Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Konkurranse, men for hvem

Beste av Februar 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, February 16, 2015 17:25:49

Konkurranse, men for hvem

Det er konkurransedirektør Christine B. Meyer som kaster en brannfakkel i dagens E24.no: Hun mener manglende konkurranse i dagligvaremarkedet er så viktig å gjøre noe med, at hun vil ofre vernet av de norske kjedene.

Meyer vil ha en større konkurranse innenfor dagligvarebutikker enn det vi har per dags dato. Som hun påpeker i E24 er det snart bare tre store kjeder igjen i Norge og dette mener hun medfører dyrere mat for forbrukeren.

For å få bukt med dette vil hun kaste tollsatsene på importvarer og verne av Norske butikker og på denne måten stimulere til økt konkurranse med verdensmarkedet og økt import av varer. Meyer peker på tollsatsene EU opererer med når hun uttaler seg i sakens anledning og fremhever at dette betyr ikke at vi mister egne bønder og norskprodusert mat, men at vi må se på en annen type finansiering av den Norske bonden i fremtiden.

Heldigvis har E24 hver i kontakt med generalsekretær Per Skorge i Norsk Bondelag, som rister oppgitt på hodet over Meyers uttalelser. Han kaller forslaget: «En fullstendig avsporing. Allerede i dag importerer vi 60% av all maten vi spiser».

http://e24.no/naeringsliv/konkurransesjef-vil-ha-inn-utenlandske-matkjeder/23396299

Vi kan godt fastslå at det er ikke tilgangen, utvalget, kvaliteten eller prisen som er feil i Norge. Vi har overfylte butikker av alt man kan ønske seg til enhver tid. Så når Meyer bruker tid på å peke på konkurransen i det Norske dagligvaremarkedet må hun tenke på noe annet enn forbrukeren, for den norske forbrukeren kan snart ikke forbruke mer.

Så forslaget til Christine B. Meyer er tilrettelagt meningsløshet for enda større, enda kjedeligere kjedebutikker fra Europa som vi ikke har behov for i Norge.
Et forslag om økt konkurranse eller en tilrettelagt konkurs?

Nordmann Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post324