Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Advarselen

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, July 13, 2017 18:57:49

I går løsnet et stykke is større enn Akershus fylke fra Antarktis. Og landets største nyhetsformidler NRK har valgt og dekke saken. Det er Larsen C denne gangen som går i oppløsning. Isbreene Larsen A og B har allerede forsvunnet, i 1995 og 2002.

Det at isbreer løsner eller kalver er ikke et nytt fenomen og heller ikke noe enestående.

Stykke som løsnet i går fra Larsen C er havbasert is og vil dermed ikke medføre noe større havstigning.
Noe som NRK har valgt å konsentrere seg om, dette skyldes ikke klimaforandringer, dette skyldes ikke global oppvarming, dette er ikke noen krise.

Ja, NRK går så langt som å hevde at verdens forskere er enige at dette ikke skyldes menneskeskapte klimaendringer.

Noe som er et gjennomgående tema i artikkelen, for oljen skal opp åkkesom.

Det er tross alt snakk om Norsk velferd her, oljenasjonen Norge kan ikke da ha en artikkel som forteller landets innbyggere at gjennom brenning av fossile brensler vil verdenshavene stige.

Men artikkelen til NRK har dessverre en riktig undertone i sin helhet, selv om artikkelen har valgt å fremheve at det som nå skjer i Antarktis ikke skyldes menneskets ekstreme brenning av fossile brensler, er og blir dette faktaen bak artikkelen.


Jeg skulle likt og si det samme som NRK har valgt, dette er ikke menneskeskapt og alt kommer til å gå helt fint, men det er bare løgn. Og når NRK velger å uttale at forskerne er enige om at dette ikke skyldes global oppvarming, har de glemt å høre med det lille instituttet NASA, mulig du har hørt om dem, de har blant annet puttet en mann på månen. NASA er som de fleste andre forskere enige i en ting, det som nå skjer på Sydpolen er et resultat av menneskets evne til å bruke fossile brensler, kull, olje og gass.

Gjennom brenningen av kull, olje og gass har den globale gjennomsnittstemperaturen økt, noe som har gitt mye varmere verdenshav som igjen ,du gjettet riktig, får isen på Nord og Sydpolen til å forsvinne i en alarmerende fart.

Nordpolen består av havbasert is noe som ikke medfører havstigning. Sydpolen derimot består av mest landbasert is, smelter hele Antarktis er det snakk om en havstigning på 200 meter. Nå som vi vet at Antarktis smelter mye raskere enn først antatt, er det stor grunn til bekymring. Når all havbaserte isen på Antarktis som Larsen C er borte kommer den landbaserte isen til å smelte mye raskere.


I 2015 regnet forskerne over hos NASA, som er plassert på Antarktis for å måle isen, at hvis vi sluttet med fossile brensler i 2015 vil vi på slutten av dette århundret få en havstigning på 3-5 meter. Det var hvis vi sluttet med fossile brensler i 2015, valgte vi å fortsette med fossile brensler kunne man forvente seg en havstigning på 6-10 meter i slutten av dette århundret.


Det som nå skjer i Antarktis er advarselen du får, så når du da velger å hyle opp om 30 år om at du aldri fikk advarsel om hva som skjedde, du fikk den i dag, du bare valgte å overse den.
På slutten av dette århundret er det ikke lenger snakk om Norsk velferd og vekst gjennom olje- og gassutvinning i Nordsjøen, med en havstigning på 6-10 meter står verden ovenfor en global krise.

Det er 2017 nå, mennesker blir 90 år, menneskene som får denne arven lever nå, de er 10 år, går på skolen, er fungerende små individer.

Solstaten Florida i USA har valgt å heve veiene og infrastrukturen som følger av at havet allerede har steget.

Flere øysamfunn i Stillehavet har allerede begynt flyttingen som følger av at havet stiger og øyen de bor på blir ubeboelig.


https://www.nrk.no/urix/gigantisk-isflak-losnet_-derfor-er-forskere-bekymret-1.13599437


Faktiskmann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post587

En retorikk forandret

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, July 10, 2017 20:07:23

Natt til mandag var det nedbørsrekord i Paris, Frankrike. Med 4,9 cm regn i løpet av 1 time er alle gamle rekorder slått. Nedbøren medførte at minst 15 t-banestasjoner måtte stenge, flere veier fikk problemer og rundt 200 hjem mistet strømmen.

NRK kan melde at Paris sin nedbørsrekorden fra 1995 ble slått, og her slutter NRK’ artikkel.
Og vår kan starte, kun ett år etter at Paris sin elv Seine hadde høyeste vannføring på 34 år som følger av nedbør, opplever Paris natt til 10. juli ny nedbørsrekord, noe verdens forskersamfunn har advart om.

Gjennom brenningen av fossile brensler har menneske klart å øke den globale gjennomsnittstemperaturen, noe som har medført mer regn. Noe som er tydelig flere steder. Det er kun en uke siden Bergen annonserte en ny regnrekord, det regnet hver dag i juni 2017.

Men dette er noe som norske medier har valgt å se bort ifra, for global oppvarming er noe som hører til 2016, nå er det 2017 og oljen skal opp. Så retorikken ble forandret da Norge annonserte at fremtiden “Skal ha Norsk olje” for menneskeskapte klimaendringer får vente til senere, en ny “fake” retorikk som ble gjeldene da USA’ president Donald Trump melde at USA skal trekke seg ut av Parisavtalen og satse på kullkraft for fremtiden.

