Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

UAG- Det bare var sånn

Dagens beste maiPosted by Goddagmannokseskaft.org Thu, May 15, 2014 18:21:54

Ja, vi fortsetter der vi slapp i går med å takke Liv S. Navarsete for en fantastisk «god» innflytelse på det norske samfunn.

Det er i VG vi kan lese om 54 åringen som er dømt til fengsel etter at han kjørte på en mann (64) i et gangfelt med døden til følge. 54 åringen er nå dømt til soning i fengsel etter bildrapet.
Saken fortsetter med Vegvesenet som holdt rapporten fra ulykken hemmelig. Det er Vegvesenets egen ulykkesanalysegruppe (UAG) som utarbeidet rapporten etter dødsulykken. Her kommer det frem en mengde opplysninger: dårlig belyst gangfelt, den anbefalte fartsgrensen i området og ikke minst tiltak for å forhindre slike ting.

Saken omhandler naturligvis straffesaken og hva som skulle vært gjort og ikke, om Statens vegvesen skulle lagt hele rapporten frem eller ikke og i så fall hvis de skulle det hvorfor gjorde de det ikke.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/veistandard/ekspert-fra-vegvesenet-vitnet-i-retten-tiet-om-ulykkesrapport/a/10123340/

Men det som er trist i denne saken, som i mange andre trafikkulykker er at ulykken ofte kunne vært unngått.
Da kan man jo spørre seg selv om der er fornuftig å holde rapporten (UAG) fra Statens vegvesen hemmelig for offentligheten.
Kanskje man kunne forhindret kommende ulykker i trafikken hvis holdningen var en annen en Liv S. Navarseters «Det bare var sånn».
Det kan virke som vi dessverre er altfor opptatt av å «mele vår egen kake» til å forstå vårt eller samfunnets beste.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post178