Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

USAs mann i NATO

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, February 11, 2015 21:48:08

Mens beskyldningen hagler som verst om opprustinger i øst og vest,
er USA storfornøyd med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg har nå gått inn i sin femte måned som generalsekretær for NATO. Det mens forholdet mellom forsvarsalliansen og Russland stadig blir kjøligere.

NATO under Jens Stoltenberg skylder på Russland for uroen i Ukraina og under denne unnskyldningen har NATO, under ledelse av USA og Jens Stoltenberg, begynt en massiv opprusting langs grensen mot Russland.

En opprusting og en utvidelse av NATO mot øst, som er stikk i strid med avtalen som ble gjort med Russland på 1990 tallet da Sovjetunionen falt.

En avtale som ser ut til å være glemt fra de allierte parters side, ledet av USA og NATO.
Som USAs NATO-ambassadør Duouglas Lute uttaler til verdenspressen, her representert ved Dagbladet, «I sine første måneder har Stoltenberg vist at han er alt det vi ba om».

Lute uttaler videre: «Romania er en av de 28 NATO landene. Hvis en av de 28 føler seg truet eller blir angrepet, så er de andre 27 bundet til å trå til».

http://www.dagbladet.no/2015/02/11/nyheter/utenriks/nato/jens_stoltenberg/usa/37648982/

Så der har vi det, Jens Stoltenberg, USAs mann i NATO, en leder som ruster opp fordi et medlemsland føler seg truet, ikke angrepet som er noe helt annet, men truet.
Her må vi ha en oppfriskning: Blir et av medlemslandene i NATO-alliansen angrepet skal det bli sett på som et angrep på alle NATO-land.
En trussel er ikke et angrep selv om USAs ambassadør Douglas Lute og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg synes det er morsomst å ruste opp med nye militære leketøy som de kan inspisere sammen ved en front de selv var med å skape.

I helgen møtte Jens Stoltenberg Russlands utenriksminister og sa at det fortsatt er et hav mellom NATOs og Russlands oppfattelse av virkeligheten.
Jens Stoltenberg har veldig rett i dette, når han inntar plassen sammen sine venner i USA, er det faktisk et hav mellom ham og Russland, kaldt Atlanterhavet.

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post323