Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Uber over loven

Beste av Oktober 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, October 18, 2015 19:21:17

Det ble i helgen avskiltet to biler i Oslo sentrum med begrunnelse om manglende løyve fra Oslokommune for å drive med persontransport.


Den ene avskiltingen involverte en sjåfør fra taxi-tjenesten Uber. Uber er en «taxi» løsning som baserer seg på direkte kontakt mellom bruker av tjenesten/passasjer og tilbyder/sjåfør. Sjåføren fra Uber trenger kun en bil og smarttelefon for å ha drift av taxi-tjenester gjennom selskapet Uber. Sjåføren gjennom Uber, blir stående uten egent firma og på denne måten får ikke tildelt løyve for persontransport fra Oslokommune, og havner på denne måten under det man kaller pirat-taxi, som er ulovlig.


Uber stiller seg uforstående til avskiltingen med full støtte til sjåføren som ble avskiltet. Uber peker på at tjenesten er trygg og lovlig med alle forsikringer på plass, med tanke på sikkerheten til passasjeren og sjåføren. Og kan derfor ikke se et problem med løsningen de tilbyr.


http://www.osloby.no/Politiet-avskiltet-Uber-bil-8205700.html


Så der har vi det, taxi-tjenesten Uber, ser ikke forskjellen på opplærte yrkes-sjåfører som betaler skatt og persontransport som er basert på 18 åringer med sin første privatbil og en smarttelefon. Noe som burde være en god nok indikasjon for Uber på hvorfor «Uber-bilene» kan bli avskiltet ved kontroll.


Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post403