Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Dyreliv på retrett

Beste av Februar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, February 11, 2016 16:25:11

Da er det klart, sprengningen av grunner i indre Oslofjord får fortsette. Det er snakk om å fjerne uønskete grunner og skjær i indre Oslofjord for å gjøre skipsleden tryggere for Cruisebåter, tank- og lasteskip.

Arbeidet med å fjerne grunner i indre Oslofjord ble stoppet da det ble kjent at det var en større miljørisiko ved sprengningsarbeidet enn først antatt.

Men fylkesmannen i Oslo har sett på rapporten og mener at det ikke er behov for større tiltak for å sikre dyrelivet i indre Oslofjord.

http://www.osloby.no/Sprengningsarbeidet-i-fjorden-far-fortsette-8349692.html

For alle oss som husker det, utbyggingen av Operaen i Bjørvika.

For alle andre, da arbeidet med den nye Operaen i Bjørvika ble påbegynt måtte utbygger fjerne store mengder giftig bunnslam fra byggeplassen som lå trygt begravet innerst i Bjørvika. Dette skulle da bli «dumpet» på egnet plass i Oslofjorden og til slutt bli dekket med jord-sand slik at det giftige avfallet ikke sprette seg. Noe som ikke ble gjort og indre Oslofjord ble utsatt for store mengder miljøgifter som fortsatt setter sine spor i dyrelivet, for problemet med det giftige avfallet ble aldri handtert.

Kunnskap er en ting, kunsten å bruke informasjonen, erfaringer og kunnskapen er noe helt annet.

Gullfiskmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post434