Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Diktatokrati og slikt

Beste av Februar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, February 23, 2016 20:11:36

Da har Syrias sittende president, Bashar al-Assad, meldt at det blir nytt president valg i Syria.
Under forrige valg i 2014 vant Bashar al-Assad med 88,7% støtte i det syriske folk.

Neste presidentvalg vil bli avholdt 12.april i år.
Valget er allerede blitt dømt som en maktdemonstrasjon av egen styrke i landet.
Professor Knut S. Vikør er ikke overbevist om at valget vil ha noe å si for Syria. Og legger til at valget vil kun bli holdt der hvor det er mulig å holde valg, områdene som Syria fortsatt kontrollerer. Og der vil han naturligvis få stor oppslutning av sine egne. Vi må heller ikke glemme at det i Syria er mange som støtter Bashar al-Assad fordi de ser på ham som trygghet mot islamister.

http://www.nrk.no/urix/assad-vil-halde-val-i-syria-1.12816444

Så der har vi det, ikke engang når sittende president i Syria får flertall av befolkningen vil vi godta at han er folkevalgt. Professor Knut S. Vikør bekrefter kun en ting i sitt innlegg i NRK, at det kun er i regjerings-styrte områder hvor det er en form for orden og levelig, Etter som det blir færre områder kontrollert av regjeringen får president Bashar al-Assad større oppslutning for han sees på av det syriske folket som eneste løsning på konflikten. Det syriske folk som vi vil «frigjøre» gjennom våre handlinger mot sittende regjering med president Bashar al-Assad, som har størst oppslutning i det syriske folk.

Jeg tror ikke vi helt har fått forståelse for hvordan et demokrati virker her i det frie demokratiske vesten.

Diktatormann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post438