Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Jeg gremmes ved tanken.

Tja, ikke helt.Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, February 16, 2014 18:57:39

Behandlingen av havets ressurser er på sitt beste grotesk.
Vi har helt sluttet og tenke på kommende generasjoner, mye vil ha mer er vår tids tankegang.
De prater flott om å skape arbeidsplasser, men det de heller burde si er: de rike trenger mer, mer penger mer av alt.
Jeg har etterlyst Bellona kongen Frederic Hauge og FNs klimautsendte Jens Stoltenberg på flere andre sider i denne saken.
Som det nå viser seg, er de, Frederic Hauge og Jens Stoltenberg, kun opptatt av Tesla og mele sin egen kake enn å stille opp og tenke stor, forsvare det som trengs. Jeg gremmes.
Vi trenger det ikke.
Det blir som krillen, vi fisker opp havets viktigste kilde av mat til havets fisk, lager en pille av den som gjør oss intet godt, du kan like gjerne spise makrell i tomat som å dytte ned krillpiller.
Goddagmann sier jeg.
http://e24.no/makro-og-politikk/naa-skal-det-fiskes-tunfisk-utenfor-norge/22769443


Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post112