Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Bly til folket

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, February 03, 2015 20:16:20

Omsider er forbudet mot bruk av blyhagl på jakt lettet på.
Det ble bestemt i Stortinget i dag etter et forslag fra Ap som fikk flertall med støtte fra Ap, H, SP og Frp.
Forbudet mot bruk av blyhagl vil fortsatt gjelde for våtmarker og skytebaner. Forbudet mot blyhagl ble innført i 2005 og opphører til høstens jakt 2015.

Noe Norges Jeger- og Fiskerforbund, som har jobbet mest med å få opphevet vedtaket om totalforbud mot bruken av bly ved jakt, er svært fornøyde med dagens resultat.

Det hele gjøres på tross av Miljødirektoratet som er helt klare i saken og mener at forbudet ikke burde bli hevet.
De blir støttet av Helle Knutsen, seniorforsker og toksikolog ved Folkehelseinstituttet: «Jeg er oppgitt og forundret over at politikerne ikke hører på faglige råd. Vårt råd er å redusere blyeksponeringen i befolkningen, og ammunisjon er en av kildene til bly eksponering i mat».

Helle Knutsen får støtte fra Jon Martin Arnemo, professor ved biomedisin ved Høgskolen i Hedmark: «Det finnes ikke ett faglig argument for å oppheve forbudet».

Men heldigvis har VG vært i kontakt med Høyres representant i energi- og miljøkomiteen, Odd Henriksen som kan avklare situasjonen for oss.
Odd Henriksen er enig at bly er en miljøgift, men at det er viktig at alt blir veid for og imot. Så når fagmiljøene kommer med råd så vurderer politikerne dem og tar en beslutning ut fra egent ståsted.
Eller som Terje Aasland (AP) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget uttaler så flott til VG: «Kunnskapen om følgene ved bruk av blyhagl er omdiskutert, også faglig sett. Vi ber da også regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl og innhente mer informasjon om de helsemessige konsekvensene».

http://www.vg.no/forbruker/jakt-og-fiske/forbudet-mot-blyhagl-oppheves/a/23387750/

Hele saken kan enklest forklares med et utkast fra The Simpsons, Krusty the Clown blir konfrontert med kvaliteten på kjøttet som brukes i maten på restaurant kjeden hans. Krusty: «I used non-diseased meat from diseased animals!».

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post319