Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Et hån mot matematikken og gjeterens yrke

Dagens beste, septemberPosted by Goddagmannokseskaft.org Fri, September 12, 2014 16:26:46

NRK.no melder om jerve problemene til sauebonden Tommy Sæther på Verna i Rauma kommune.

I år slapp sauebonden Tommy ut 96 voksene, 195 lam på sommerbeite.
Da sommerbeite var over manglet Tommy 101 lam og 8 voksne sau. Noe som gjør sauebonde Tommy oppgitt, for som han sier ovenfor NRK, må staten komme på banen og hjelpe ham med problemet. Tommy: «Jerven har fått lov å herje i området her nå i flere år».
Tommy selv har bare sett jerven 1 gang i sitt liv på Verna, men utpeker dette dyret som synder i saken.
Tommy Sæther er eneste sauebonden i området som slipper ut sauene sine på sommerbeite i dette området. Og ser ikke noen annen løsning enn å slippe de uten tilsyn ut på sommerbeite år etter år.

Distriktssjef i Mattilsynet i Romsdal, Magne Mo sier at situasjonen er uakseptabel fra et dyrevelferdsmessig synspunkt. Magne kommer med forslag til løsning hvor han peker på bruk av vakt hund eller bytte beiteområde.

Heldigvis kommer Statens naturoppsyn som bistår dyreeiere med å dokumenter dyreskader. Statens naturoppsyn kan bekrefte for NRK at jerven tar sau. Og kan dokumenter at 7 av kadavrene som er levert inn er tatt av jerv.

http://www.nrk.no/mr/tror-jerven-har-drept-101-lam-1.11924523

Så av de 20 sauekadavrene som sauebonden Tommy Sæther kan dokumenter er 7 angrepet av jerven. Det kan se ut som sauebonden Tommy Sæther fra Varna i Rauma kommune dessverre må bite i det sure eple og følge Mattilsynets anbefaling om en eller annen form for gjeting av sauene som går på sommerbeite.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post251