Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Kystnasjonen Norge

Dagens beste, aprilPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, April 12, 2014 01:31:32

I dagens aviser kan vi lese om regjeringen som vil privatisere statseide selskaper. Alt fra eiendomsselskapet Entra til industri som oppdrett av fisk. Mellom alt dette dukker opp et gammelt yrke, los yrket. Saken er omtalt i E24.no
http://e24.no/makro-og-politikk/regjeringen-vil-konkurranseutsette-losbaater/22887153

Den blåblå regjeringen under Erna Solberg, ser på muligheten for å konkurranseutsette dette yrket. Det er i først omgang snakk om privatisering av steder hvor kystvakten ikke dekker bra nok.
Dette går rent på regnskap for staten, ikke noe med historie eller kunnskap og naturvern som det egentlig burde.

Vi ser igjen rent på kostnaden nå, fremfor hva det kommer til å koste oss i fremtiden. Med en konkurranseutsetting mister vi fort lokalkunnskapen vi har tilegnet oss gjennom mange år. En kunnskap som kan spare oss for store kostnader i fremtiden, for hva er kostnaden av en oljetanker som går på grunn.

Vi har ikke glemt hva Ramin Osmundsen, Arbeiderpartiet, gjorde med Kystvakten, kostnaden dette gav og nedbemanningen som fulgte.

Vi kan privatisere nå for en liten fortjeneste, men til hvilken pris i fremtiden?

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post155