Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

To kill a Mockingbird

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, June 05, 2016 19:25:56

NRK.no kan I dag heldigvis melde om god respons mot Miljødirektoratets ønske om å åpne for jakt på sangfuglene svarttrost og måltrost.

Miljødirektoratet har foreslått å åpne opp fir jakt på disse artene gjennom ny forskrift om jakt- og fangsttider for 2017-2022.

Saken er om talt av NRK.no som kan melde om at det er kommet 500 signaturer med et opprop i regi av NOF (Norsk ornitologisk forening), hvor folk oppfordres til å «si nei til jakt på sangfugler i Norge». Oppropet har vakt interesse også utenfor landets grenser, forteller rådgiver Martin Eggen i NOF.

Oppropet/ kampanjen fra NOF: https://www.causes.com/campaigns/101215-say-no-to-hunting-of-songbirds-in-norway

https://www.nrk.no/nordland/opplever-stor-motstand-mot-jakt-pa-maltrost-og-svarttrost-1.12981289

Et opprop ikke bare alle som liker sangfugler, fugleliv og natur må skrive under. Men et opprop som er vel så viktig for alle bønder som er for jakt på ulv, jerv, kongeørn, gaupe og bjørn, her har vi saue- rein- ja alle bønder som driver med beitedyr i Norsk natur.

For her kommer trikset, hvis vi skyter all sangfuglen i Norsk natur, eller ja tar liv av alle byttedyrene i Norsk natur «tvinger» vi Norskerovdyr til å ta flere sauer og rein.

Jaktmann og Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post463