Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Manglende kunnskap

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, June 15, 2016 19:53:54

Seks av ti Oslo-ungdom tar feil, nei Vesten er ikke i krig med Islam.


Det er forskere fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) som har studert svarene til 8500 ungdom Fra Oslo i alderen 16-19 år, som legger frem svaret på undersøkelsen.


http://www.aftenposten.no/osloby/6-av-10-Oslo-ungdommer-mener-det-er-krig-mellom-islam-og-Vesten-274123b.html


Det er ikke resultatet som er viktig, seks av ti som tror at Vesten er i krig med Islam, men hva resultatet belyser av manglende kunnskap.

Nei, Vesten er ikke i krig med Islam.

Noen militære organisasjoner i midtøsten er i krig med andre religiøse grupperinger i midtøsten, om disse er av Islamsk religion eller en annen religion har lite å si i konflikten i Midtøsten.

To av de større grupperingen som sloss mot hverandre er Shia og Sunni Muslimer, begge disse tilhører islamsk-tro.

Men vi, Vesten, har involvert oss på alle plan i konflikten i Midtøsten, vi har hjulpet diverse organisasjoner med våpen og trening, vi har avsatt ledere som har holdt deler av Midtøsten i ro, og kan nå hente gevinsten av hva vi selv har plantet.


Seks av ti Oslo-ungdom har lært feil, seks av ti Oslo-ungdom er utsatt for en form for propaganda. En propaganda som sier nøyaktig hva undersøkelsen kommer frem til, Vesten er i krig med Islam, for det er jo det vi leser i avisene daglig. Gjenta en ting mange nok ganger og resultatet blir en vranglære som er “sannheten”.


Kun fire av ti Oslo-ungdom leser ikke nyheter hver dag...


Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post466