Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

"Jagland-engelsk"

August 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, August 18, 2016 09:20:28

Det er Norges Mållag som er ute med hard kritikk av prøveordningen av engelsk undervisning Manglerud skole skal tilby ved årets skolestart. Norges Mållag er bekymret for en utvikling hvor norsk som språk blir erstattet med engelsk.

Engelskundervisningen som skal starte ved Manglerud skole, dreier seg i første omgang om en prøveordning hvor 80 elever får all undervisningen på engelsk og tre timer med norskundervisning i uken.

Det er i første omgang snakk om elever som ikke har norsk som morsmål.


https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-det-star-om-framtida-for-norsk-sprak-1.13092648


I en verden som stadig blir “mindre” og de gamle satte landegrenser har blitt flytende på grunn av moderne kommunikasjon og internasjonale avtaler, er det bare en naturlig utvikling at utdanningen i Norge må tenke mer internasjonalt.

Det er ikke lenge sikkert at nordmenn velger utdannelse i Norge med norskundervisning eller at fremtidig arbeidsplass er tilrettelagt med norsk.

Norges Mållag burde se dette som en fantastisk mulighet for nordmenn og omsider hevde seg litt internasjonalt når det kommer til engelsk, fremfor å engste seg for noe som er en helt naturlig utvikling av språket.


Språkmann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post481