Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En plan, utgått

Beste av Juni 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, June 20, 2016 17:45:33

Det er Akerposten som melder om Orklas planer om å bygge et 16 etasjers høyt kontorbygg på Skøyen.

Orkla hadde i utgangspunktet ønske om 21 etasjer, men bystyret ved tokk at Orkla kun får bygge 16 etasjer. Dette ble godkjent til tross for område-reguleringene som ligger for Skøyen og hast godkjent før høstens nye reguleringsplan for Skøyen.


I forslaget til den nye områdereguleringen hvor Orkla har fått tillatelse til å bygge 16 etasjer ligger det et ønske om maksimalt 12 etasjer.


En kan jo bare undres hvordan Orkla fikke godkjent et 16 etasjers hus i bystyret som bryter med områdeplaner og som bryter direkte med eksisterende kommuneplan fra 1994.


http://www.aftenposten.no/osloby/Omradeplan-for-Skoyen-kommer-til-vinteren---men-ja-til-16-etasjers-bygg-kom-i-bystyret-na-522195b.html


Det er jo meningsløst med en byplan hvis byplanen ikke skal følles.


Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post467