Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Avinor V.S Klima

Beste av Februar 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, February 29, 2016 18:29:45

Da er den nye Nasjonal transportplan (NTP) klar og Avinor som er en av etatene som sitter i NTP fremmer forslag om en tredje rullebane på Gardermoen, Norges hovedflyplass. Avinor tror en tredje rullebane vil gi store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk lønnsom. Sel om etatene bak NTP går inn for en halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030.

– Klimagassutslippene som følge av en tredje rullebane må sees i forhold til alternativene til utbygging, og opp mot forventninger om teknologisk utvikling og innfasing av biodrivstoff, heter det i forslaget.

http://e24.no/privat/reise/avinor/avinor-vil-ha-ny-rullebane-paa-oslo-lufthavn/23627944

Og sånn kan det gå når man lite vet og mindre kan. La oss for gudsskyld øke antall flyreiser fra Oslo lufthavn, global-klima-problematikk har vi ikke hørt om, og hvis det er slik at ham dere klimaglobalen kommer kan Avinor fronte med løfte om biodrivstoff. For da er man så flinke at man ødelegger matproduksjon og skog som renser luften for klimagasser, slik at vi kan produsere mer drivstoff og mindre mat i et desperat forsøk på å øke utslippene av farlige klimagasser.

Biomann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post439