Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Byleggerplan isch...

Beste av November 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, November 09, 2015 19:54:33

Da har det blitt klart, Oslos nye aveny er ikke tilrettelagt for fremtidig bruk.
Der er gatestubben, dronning Eufemias gate, i Oslos mest omtalte prosjekt, barcode i Bjørvika, som mangler en fremtidsrettet planlegging.
Det viser seg at byggeprosjektet ikke har tatt hensyn til Oslos fortest økende trafikant gruppe, syklistene.

Dette har blitt klart etter flere nesten ulykker. Plassen syklistene har fått i dronning Eufemias gate krysser om hverandre med øvrige trafikanter, som medfører mange farlige situasjoner.

Statensvegvesen foreslår blant annet å la syklistene ta deler av fortauet til bruk, og på denne måten unngå biltrafikken i gaten.

http://www.osloby.no/nyheter/sykkelpatruljen/Dronning-Eufemias-gate-Vil-legge-sykkelveien-opp-pa-fortauet-8224561.html

Når humor ikke kan måle seg med virkeligheten.
Et av Oslos største mest omtalte prestisje prosjekter i milliardklassen klarer ikke å tilrettelegge for noen, privatbilismen er et mareritt her, bussene kommer ikke frem, syklistene er redde og fotgjengerne er glemt og snart presset ut av andre brukere av gaten som er «viktigere».
Det kan ikke være første gangen man må planlegge og tilrettelegge for flere type brukere i en og samme gate. Dronning Eufemias gate er heller ikke en smal aveny, tvert imot er den bred, med et trikkespor i midten som ikke kan brukes fordi dagens Oslotrikker er for tunge for skinnetraseen.

Nei, skål for Oslos byplanleggere, tar hovedstaden inn i fremtiden med latter.

Turmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post409