Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Lokalkunnskap til bry

Dagens beste juniPosted by Goddagmannokseskaft.org Mon, June 30, 2014 18:20:19

Det er NA24.no som melder om Statens bru-prosjekt over Breivikelva.
Byggeprosjektet har akkurat totalhavarert etter at det viser seg at det hverken er mulig å gjennomføre til en fornuftig pris eller på en fornuftig måte.
Dette er som NA24.no legger frem, ikke noe nytt for de lokalkjente, som opptil flere ganger har advart Statensvegvesen om grunnforholdene i Breivikelven, spesielt området der Statensvegvesen bestemte å anlegge en ny bru.

Undersøkelsene av grunnforholdene startet i 1982, da det ble bestemt å oppgradere den gamle bruen som går over Breivikelven. Det er blitt tatt prøver av grunnforholdene opptil flere ganger, men på tross av rapporter og advarsler om dårlige grunnforhold bestemte Statensvegvesen å bygge den nye bruen.
Det var beregnet 17 millioner kroner, men innen bruen ble påbegynt men ikke ferdig, hadde prosjektet kostet over 30 millioner kroner.
http://www.nettavisen.no/na24/vegvesenet-trosset-alle-advarsler---na-ma-det-bygges-ny-vei-til-350-millioner/8460821.html

Den nye holdningen «på tross av», har fått et farlig fotfeste i det Norske samfunnet.
Det kan virke som personene som får beskjeden bestemmer seg for å bevise at advarselen er sann, gjennom å trosse alle rapporter og eksperter.
Nå kan vi si at 30 millioner på en bru som aldri skulle vært bygg der den ble lagt er en bagatell. Men er det det, vi kan ane noen av de samme grunnforholdene i Breivikelven som vi kan under den nye «skryte» bydelen i Oslo, Bjørvika. Ikke bare grunnforholdene men holdningene og byggemåten er forbausende like på disse to prosjektene. Men summen og utfallet kan bli drastisk hvis vi får samme resultatet i Bjørvika som bruen over Breivikelven.

Vi bygger på tross av alle ekspert og advarsler. Vi vil, vi skal og ikke minst bevise at de har rett i advarslene de kom med.

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post207