Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Norsk natur er herlig uten ulv

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Mon, September 08, 2014 11:11:00

I dagens nyheter kan vi lese om norske sauebønder som ikke trenger å dokumentere tapet av sauer for å få erstatning når tapet «skyldes» rovdyr.
I perioden 2000 til 2013 fikk sauebøndene i Norge utbetalt over 850 millioner kroner.
Av de 850 millionene er rundt 200 millioner utbetalt for dyr som er tatt av gaupe, ifølge Rovbase.
I 90 til 96% av tilfellene med gaupe er det ikke noe dokumentasjon for at sauen er tatt av gaupe, rådmannen har brukt skjønn, på godt norsk den kjente «Tryne faktoren» ligger til grunne for erstatning av tapt sau.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/boender-faar-erstatning-for-drept-sau-uten-bevis/a/23290851/

Det er da man kan glede seg over NRK’s nyhet før helgen om årets ulvejakt som skal på tross av ekspertenes advarsler gå som planlagt. Det viser seg at årets ulvejakt kan medføre felling av ulvetispen med viktig arvestoff for overlevelsen av Norsk ulvebestand.

Heldigvis tar rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold dette alvorlig, leder Siv Jacobsen sier at vedtaket de har kommet med før årets ulvejakt kan medføre felling av den genetisk viktige tispa. Men at rovviltnemda ikke kan gjøre noe med dette vedtaket før klagen innsendt av Naturvernforbundet er behandlet.
Som Siv Jacobsen sier: «Vi har jo hørt om dette viktige reviret før, men det var ikke et tema i det forslaget som Tone Coucheron, som sitter i rovviltnemnda i Hedmark kom med, og som vi tok til følge for årets jakt".

http://www.nrk.no/ho/sjokkert-over-ulvevedtak-1.11915464

Så på tross av hva vi vet, kan og får anbefalt skal vi gjennomføre årets ulvejakt.
Alt for å beskytte sauen og den Norske sauebondes inntekt. Eller kanskje ikke inntekten til bonden siden han ikke trenger å dokumentere at sauen er tatt av rovdyr i 95% av tilfellene, for det holder med dokumentere mellom 4-9% av tilfellene hvor sau er tatt.

Så et sted i Afrika ruller det reklame fra WWF over skjermen med oppfordringen om å gi hundre kroner i kampen mot utryddelse av Norsk ulv.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post248