Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Viktig frykt med feil fokus

Beste av Januar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, January 28, 2016 17:31:53

Det er E24.no som skriver om frykten knyttet til den lave oljeprisen. Det er frykten knyttet til lengre lave oljepriser som kan utvikle seg til større tap og finansielle problemer på det globale markedet. Her ser E24.no på at det er ikke bare oljebransjen som blir påvirket av lave oljepriser, men innvirkningen det vil ha på selskaper knyttet opp mot oljeindustrien.

http://e24.no/kommentarer/spaltister/olje/kommentar-derfor-boer-vi-vaere-livredd-oljepriser-under-30-dollar/23603990

Det er ingen ting å frykte for finansverden eller selskaper som jobber innenfor oljesektoren. Det vi derimot kan frykte er ringvirkningen den lave oljeprisen har på utviklingen av verden. Ny teknologi innenfor fornybar energi som stopper opp på grunn av investeringskostnadene opp mot oljeteknologi.
Et etterlengtet Co2 kutt står for fall når oljeprisen synker, det som forurenser mest blir billig og på denne måten bidrar en lav oljepris ikke bare til en brems av utviklingen av ny teknologi men også et nytt løft når det kommer til velkjent gammel forurensende teknologi som verden har et behov for å kutte i.

Så e24.no har helt rett når de peker på at «vi» burde være livredde for en lav oljepris, men de peker på feil ting vi skal frykte.

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post430