Så retorikken, kunsten å tale om fakta ble forandret, der 2016 var preget av formidling av fakta er 2017 preget av en taushet. En stillhet for ikke å ødelegge for verdens rike og “vellykkede”. Frankrike har innsett hva menneskets brenning av fossile brensler vil koste, ikke bare i kroner og øre men for verdens fremtid, president Emmanuel Macron annonserte sommeren 2017 at Frankrike skal slutte å lete etter olje og gass på Fransk jord. Den Norske regjering har meld at oljen skal opp.

2017 året “Fake News” vant over kunsten å tale, mens Norske medier valgt stillhet ovenfor kunnskap, kan vi ikke annet enn å se verdens korallrev dø, nedbørsrekorder som perler på en snor, sult som følger av rekord tørke og alt sammen menneskeskapt men ikke påpekt, for i Norge skal oljen opp. Velferdsstaten Norge skal bestå i mange mange år til og for å få til det, må vi ha verdiskapning gjennom olje og gassutvinning i verdens flotteste matfat, et velferdssamfunn som vil gå tapt som følger av det som skapte velferden.
Et velferdssamfunn som vil forfalle om ganske få år som følger av egen griskhet, for global oppvarming tar ikke hensyn til om du er rik eller fattig.

https://www.nrk.no/urix/regnrekord-i-paris-1.13596045

Goddagmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post586

Faktisk, sa de?

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, July 07, 2017 08:47:41

Og ikke overraskende kom kritikken fra flere hold. Etter Faktisk.no’ første artikler har kritikken haglet og flere har satt spørsmål ved faktaene som ligger til grunn i artiklene til Faktisk.no.
Som NRK kan melde har Faktisk.no medført noe “historisk”, Erna Solbergs nærmeste rådgiver og Arbeiderpartiets nestleder er fullt enige om at Faktisk.no “Bør holde seg til fakta og unngå føleriet”.

Men heldigvis har NRK.no vært i kontakt med Faktisk.no’ redaktør Kristoffer Egeberg som kan oppklare saken når det kommer til manglende fakta i artiklene til Faktisk.no. Og som Egeberg uttaler: “Vi snakker ikke om at alt skal være 100 prosent vanntett”.

https://www.nrk.no/norge/forste-oppgjor-med-faktasjekkestedet-faktisk.no-1.13590391

Det er godt når selv redaktøren for det som skal avsløre Fake News innrømmer at de selv ikke er så nøye på faktaene og kan fire litt på hva som er riktig og ikke, når de skal lage gode artikler som skal ta for seg om det som blir sagt og gjort i det offentlige rom er sant eller ikke.

Men da bør de kanskje skifte navn til Nesten.no

Faktamann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post585

Faktisk feil

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, July 05, 2017 09:39:25

I dag ble Faktisk.no lansert, en ny tjeneste levert av landets medier som skal se på fakta og uttalelser som dukker opp i media, sosiale medier og utspill fra politikere og folk. Noe som ikke er en helt dum ide med tanke på hvordan nyhetsbilde har blitt med Fake News og misvisende fakta for å få gjennomslag for forslag som ellers ville blitt stoppet.

Det er da utrolig trist at på Faktisk.no’ første dag går det hele i ball for dem.
Årets stortingsvalg står for dør og da er det passende at Faktisk.no sjekker faktaen til landets politikere.
Noe de også har gjennomført, men dessverre tar Faktisk.no feil når de irettesetter faktaen til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Under Sp’ landsmøte uttalte Vedum at Norge ville tape dyrket mark tilsvarende produksjonen av 50.000 brød når Ikea bygger sitt nye varehus i Vestby.
Faktisk.no har sjekket denne påstanden fra Vedum og har kommet frem til at Vedum tar feil med grunnlag i at det skal opprettes nytt område for dyrking av korn. Det nye området som skal bli dyrket mark ligger i Kjenn og skal bli dobbelt så stort som det eksisterende området på Deli.

Kjenn er per dags dato ikke dyrket jord, men skal etter planene få matjord fra Deli og når dette er gjort kan det ta et par år før jordsmonne har stabilisert seg og blir dyrkbar mark for kornproduksjon.
Området Kjenn er mye myr og våtmarker, noe som er ekstremt viktig for det globale miljøet, så ta dette området og rasere det for at Ikea skal kunne bygge nytt varehus på dyrket mark i Deli er ikke bare dumt, men det er fra et miljøperspektiv helt bak mål.

Vedum har rett når han uttaler at man vil tape dyrket mark ved opprettelsen av Ikea varehus på Deli. Det at man kan fly inne brød produsert i Kina som kompensasjon for tapet, forandrer ikke tapet av produksjonen på Deli.
Tapet av dyrket mark på Deli vil være like stort uansett hvordan du vrir og vender på uttalelsen, men at Norges produksjon ikke går ned som følger av at man oppretter nytt dyrket området er noe helt annet.

Men hva har vel definisjoner, betydninger og matematikk å si for Norges mektigste medier når de skal sjekke faktaen bak nyheter og uttalelser?

Her burde Faktisk.no heller se på hva det vil si og rasere våtmarkene på Kjenn fremfor å forsvare Ikea’ opprettelse av nytt varehus på dyrket mark.

https://www.nrk.no/norge/faktisk.no_-helt-feil-pastand-om-ikea-og-brod-1.13588516

http://www.dagbladet.no/nyheter/fire-politikere-tatt-i-faktasjekk/68468130

Goddagmann & Økseskaft

Området Kjenn som skal bli dyrket mark.  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post584
« PreviousNext »