Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Resolusjon om Syria, sa dem.

Beste av Desember 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, December 19, 2015 11:30:18

Det er FNs sikkerhetsråd som har blitt enige om en resolusjon som de mener kan skape fred i Syria. De 17 landene i FNs sikkerhetsråd ble enige om ordlyden som de mener kan få slutt på den langvarige borgerkrigen som har herjet i landet.

FNs sikkerhetsråd har blitt enige om at det er «det syriske folk som skal bestemme Syrias fremtid». Resolusjonen har som mål å få i gang samtaler om en politisk overgang så tidlig som i januar, hvor representanter for regjeringen og opposisjonsgrupper skal delta.

FNs resolusjon omtaler ikke Syrias sittende president Bashar al-Assad.

http://www.nrk.no/urix/syria-resolusjon-vedtatt-i-sikkerhetsradet-1.12712159

Ikke har vi lært og ikke vil vi lære, er det vi ser når FNs sikkerhetsråd kommer med i sin resolusjon om Syria. Vesten styrt av USA, NATO og FN har fra dag 1 vært imot Syrias folkevalgt president Bashar al-Assad, hva skal frie Vesten gjøre eller si hvis det Syriske folket velger sittende president Bashar al-Assad inn som ny president i landet Syria, for det er det denne såkalte «resolusjonen» til FNs sikkerhetsråd legger opp til.

Vi (Vesten) har støttet opprørerne, vi er kjernen i borgerkrigen, vi er grunnen til borgerkrigen i Syria. Vi forsynte de med muligheten og våpen samt opplæring, samtidig som vi raserte landene rundt som hadde regjeringer som fungerte. Ta Irak og Libya. NATO, USA og FN gjorde det samme i disse landene, rasere landene, avsette fungerende regjeringer for å få inn en ny «samlings-regjering» som skal styre, vellykket? Nei.

Så spørsmålet blir stående, siden vi ikke kan røre Syrias sittende president Bashar al-Assad som har en bred støtte fra flere land. Hva skal vi, frie Vesten gjøre hvis den nye «samlings-regjeringen» som FNs sikkerhetsråd skal innsette velger sittende president Bashar al-Assad til ny president i den nye «samlings-regjeringen»?

Resolusjonsmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post421