Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Dagens feilinformasjon, presentert av NRK

Beste av Mars 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, March 13, 2016 10:26:31

Ja, under overskriften «Lusemedisin dumpes i norske fjorder, ingen vet konsekvensene», seiler NRK inn på 1.plass over feilinformasjon denne søndagen.

Bak overskriften er det en mangelfull og ukritisk artikkel om bruken av lakslusemidler i norsk oppdrettsnæring. Artikkelen gir litt informasjon om lusemidler og mengde som brukes i norsk lakseoppdrett, men utover at eksperter er bekymret for hva dette kan ha å si for næringen i fremtiden, tar ikke artikkelen noe kritisk standpunkt til bruk av lakslusemidler i oppdrettsnæringen.

http://www.nrk.no/mr/xl/ingen-tar-ansvaret-for-miljokonsekvenser.-1.12818808

Artikkelen er vel for å mislede folk om hva dette er, «Lusemedisin», men det er vel for å kunne «hjelpe» oppdrettsnæringen til å fremstå bedre enn den er, slik at rike mennesker kan tjene litt mer på bekostning av fremtiden til mange.

Vi kan avklare en ting først, artikkelen til NRK har «Lusemedisin» i overskriften, dette er ikke medisin, tvert imot, lusen i lakseoppdrettsanleggene er ikke syk, den er frisk. Så når NRK uttaler det som «medisin» mener de GIFT. Lusegift blir brukt for å bli kvitt et luse-problem som «koster» oppdrettsnæringen penger. Det er billigste måten å bli kvitt problemet, luse-gift, dump nok gift i merdene og lusen dør og fisken ser fin ut og man får godt betalt per kilo fisk.

Når det er sagt, ja, vi vet hva konsekvensene av bruken av gift er, bruker man store mengder gift på eller i noe dør tingen. Det samme gjelder norske fjorder eller verdenshavene generelt. Lusemiddelet som brukes i laksenæringen baserer seg på å ødelegge skalle til lusen, slik at lusen ikke overlever. Problemet er at lusen er et krepsdyr, i arten hoppekreps. Så lusemiddelet oppdrettsnæringen bruker er et krepsmiddel som tar liv av alt krepsdyr i norske fjorder og verdenshavene hvis konsentrasjonen blir stor nok, noe den gjør langs Norgeskyst.

Krepsdyr i havet, eller skalldyr hvis man foretrekker, er alt fra hummer og krabbe til «lus», krepsmiddelet oppdrettsnæringen bruker skiller ikke på hummer eller lakselus, den tar liv av begge på samme måte. Og nå har problemet oppstått, ikke at hummeren dør ut, men at små krepsdyr som er mat for all fisk i havet truet og dør ut, vi har alle hørt om krill. Krill er også et krepsdyr, skaldyr, reke, som er grunnlaget for mesteparten av verdens fiskebestander direkte eller indirekte.

Fyll havet fullt med krepsegift og vi har klart den flotte bragden med å ta livet av alt liv i havet. Vel, da overlever heller ikke laksenæringen som vi så stolt forsvarer nå i våre dager.

Så NRK burde heller skrive overskriften som er riktig for dette problemet: «Lusemiddelet som dumpes i norske fjorder gir kjente astronomiske dødelig-konsekvenser».

Krepsmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post443