Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Et sted i Afrika...

Dagens beste maiPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, May 24, 2014 12:31:24

Et sted i Afrika ruller det annonse på TV om hjelp til å beskytte Norsk bjørn, ulv og fugl.

Vi har i Norge et helt tydelig problem med naturen.
Denne gangen er det fuglelivet vi vill til livs. Det er NRK som melder om saken. Det er akkurat innvilget til 25 flyplasser i Norge om å felle fuglelivet som er i veien for flytrafikken, om det er vernet fugleart eller ikke har ikke noe å si, så lenge flytrafikken kommer frem.

Som artikkelen legger frem er det også snakk om trekkfugler som bare mellom lander på flyplassene som nå står i fare for å bli felt.
Så på Norske flyplasser kan en rødlistede, en art som er truet med utryddelse, trekkfugl bli felt under påskudd av verning av flytrafikken. http://www.nrk.no/rogaland/far-skyte-truede-fugler-1.11727078

Ordtaket fra barnemunnen kan se ut til å ha gått ut på dato sammen med utrydningstruede trekkfugler: "Lufta er for alle".

Det oppdaterte ordtaket fra barnemunnen med hjelp fra Miljødirektoratet lyder i 2014: "Lufta er for alle, så lange du er menneske".

Økseskaft  • Comments(1)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post184