Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

200 meter for langt

Beste av April 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, May 01, 2016 11:26:16

Det er det klart, Norge skal på instruks fra justisminister Anders Anundsen (Frp), bygge et «sikkerhetsgjerde» på 200 meter mot Russland.

Gjerde skal forsterke kontrollen av asylsøkere som kommer til Norge over Svartskog. Anders Anundsen uttaler i sakens anledning at «Hendelser den siste tiden har vist viktigheten av å vite med sikkerhet hvem som befinner seg både i Norge og i Schengen».

http://www.nettavisen.no/na24/gir-opp-asylfeiden-med-russland--bygger-200-meter-langt-gjerde/3423219044.html

Norges grense mot Russland, gjerne kaldt «Russergrensen», er på om lag 196 kilometer, det blir 196.000 meter.

Mange av flyktningene som har kommet over Storskog kommer fra Syria. Syria er sirka 5.000 km unna Storskog. Eller 5.000.000 meter.

Når du har gått 5 millioner meter er det helt klart at du knekker på de siste 200…

Spasermann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post454