanal NRK.
NRK har valgt å legge frem “kostnaden” Standing Rock’ demonstrasjon mot byggingen av oljerørledningen Dakota Access kom på.
Det er guvernøren Doug Burgum som kommer med “kostnaden” Standing Rock har kostet delstaten i form av ekstra politiutgifter, skarve 38 millioner dollar eller 328 millioner norsk kroner.
Burgum har nå sendt regning til Trump administrasjonen for å få økonomisk hjelp.
NRK har valgt å kalle dette en svimlende sum. Dette er en dråpe i havet, 38 millioner dollar?

I denne sammenheng er det småpenger, en regning eller “kostnad” (som NRK kaller det) som burde vært et sted mellom 100 til 1000 ganger større og sendt direkte til firmaene bak Dakota Access Pipeline.

38 millioner dollar, usmakelig av NRK å kalle det en kostnad.
NRK’ journalist Dan Robert Larsen burde heller fokusere på at dette er bra, men alt for liten sum.

Dakota Access Pipeline er en verdens ødelegger.
Denne rørledningen gjør nemlig oljesanden fra Canada svært lønnsom for oljeselskapene bak oljerørledningen Dakota Access. Det er de samme selskapene som ville bygge Keystone XL, denne ble stoppet mer permanent enn Dakota Access, det var når Keystone XL ble stoppet at de store oljeselskapene bestemte seg for å satse tungt på byggingen Dakota Access.
Standing Rock var de eneste som sto veien for denne oljerørledningen som gjorde oljesanden i Canada dyr og ikke lønnsom for oljeselskapene.

Canadas oljesand har ikke noe konkurrent når det kommer til forurensing, ingen annen olje, gass eller kull er like forurensende som oljen fra Canadas sand. Det blir som å gi Co2 utslippet fra nordsjøoljen 2 ganger speed og så doble dette utslippet, samtidig som du slipper ut 100 000 tonn klor i havet hver dag.

Journalist Dan Robert Larsen burde før han skrev denne artikkelen for NRK, Googlet bilder fra oljesanden utvinningen i Canada, da hadde han kanskje fått et lite bilde av hvor ødeleggende denne oljeaktiviteten er.

I denne sammenheng er det meningsløst og komme med alle ødeleggelse denne oljerørledningen gjør med resten av landet den går gjennom, eller hvordan vi kan godta en slik ødeleggelse av USA’ urbefolkning sin arv, for alt dette blir meningsløst, oljen skal opp uansett kostnad.

Men da har vi i det minste fått svar på hva NRK og den Norske stat mener kloden vi lever på er hvert og det er mindre enn 38 millioner dollar eller 328 millioner Norske kroner.
Det er da bare forferdelig syn at vi bare har denne ene kloden å leve på.

https://www.nrk.no/sapmi/trump-nekter-a-betale-gingantsummen-for-politiarbeidet-under-dapl-protestene-1.13601065

Stand with Standing Rock, alt jeg kan angre på nå, er at jeg ikke støttet Standing Rock med mer penger enn det jeg gjorde.

Standingman & Økseskaft

#Nodapl
#NoDakotaAccess
#DakotaAccess
#StandingRock
#OlisandCanada

Det var en gang frodig skog og blå elver i Canada, bilde under sier sitt...

Blog image