Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En tykk smog av tåkeprat

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, February 05, 2015 20:55:28

Regjeringens ambisjoner om klimatiltak er kastet ut til ulvene og for det er noen flotte løfter de har kommer med.
Et løfte om kutt på 40% innen 2030, i tråd med EUs plan eller mål før klimatopp møte i Paris 2016, som skal gi et grunnlag for en konkret plan for fremtidens kutt og klimaarbeid.

Regjeringens ambisjoner har fått veldig blandet mottakelse fra alle hold, fra totalslakt fra miljøvernorganisasjoner og politiske-partier til skryt fra andre miljøvernorganisasjon eller professor.

Men statsminister Erna Solberg lar seg ikke skremme av litt motgang og er i denne sammenheng ute og kaster lys over løftene om klimakutt og forklarer oss hva vi må kutte i og hvordan vi skal forholde oss til EUs krav.

For Erna, som hun uttaler til VG.no, vil bruke klimaplanen som en plattform for hvordan vi planlegger fremtidens byer.
«Vi må reise mer kollektivt, vi må bygge byene tettere for å få mindre utslipp, og så må vi etterstrebe å produsere varer som vil bidra til bedre klima totalt sett. Det viktigste vi kan gjøre, er å utbygge tilbudet i transportsektoren, som jo er vår største utslippskilde i sektorene som er utenfor kvotesystemet» sier Erna.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/statsministeren-vi-maa-reise-mer-med-tog-og-buss-og-sitte-mindre-i-bil/a/23388601/

Så der har du det, vår veiviser i denne tette skogen av klimaprat, Ernas svar på hva vi som Nordmenn må gjøre.
Ikke ta bilen til butikken, hvis tog, bane, trikk og buss går den dagen og enda ikke er lagt ned. Neste er at vi må bo i kollektiv i storbyen, for flere under samme tak krever mindre energi til oppvarming. Handle lokalproduserte varer av høy kvalitet, bare synd all industrien og produksjonen vår er flyttet ut av landet til Kina, hvor det produseres i ymse kvalitet.

Utover dette kan du gjøre hva du vil, for resten av ditt liv havner under klimakvoter og derfor sees ikke dette som et problem, men husk neste gang du skal en weekendtur til New York, handle klimakvote for reisen.

Det er helt tydelig at statsminister Erna Solberg fra Høyre lever under det gamle kirkesamfunnet med å kjøpe seg avlat…

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post320