Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Å ikke lære, er kostbart

Beste av November 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, November 19, 2015 20:00:06

Da nærmer Oslo by seg en utskifting av trikkestallen.
Det er snakk om å bytte ut den trofaste trikken SL79 og den Italienske skandale trikken SL95.

Italia-trikken SL95, har skapt problemer for Oslo Sporveier (Ruter) fra dag en. Med ombygging av Oslos topografi, ikke egnet for Norsk vinter med tanke på rust og en manglende reparasjon og oppføling fra leverandør.

Nå skal Oslo by legge 4,2 milliarder kroner for de nye sporvognene. Det er enda ikke avklart når eller type trikker/ leverandør.

Som det så fint kommer frem i artikkelen i Osloby.no har vi heldigvis ikke lært noe av Italia-trikken, og det ligger an til en ny gigant sprekk i budsjettet på de nye trikkene. For det viser seg at byrådet i Oslo ikke har tatt høyde for et større oppgraderingsbehov på fasilitetene rundt trikkene. Her er det snakk om behovet for vedlikehold og hvor dette skal utføres, som det kommer frem er det ikke sikkert at dagens trikke-verksteder kan handtere de nye trikkene.

http://www.osloby.no/nyheter/Derfor-blir-nye-trikker-over-n-milliard-kroner-dyrere-8251049.html

Her kommer det tydelig frem at Oslo by kan stå dårligere stilt med kollektivtilbud etter at de nye trikkene har ankommet.
For det er ikke sikkert at verkstedene for vedlikehold av trikkene er på plass.
Så da sitter Oslo by igjen med en god gammel sliter som får jobben gjort trikken SL79, en trikk fra Italia SL95 som bare har skapt problemer og enda ikke er nedbetalt og da for å gjøre situasjonen komplett idiotisk kjøper man inn 87 nye trikker til 4,2 milliarder kroner som man ikke har plass til eller muligheten for å reparere.

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post412