Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Mange milliarder kan gå tapt

Beste av Mai 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, May 03, 2015 13:11:53

NRK melder i dag at Barentshavet kan bli opp mot 9 grader varmere innen utløpet av dette århundret hvis vi ikke reduserer utslippet av Co2.

NRK har i sakens anledning vært i kontakt med Havforskningsinstituttet ved forsker Svein Sundby. Som kan fortelle oss at vi kan gå glipp av verdier for mange milliarder kroner som en effekt av 9 grader varmere hav. Som Sundby forteller kommer ikke Torsk og Hysefisk til å tåle denne temperaturøkningen. Effekten vil bli at den enten trekker lenger nord eller forsvinner helt, men at det kommer til å komme fisk fra varmere strøk som bosetter seg i Barentshavet.

http://www.nrk.no/nordland/_-barentshavet-kan-bli-ni-grader-varmere-1.12334403

Så der har vi det, forskerne ved Havforskningsinstituttet kan melde om tapte penger ved 9 grader varmere hav. Ikke hvilke konsekvenser dette har for alt av dyreliv i havet, eller polisene som smelter og med dette alt dyrelivet her som går tapt. Men Norges mulige tapte inntekter.

Bra vi kan åpne for mer oljeutvinning i Barentshavet når polisen forsvinner da, siden fiskeinntektene forsvinner i fremtiden.

Oljefyr & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post359