Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En grådig rekord

Beste av Mars 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, March 22, 2016 18:10:16

Da meldes det om rekord år i skreifiske. Og sesongen for skreifiske er enda ikke over, og mange av fiskebåtene og fiskemottakene melder om videre fangst og at skreien kom sent i år.

– Så langt er det dratt i torsk for 1.9 milliarder kroner, mot 1,3 milliarder i fjor. Totalt er det fisket 136.000 tonn, mot 116.000 tonn i 2015. Av dette er 72.000 tonn dratt inn i Lofoten og Vesterålen, sier Svein Ove Haugland, assisterende direktør i Norges Råfisklag.

Skreien er en torsk, men i motsetning til vanlig kysttorsk, legger skreitorsken på vandring fra beiteområdene sine i Barentshavet inn mot kysten for å gyte. Når skreien kommer til kysten er det sesong for skreifiske, dette er normalt fra Januar til ut i April. Da blir gjerne den yte klare skreitorsken fisket.

http://www.nrk.no/nordland/godt-skreifiske-i-ar-1.12866329

I vår tid skal alle rekorder slås, dette er på tross av at vi vet følgene av å drive med overfiske, eller overforbruk av hva som helst. Og skreifiske er intet unntak. Men vi kan bare håpe at de som i dag tjener rått på et økt uttak av skrei, husker det dagen det ikke står like bra til med skreibestanden i Atlanterhavet, som en følge av at vi har fisket rekord mengde gyteklar fisk i starten av det 21-århundret.

Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post445